Blogg av Torben Martin Joswig, leder Nasjonal avdeling

To sider av samme sak

«Jeg er trøtt av debatten om misjon betyr enten evangelisering eller diakoni.»

I disse dager velger jeg meg dette sitatet fra Ansgar Hörsting, generalsekretær i den tyske misjonskirken (FeG). I en podkast-episode ble Hörsting spurt om hvilken problemstilling i kirkelandskapet som irriterte ham aller mest. Han mente diakoni og evangelisering ofte ble satt opp mot hverandre i stedet for å skape en god og nødvendig helhet.

Dualismens kultur

I løpet av de neste årene skal vi i Misjonskirken Norge jobbe for å etablere arbeid i fem nye byer. Bør dette nye arbeidet bestå av diakoni eller evangelisering? Spørsmålet blir også stilt i vår sammenheng. Det følges ofte opp med historiske linjer og begreper som «liberal» og «evangelikal».

Vår vestlige kultur preges av en dualisme hvor vi foretrekker å dele opp samfunn og omgivelser i ulike sider og standpunkt. «Hvorfor skal man plage mennesker med skriftsteder i tide og utide?» versus «Hvordan får den enkelte del i Guds ord når man kun velger å vise omsorg?». Denne debatten bringer oss ikke framover. Jeg kan ikke se at dette var en problemstilling i Jesu virke. For Ham var liv og lære flettet dypt sammen, evangeliet ble delt både i ord og handling.

Evangelisering blir forstått som å utbre og forkynne Jesu Kristi evangelium. Diakoni er tradisjonelt blitt definert som kirkens omsorgstjeneste. Hvis vi skal ta Jesu ord i misjonsbefalingen (Matteus 28, 18-20) på alvor og fortsette å drive misjon som misjonskirker, så må kunnskap om evangeliet og omsorgstjenesten kobles godt sammen.

Evangeliets helhet

Misjonskirken Norge har i senere tid fått spørsmål som handler om evangeliseringens og diakoniens plass i vårt fellesarbeid. Dette må vi ta på alvor. Når vi nå skal starte opp arbeid i nye byer, er det viktig å gjøre seg godt kjent med stedet (kontekstualisering), ha oppriktig omsorg for innbyggerne (diakoni) og snakke om tro på en måte som «folk flest» forstår (evangelisering). Vi må evne å uttrykke evangeliet omsorgsfullt gjennom tilstedeværelse og nestekjærlighet.

La oss leve et liv som bærer preg av Guds kjærlighet, følge Jesus og leve tett på våre nærmeste og våre nabolag.

Torben Martin Joswig

Nasjonal leder

Nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av misjonskirkene i Norge. I tillegg til oppfølging og veiledning for pastorer og menighetsarbeidere, følger avdelingen opp konkrete planteprosjekter og utvikler ressurser, verktøy og arrangement innen satsingsområdene.

Les mer om avdelingen – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X