FEM BYER: – Vi ønsker å sende folk til byer der de kan kople seg på lokalmiljøer og bygge nye fellesskap, sier Markus Kvavik i Misjonskirken Norge. (Foto: Copyright misjonsnytt.no Stock-lisens) 


Hvilke byer skal vi gå til?

I flere byer i Norge bor det mange mennesker, men det er lite kristen virksomhet der. Nå vil Misjonskirken Norge satse stort på å gå til fem byer for å etablere nye kristne fellesskap.

De siste ti årene er det plantet flere nye misjonskirker. Det har gitt Misjonskirken Norge viktige erfaringer, og det er utviklet gode prosessverktøy for hva som må til for å starte nye, sunne menigheter. De fleste av de nye misjonskirkene er imidlertid etablert i geografiske områder der vår kirkebevegelse allerede står sterkt.

Markus Kvavik

– Vi ser det som en utfordring å gå til nye steder i landet vårt for å starte nye, kristne fellesskap, sier Markus Kvavik. Han er menighetsplantingskonsulent i Misjonskirken Norge og har et spesielt ansvar for å følge opp en ny satsing som har fått navnet «Fem byer».

Hvem skal vi sende?

– Håpet er at vi kan mobilisere folk og ressurser så vi sammen kan etablere nye misjonskirker i fem byer, der vi ikke har menigheter, sier Markus. Han er allerede i gang med å se på hvordan vi kan utfordre personer til å være med på å virkeliggjøre dette.

– Vi ønsker å sende folk til byer der de kan kople seg på lokalmiljøer og bygge nye fellesskap. Målet er at dette på sikt kan lede til menighetsplantinger, men i første omgang handler det om å sende folk til nye steder for å plante evangeliet i nye nabolag og byer.

Hvilke byer skal vi gå til?

– I denne satsingen ønsker vi å finne stedene først, og deretter utfordre folk til å flytte dit, forklarer Markus. Han røper at de allerede har begynt å se etter nye områder av landet der det bor mange mennesker og samtidig er Misjonskirken Norge ikke representert der. Det bør dessuten være byer der heller ikke andre kirkesamfunn har stor virksomhet.

– Områder vi ser for oss som kan være aktuelle, er noen byer i fylkene Innlandet, Nordland, Viken, Møre og Romsdal, Trøndelag, og Vestland, forteller Markus og understreker at dette er foreløpige forslag.

Hjerter for medmennesker

Den grunnleggende tankegangen for menighetsplanting i Misjonskirken Norge, handler om å identifisere lokalmiljøer, og at evangeliet deles i ord og handling.

– Å identifisere lokalmiljøet handler om å bli godt kjent med byen, og finne ut av hva som rører seg der, be for stedet, og prøve å finne ut hva Gud allerede gjør i byen. Vi håper og tror at personene vi sender til byene skal få et stort hjerte for stedet, og folkene som bor der. Gjennom å vise omsorg, spre godhet og være relasjonsbyggere, tror vi at relasjoner bygges og muligheten til å dele evangeliet åpner seg, sier Markus.

Les også: Hvorfor plante nye menigheter? >>

Sammen med andre i staben og personer i våre misjonskirker tror Markus Kvavik at prosjektet «Fem byer» vil skape både misjonsengasjement og gi flere mennesker muligheten til å følge Jesus som sin frelser.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X