Vi ber – la oss be for og med hverandre.

Her angir vi aktuelle bønneemner som du, din familie, smågrupper og menigheter kan samle seg om. Lytt gjerne til undervisningen om bønn.

Oppdatert 27.10.2022

Bønne- og fastehelg i Misjonskirken Norge

4.-5. februar 2023 (uke 5)

Generalsekretær Siri Iversen lyser ut en helg for bønn og faste, der vi vil si: Kjære Gud, gjør med våre liv og med vårt kirkesamfunn, det du vil!

Misjonskirkene, medlemmer og interesserte i hele kirkesamfunnet inviteres til å være med i bønn og faste.

– Dette er motstrøms til alt vi gjør som skal være effektivt. Isteden kommer vi sammen med bekjennelsen; uten deg, Gud, kan vi ingenting gjøre. I samtid kan vi be; Gud, hva vil du med våre liv, hva vil du med vårt kirkesamfunn – og hvordan kan vi være blant dem som gjør en forskjell og ser at mennesker kommer til tro, at mennesker blir sendt så flere fellesskap blir startet, sier Siri Iversen, som lanserte dette i sin videotale for Misjonskirkens dag, 30. oktober.

Les hele nettartikkelen om bønne- og fastehelgen >>

Bønner vi står sammen om

«Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?»

(Romerbrevet 10, 14-15a)

«Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.»

(1. Tessalonikerbrev 1, 2-3)

«For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!»

(2. Korinterbrev 5, 19-20)

Bønneemner for «Tro Sende Plante»

TRO – Vi ber om at troen på evangeliet om Jesus blir delt med flere mennesker, så de får del i det gode budskapet om Guds frelse >>

SENDE – Vi ber høsten Herre, å sende ut flere medarbeidere, i hele Norge og ut i verden, til Hans høst for menneskers frelse.

SENDE – Vi ber for mennesker med kall til tjeneste og oppdrag for Guds rike, at de tar nye steg med Åndens ledelse, at de har «løse teltplugger» og er villige til å gå dit du kaller.

PLANTE – Vi ber om ledelse og åpne dører for å starte nye, kristne felleskap og misjonskirker. Vi ber for satsingen «Fem byer» og nasjonale planteprosjekter for nye misjonskirker >>

PLANTE – Vi ber for stedene som det nå arbeides med for å starte nye, kristne fellesskap; Nord-Norge, Trøndelag, Rogaland, Innlandet og Oslo-regionen.

Bønneemner for Misjonskirken Norge 

Vi ber om Guds barns enhet, at vi må være ett i Jesus Kristus >>

Vi ber for våre menigheter i hele landet, om Guds nærvær og ledelse, om barmhjertige øyne og villige hender for sine medmennesker lokalt og globalt >> 

Vi ber om forsoning mellom mennesker og Gud, mellom medmennesker som er i konflikt og strid med hverandre, mellom nasjoner og folkegrupper som er i krig og konflikt. Må kjærligheten seire over hatet, må tilgivelse gis der erkjennelse av urett bekjennes.

Vi ber for våre utsendte misjonærer og volontører i Colombia og Romania >>

Vi ber for våre søsterkirker i Colombia, Kongo, Romania, Polen og Kina – og for alle våre internasjonale relasjoner >>

Aktuelle bønneemner

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

(Paulus første brev til Timoteus 2, 1-4)

«Menneskesønnen sa: For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg. … Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»

(Matteus 25, 35 og 40)

I denne tid ber vi …

… om fred i Europa, om stopp i krigshandlingene i Ukraina, om visdom til nasjonenes ledere.

for mennesker som nå er på flukt på grunn av krigshandlingene i Europa >>

… for alle som hjelper flyktningene i nabolandene og alle tar imot dem som flykter, med nødhjelp og husrom, omsorg og kjærlighet

… for det afghanske folket etter jordskjelvet som i juni rapporterer om over tusen døde mennesker og mange hundre skadede. Be om trøst for sørgende og at nødhjelp og bistand når fram til de som trenger det. Be for hele folket som er hardt prøvet i denne tid.

… for det pakistanske folket etter den store flommen tidligere i år, for millioner som har måtte evakueres og alle sørgende etter døde >> 

Ressurser for bønn

«Kom, la oss juble for Herren, hylle vår frelses klippe! La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill! For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder.

Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren, vår skaper!»

(Salme 95, 1-3 og 6)

Bønneemnene og oppdateringer av denne nettsiden redigeres av kommunikasjonsleder Trond Filberg.

Personlig henvendelser om forbønn publiseres ikke her, men bør skje til lokale misjonskirker og forsamlinger – se oversikt >>