PMF VINTERMØTE: – Hvor er arenaene der du snakker om troen på Jesus utenom i menigheten, utfordret Ingrid Lindberg, pastor i Narvik misjonskirke. (Foto: Trond Filberg) 


Leve tett på med hele livet

– Guds perspektiv er at høsten er moden, talte Ingrid Lindberg onsdag kveld til over nitti deltagere på PMFs vintermøte i mars.

Hvordan kan vi være kirke i en kultur som blir mer og mer fremmed for kristendommen, men som har mennesker som lengter etter Jesus, spurte Ingrid Lindberg, pastor i Narvik misjonskirke. Hun siterte bibelteksten: «Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst» (Joh. 4,35), og stanset ved hva ordet «høst» kan innebære.

– Hva er egentlig en høst? Jo, det er en sen fase i en prosess, der frøet er lagt i jorda og vokst, og til slutt står det et modent aks klart til å bli høstet. På samme måte tror jeg det er for mange mennesker. De er kommet så langt i sin søken etter Gud at de er modne. De trenger ikke bevis for Guds eksistens, løpesedler, vitnesbyrd eller vafler med syltetøy. De trenger i stedet at det er noen som oppdager den trua som ligger der, går med dem i prosesser og leder dem fram til ei beslutning, sa Ingrid om minnet om at det ikke var høsten Jesus sier vi skal be for, men han sier vi skal be høstens Herre drive ut arbeidere for å høste inn grøden hans.

Være tett på

Med overskriften «Tett på, med ord, kraft og hele vårt liv», leste hun skriftstedet fra 1. Tessalonikerbrev 1, 5: «For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere; vi tenkte bare på dere». Ingrid tror at pandemien, der avstand og fravær er i fokus, gir nå et desperat rop etter nærhet. Det er behov for omsorg, fellesskap og tilhørighet. Hun minte om at Jesus levde tett på mennesker, liksom de første kristne.

– I Narvik opplever vi på mange måter at vi er omringet av «moden høst», mennesker som lengter etter noe mer og trenger noen mennesker som går med dem i prosessen, delte Ingrid og viste filmopptak med personer som gir sitt vitnesbyrd om hvordan deres møte var med menigheten.

Guds kraft ved nærhet og sårbarhet

I talen videre delte hun personlige erfaringer i møte med naboer, som utfordret hennes egne prioriteringer og valg. Hun og familien begynte å invitere mennesker til arenaer både privat og i kirka. De ville være tett på med eget ikke-perfekt liv, for å kunne samtale og utfordre om trua. Det har blitt møter med mennesker som ikke engang viste at de trengte Gud eller som allerede lengtet. Ingrid utfordret PMFs pastorer og menighetsarbeidere på hvem de traff utenom kirka.

– Hvor er arenaen der du snakker om Jesus utenom i menigheten eller fra talerstolen? Vi pastorer kan utfordre menighetens folk, men vi må også modellere dette selv. Jeg ønsker meg flere fellesskap der mennesker får oppleve noe annet enn fasade, men der vi viser sårbarhet og svakhet rundt et kjøkkenbord. For når et menneske viser sårbarhet, går på en smell og har noen riper i lakken, da skapes det en nærhet. For ingen av oss er bare ressurssterke, men bak mange vellykkede fasader er det mye svakhet. Og når vi viser svakhet, kan Gud få slippe til med sin kraft, talte Ingrid og inviterte til slutt til selvransakelse og forbønn i pastorgruppa.

Generalsekretær Øyvind Haraldseid og hans medarbeidere delte innholdet i forslaget til ny strategiplan med fokuset «Tro Sende Plante». Planen skal legges fram for Generalforsamlingen i mai.

Stort engasjement for Ukraina

Pastorgruppa er som alle andre sterkt berørt av krigshandlingene og flyktningestrømmen i Europa. Avtroppende styreleder i PMF, pastor Odd Arild Berge i Grimstad misjonskirke, inviterte til samtale og deling om hvordan menighetene møter dette. I panelet satt Jon-Arne Hoppestad med ferske rapporter om hvordan Misjonskirken Norge er engasjert gjennom søsterkirker i Europa og spesielt i Polen, tett på grensen til Ukraina. Ingrid Lindberg fortalte om lokalt engasjement og hvordan de involverte seg sammen med andre i lokalmiljøet og med Misjonskirken Norge sentralt, for å sende folk og hjelp til flyktninger som kommer til Polen.

Lars Martin Torp i Lillesand misjonskirke fortalte om å gi privat husrom til de som kommer til Norge, mens Tarjei Cyvin, pastor i Trondheim misjonskirke, fortalte om hvordan troen har spredd seg i menigheten gjennom personer som har kommet fra andre land. Pastor i Herøya misjonskirke, Gordon Kleppe, delte hvordan de allerede har hatt ei stor gruppe flyktninger på besøk i kirka, og han oppfordret alle menighetene til å være beredt til å åpne hjerte og dører, og å kople seg på det som skjer lokalt i egen kommune.

Samlingen ble avsluttet med bønn for Ukraina og flyktningene.

Torun Fidje Lian, barne- og familiepastor i Randesund misjonskirke, ledet samlingene med skriftlesning og bønn.

Gina og Øystein (bildet) Gjerme underviste hele fredagen i PMF, om «Bro til tro».

Tony Gulbrandsen, lovsangspastor i Arendal misjonskirke, ledet sangen gjennom hele vintermøtet.

Maria Haugum Berge holdt seminar om det diakonale arbeidet «Til stede», et arbeid som kopler behov hos mennesker med personer som gjerne vil hjelpe andre.

Johannes Øverland (bildet), ungdomspastor i Kristiansand misjonskirke Salem, ledet festkvelden sammen med Isak Voie.

Bjørn Øyvind Fjeld, holdt seminar om omvendelse, i lys av historiske vekkelsesbølger, bibelsk forståelse og personlige utfordringer.

Tirsdag kveld var det dekket til festmiddag for alle pastorer og menighetsmedarbeidere. Sosialt fellesskap i pauser og aktiviteter er en viktig del i vintermøtet, for å skape relasjoner og bygge kollegialt vennskap.

Fredag formiddag fortalte Linda Andernach Johannesen (Levende tro-konsulent i UNG), Thomas Aas Pedersen (hovedpastor Misjonskirken Bryne) og Torbjørg Oline Nyli (hovedpastor Ytre Randesund misjonskirke) om sine bokprosjekter og hadde en oppsummering av hva som hadde gjort inntrykk under årets samling, i samtale med Odd Arild og Torunn fra PMFs styre.

Generalforsamlingen i PMF

Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF) i Misjonskirken Norge arrangerer hvert år et vintermøte som er i uke 11, fra tirsdag til fredag. I 2021 ble dette avlyst på grunn av pandemien, og i 2020 var vintermøtet på Vegårtun leirsted, da pandemien brøt ut og samlingen ble avbrutt. Det var derfor stor gjensynsglede over endelig å møtes igjen. Nærmere hundre deltagere og gjester var med i år, og stedet var i Kragerø. Flere påmeldte hadde imidlertid meldt forfall på grunn av sykdom. I løpet av vintermøtet gis det også anledning til personlige veiledningssamtaler med Tormod Kleiven, professor og leder i VIDs senter for diakoni og profesjonell praksis.

Knut Moholt, hovedpastor Grimstad misjonskirke, var ordstyrer.

Under vintermøtet avholdes foreningens generalforsamling, der rapport og regnskap fra styret blir behandlet, samt valgene. Generalforsamlingen ble ledet av styremedlem Hannah Træen (studentpastor i Randesund misjonskirke), og ved konstitueringen ble Knut Moholt valgt til ordstyrer.

Under årsrapportene, presentert av Hannah Træen, ble minneord om avdøde PMF-medlemmer, Jenny Kaarigstad og Hallvard Hagelia, lest høyt mens forsamlingen stod oppreist i ærbødighet. Ved årets slutt i 2021 hadde foreningen 130 medlemmer. Årsregnskapene for de to siste årene viste at tidligere gjeld er nedbetalt og foreningen har nå likviditet etter overskuddsregnskap. Regnskaper og budsjett ble presentert av styremedlem Janet S. Hansson (økonomi- og regnskapskonsulent på Ansgarskolen). Årsrapporter, regnskapene og budsjett ble godkjent.

Styret disse årene har bestått av Odd Arild Berge (leder), Hannah Træen, Isak Voie, Janet S. Hansson, Ben Solberg og Torunn Fidje Lian. Ved valget i år ble Johnny Omdal, hovedpastor i Justnes misjonskirke, enstemmig valgt. Han var dessverre ikke til stede på grunn av sykdom. Hannah Træen ble gjenvalgt, og nye i styret ble Thomas Aas Pedersen (Bryne),  Jorunn Lohne (Hellemyr) og Johannes Øverland (Kristiansand). Sju nye medlemmer i PMF ble presentert, og de fikk forbønn ledet av pastor Siri Iversen med flere.

PMF inviterer til en ny samling i juli under Liv & Vekst sommerfestival i Stavern.


Tekst og foto: Trond Filberg

Foto over: En herlig gjeng av nærmere hundre deltagere og gjester som deltok på årets vintermøte i PMF.

Bakerste rekke fra venstre: Malin Malmgren-Johannesen (ungdomspastor Skien misjonskirke), Ingrid Lindberg (pastor Narvik misjonskirke), Grete Jarlesdatter Vangstad (pastor Bodø misjonskirke), Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (menighetsrådgiver Misjonskirken Norge), Ellen Merete Drønen (pastor Frimisjonen Tromsø) og Pia Amalie Saga Berberg (barne- og familiepastor Skien misjonskirke).

Første rekke fra venstre: Jim Foss (hovedpastor Misjonskirken Lyngdal), Jan Erik Lerbrekk Ødegård (ungdomspastor Farsund misjonskirke), Markus Kvavik (menighetsplantingskonsulent Misjonskirken Norge), Petter Bye (ettåring Lista misjonskirke), og Jonas Hompland (ungdomspastor Lista misjonskirke).

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X