HOVEDSTYRET: Nyvalgt leder for Hovedstyret, Dag Andersen (til høyre) har med seg i Hovedstyret (fra venstre) Magne Søsveen Eriksen, Lars Andreas Livden, Kristian Råmunddal, Stig-Olof Olsson (2. varamedlem), Tine Glenna og Ingebjørg Stenhaug. Alice Byberg (styremedlem) og Astri Seljåsen Torp (1. varamedlem) var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Trond Filberg)


Vi er et lagarbeid

– Vi må finne ut hvordan vi kan nå nye mennesker med evangeliet i vår tid, sa Rita Nottveit under årets generalforsamling i Kristiansand. Hun viste til den nye strategiplanen som ble vedtatt.

– Det finnes ikke et «VI» for meg, uten at jeg er med. Det finnes ikke et «VI» for deg uten at du er med. Et «VI» har og skaper en felles historie. Ikke min historie, ikke din historie, ikke deres historie, men VÅR historie. Vår historie er en historie om lagarbeid, innledet Hovedstyrets leder, Rita Nottveit, sin åpningstale under generalforsamlingen.

Hun understreket at på «vårt lag» er vi frivillige som står på i menighetene, vi er lokalt og sentralt ansatte, og vi er internasjonale samarbeidspartnere.

Rita Nottveit innledet flere av sakene som ble behandlet under forhandlingene på årets generalforsamling, blant annet endringer i lovene og valg av ny generalsekretær. (Foto: Trond Filberg)

Nå er det oss

– Vårt «VI» starta formelt i 1884 da menighetsfellesskapet Det norske Misjonsforbund ble stifta. Fra stiftelsesreglene heter det: «Missionsforbundets Opgave er at forene de kristne Missionsforeninger og Menigheder i Landet til fælles Virksomhed for Guds Riges utbredelse saavel inden som udenfor Fædrelandet». «VÅR» historie har fra starten vært en historie om Guds barns enhet og menneskers frelse, og en historie om pionerer, mot og radikalitet.

Nå er det oss. Og vi må finne ut hvordan vi kan nå nye mennesker med evangeliet i vår tid. Det er nødvendig at vi på tvers av geografi og kultur, store og små menigheter, likheter og ulikheter, venner og kjente, kan heie på hverandre. Inspirere hverandre. Bære byrdene sammen. Velsigne hverandre.

Ord ved et veiskille

– Framtida blir ikke lik fortida. Framtida bli heller ikke slik vi kjenner nåtida. La oss holde høyt at vi vil være «alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus». La oss ha forventninger til tiden som ligger foran oss, oppmuntret Rita.

Hun siterte fra Johannes kapittel 13 der disiplene stod ved et veiskille. De forstod neppe dimensjonene av det som lå foran dem, men dette var ordene de fikk med seg fra Jesus og som Rita delte med Generalforsamlingens deltagere:

«Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elska hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre».

Nye personer inn i vervene

Rita Nottveit har siste to årene vært Hovedstyrets leder i Misjonskirken Norge. Ved valget på Generalforsamlingen takket hun for alt samarbeidet. Med overveldende flertall valgt Generalforsamlingen Dag Andersen (Misjonskirken Betel Mjøndalen) til ny styreleder. Han har vært styremedlem de siste årene, og bringer dermed kontinuitet med seg inn i prosesser og saker som styret jobber med. Det samme gjør styremedlemmene Kristian Råmunddal (Ytre Randesund misjonskirke) og Lars Andreas Livden (Randesund misjonsmenighet) som først er på valg om to år.

Ved årets valg ble Hovedstyret supplert med Alice Byberg (Skien misjonskirke), Magne Søsveen Eriksen (Oslo misjonskirke Betlehem), Tine Glenna (Gjerpen misjonskirke) og Ingebjørg Stenhaug (Misjonskirka Kristiansund). Astri Seljåsen Torp (Lillesand misjonskirke) ble 1. varamedlem og Stig-Olof Olsson (Oslo misjonskirke Betlehem) ble valgt til 2. varamedlem.

Generalforsamlingen valgte for øvrig Jens Kåre Lindal (Vågsbygd misjonskirke) og Eilif Tveit (Misjonskirken Lyngdal) som medlemmer til Predikant- og menighetsrådet. Einar Sæther, Jack Schjelderup og Rune Fridell ble valgt til å være Kontrollkomite fram til neste Generalforsamling som ble vedtatt skal arrangeres i Stavanger i 2024.

Ny leder for Valgkomiteen er Espen Øvergaard (Misjonskirken Follow), og han har med seg i komiteen Anne-May H. Abrahamsen, Daniel Brændeland, Siv F. Christensen og Mangfred Vangstad.

Nyvalgt styreleder for Ansgarskolen, Anne Sæther, fra Oslo, sammen med rektor Ingunn F. Breistein. (Foto: Trond Filberg)

Ny styreleder for Ansgarskolen

På Eiermøtet for Ansgarskolen ble Anne Sæther valgt som ny styreleder etter Svein-Tore Råmunddal. Hun er den første kvinnen i denne posisjonen siden skolen ble etablert i 1913. Dermed har Ansgarskolen for første gang kvinner både som styreleder og rektor. Ingunn Folkestad Breistein ble første kvinne i rektorstolen i 2016.

For øvrig vil skolens styre bestå av Tina Sødal, Olav Vikse, Kjell Rege, Rebekka D. Dahle og Lars Unstad. Mens Carl-Magnus Nystad og Hans Hodne ble varamedlemmer.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X