Blogg av Linda Andernach Johannesen

Linda er Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG.

Kontaktinformasjon >>

Engasjere flere frivillige

Det er krise i Europa! Vi gråter, roper til Gud. Ber om en snarlig slutt på krigen. Og det skal vi fortsette med! Men samtidig: kan vi se etter muligheter for at denne tiden også romme noe fint? Midt i en verden som brenner har vi anledning til å vise Kristi sinnelag, ved å være til stede for dem som trenger det.

Frivilligheten er samfunnets immunforsvar.

Fredag 25. mars hadde Frivillighet Norge et webinar om hvordan vi, frivilligheten, kan bety en forskjell for flyktningestrømmen som kommer til Norge i disse dager. «Frivilligheten er samfunnets immunforsvar», sa Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretæren i Frivillighet Norge.

Kroppens immunforsvar setter inn støtet når bakteriene angriper. Nå har vi anledning til å sette inn støtet. Mange er allerede i gang, og enda flere ønsker å komme i gang. Men hvordan kan vi best gjøre det? I webinaret ble det delt mange konstruktive og gode tanker om nettopp det.

Her er forlag til hvordan du kan engasjere deg.

• Kontakt din kommune og fortell hva slags tilbud dere har til barn og unge og deres foreldre. Ikke start noe nytt nødvendigvis, men oppretthold det dere gjør og inviter og inkluder flyktningene inn i det.

• Inkluder også foreldrene når dere tilbyr aktiviteter. De voksne trenger også gode ting og fellesskap. Mange mødre og barn vil trenge møtepunkter de neste månedene. Legg til rette for at de inkluderes i det sosiale livet, og ønsk dem aktivt velkommen. I dette kan alle ta ansvar!

• Oppfordre menigheten til å engasjere seg, og orienter dem om hvordan de kan være med å bidra. Veldig mange ønsker å gjøre en innsats, slik situasjonen er nå. Ved å åpne dørene i deres aktiviteter og tilbud, gir du folk en anledning til å gjøre en innsats, også dem som ikke tilhører menigheten. Dette er en tid der alle kan bidra!

Og det er mange måter å bidra på:

  • Hjelp dem å lære språket. Det er en nøkkel!
  • Pass barna til mødre som trenger å ordne ting, eller rett og slett trenger litt avlastning og hvile.
  • Hjelp dem å bli kjent i lokalmiljøet.
  • Vær en som sitter ved siden av, som bare er til stede.

Hvordan rekruttere frivillige?

Det blir uhyre viktig å rekruttere nye frivillige i tiden som kommer! Kanskje tenker du at dere har mer enn nok med å skaffe ledere som det er.

Frivillig Norge oppfordret oss til å bruke nettsiden www.frivillig.no for å legge inn konkrete oppgaver folk kan melde seg på. Det er veldig mange som søker opp hvordan de kan bidra nå. Legger vi inn oppdrag her, hjelper vi potensielle medarbeidere til å finne ut hvordan de kan bidra. Det vil også kunne få flere frivillige med i våre aktiviteter.

Åpne opp så flere kan bidra 

Jeg tror vi kan trenge å utvide våre perspektiver når det gjelder hvem som kan bidra i våre fellesskap. Min påstand er at vi med fordel kan invitere folk utenfor menigheten til å være med å bidra. Som eksempel vil jeg bruke julaftenfeiringen som har vært i Skien misjonskirke i mange år. Her var det med medarbeiderne fra alle slags leire, fra humanetikere til engasjerte kristne. Og alle ble velsignet av å være med å gjøre en innsats. Slik kan det være nå også! Kanskje kan nettopp det å bidra også være en vei i retning Gud for mange. Så la oss åpne opp!

Der det er kommunale mottak, plikter man å ha en person som koordinerer de frivillige tiltakene. Det betyr at når du kontakter kommunen eller mottaket, skal det være en person som skal være ditt kontaktpunkt. Etabler en kontakt og fortell at dere finnes, at dere vil bidra, at dere har mye å tilby! Sammen kan vi være med å inkludere mennesker i nød.

Røde Kors jobber nå med å øke sine frivilliges kompetanse i det å jobbe med flyktninger. Noen lokalkontor kan ha ledige plasser på sine kurs, blant annet i psykososial førstehjelp. Søk opp lokallaget der du bor og sjekk ut.

Vær gjestfrie!

Som menigheter har vi mange tilbud og aktiviteter på plass der vi kan invitere inn flyktningene som kommer til våre lokalmiljø. Nå har vi sjansen til å virkelig leve ut Guds kjærlighet i praktisk handling, ikke først og fremst for å fortelle evangeliet, men for å være Jesu hender og føtter i våre lokale miljø.

«En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.» (Jakob 1, 27)

Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge er medlemmer i Frivillighet Norge, som har 350 medlemsorganisasjoner med til sammen over 50 000 lokallag i hele landet.

Frivillighetens år 2022

VÅR DAG er et tiltak der lokale lag og organisasjoner kan søke om støtte til lokale arrangementer som viser fram sitt frivillige engasjementet. Neste søknadsrunde er åpen mellom 1. og 15. juni, og gjelder for arrangementer fra september til desember 2022.

Les mer på nettsiden for Frivillighetens år >>

#sammenpåtur er et signalarrangement under Frivillighetens år 2022. #sammenpåtur åpnes med en kick-off på Verdens aktivitetsdag, tirsdag 10. mai. Lokale organisasjoner oppfordres til å lage enkle turer for å inkludere flere og kople det til #sammenpåtur.

Les mer om dette på nettsiden >>

Friluftslivets uke – 3.-11. september 2022, er et signalarrangement i Frivillighetens år. Lørdag 3. september er det #nattinaturen – hele Norge sover ute i hele landet!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X