SØNDAG 20. MARS: – Vi utfordres til forbønn og engasjement for situasjonen med den enorme strømmen av flyktninger som nå evakuerer, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid og oppfordrer alle til å delta i bønn og faste. (Foto: Copyright misjonsnytt-lisens)


Bønne- og fastedag for Ukraina og flyktninger

Søndag 20. mars 2022 vil Misjonskirken Norge stå sammen med våre søsterkirker i mange andre land gjennom IFFEC-nettverket som vi er en del av.

Alle våre søsterkirker preges nå av den grusomme krigen som har rammet Ukraina og all den lidelse dette medfører. IFFEC (International Federation of Free Evangelical churches) har tatt utfordringen og har bestemt å tillyse en bønnedag denne søndagen, 20. mars.

– Våre brødre og søstre i Polen, Slovakia og Ukraina har i denne situasjonen utfordret oss på å sette av en dag med faste og bønn for fred i Ukraina. Vi utfordres til forbønn for den enorme strømmen av flyktninger som nå evakuerer til nabolandene for sikkerhet og støtte, forteller generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Oppfordrer alle misjonskirkene

Øyvind Haraldseid - generalsekretær i Misjonskirken Norge

Øyvind Haraldseid, generalsekretær.

– Vi i Misjonskirken Norge ønsker å svare på utfordringen fra våre trossøsken, med å oppfordre alle våre misjonskirker og medlemmer til å stå sammen med våre søsterkirker i forbønn for fred og støtte for alle som lider. Måtte de oppleve barmhjertighet og få den styrke som hverdagen krever.

– Vi vil legge denne dypt alvorlige situasjonen i Guds hender, og går i forbønn for Ukraina med tillit til Gud, Hans kjærlighet og nåde, sier Øyvind.

Det er ikke noe eget program for denne dagen. Det blir opp til enhver menighet å finne ut hva, og hvordan man vil gjøre dette. Sett av tid til bønn i gudstjenesten og gi en utfordring til den enkelte om å be gjennom dagen.

Av Trond Filberg

Les også: Fantastisk engasjement for Ukraina

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X