UNG 1912: Det første styret i Misjonskirken UNG ble valgt i 1912. Foran fra venstre: Gerda Karijord, Odolf Larsen, Selma Andersen og Justus Pedersen. Bak fra venstre: Philip Pedersen, Einar Larsen, Enok Anderson og Jonathan Larsen. (Foto: Ungdomsfaklen)


Misjonskirken UNG er 110 år i dag

I Bergen 22. juni 1912 ble Norges Frimissions Ungdom stiftet. I dag heter barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.

På årskonferansen til Misjonskirken Norge (Misjonsforbundet) den 22. juni 1912 i Bergen, ble «Norges Frimissions Ungdom» (NFU) dannet. Ti ungdomsforeninger var med fra starten. Mottoet ble bestemt til «Barn og unge for Kristus og menigheten». Odolf Larsen ble valgt til NFUs første styreformann. Gerda Karijord som ble valgt til styremedlem, ble også den første ansatte. Hun var reisesekretær for å knytte ungdomsforeningene sammen og inspirere gruppene.

Odolf Larsen var UNGs første valgte styreleder. (Historisk foto: Ungdomsfaklen)

I 1916 hadde NFU den første lederkurset, og i 1919 ble Daniel Brændeland den første administrative ansatte med tittelen «ungdomssekretær». Året etter utga NFU første nummer av bladet «Ungdomsfaklen». I 1927 vedtok NFU å skifte navn til Det Norske Misjonsforbunds Ungdom» (DNMU), som ganske raskt endret forkortelse til NMU. På 1930-tallet var juniorarbeidet voksende. I 1924 vedtok NFU å sørge for «delvis underhold for fru misjonær Riis i Kina». Senere har de støttet misjon i Kongo, Colombia og Romania.

I 1937 ble det startet en gutteforening i Larvik med turer og «speideraktiviteter. Det fikk betegnelsen fakkelarbeidet, og i 1968 blir «faklene» til NMU-speidere. I dag er dette Misjonskirken Speiderkorps. Barnearbeidet med søndagsskoler i menighetene, var disse første årene ikke en del av NMU. Først i 1978 ble søndagsskolene med i NMU.

Ved starten på andre verdenskrig hadde NMU nærmere 6 000 medlemmer og 160 grupper fordelt på 53 ungdomsforeninger, 57 juniorforeninger og 50 fakkelforeninger. På 1980-tallet hadde NMUs arbeid vokst til over 10 000 medlemmer og om lag 330 grupper. I 1999 ble den første Stagedive-leiren for ungdom arrangert, og Levende tro lanseres i 2011. I 2009 skiftet organisasjonen navn til Misjonsforbundet UNG, og tar i bruk disippelkorset i sin logo. I 2016 endres navnet til Misjonskirken UNG.

 Et DNA om å sprenge grenser

Gjennom 110 år har organisasjonen hatt mange ansatte ledere og medarbeidere og et utall frivillige i verv og oppgaver.

Svein Aksel Nakkestad (Foto: Rachel Olsen)

– Det er så mange som har lagt ned utallige timer for at mange tusen barn og unge har fått lære Jesus å kjenne og bli en etterfølger av Ham. Så mye av det som skjer nå i vår tid handler om at tidligere ledere og medarbeidere har investert i foreldre, besteforeldre og oldeforeldre til dem som nå er de unge lederne. Så takknemlig er stor for alle gode ledere Gud har velsignet vår bevegelse med opp igjennom tiden, sier daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad.

– Enhver bevegelse av Gud er preget av et Gudgitt DNA. Helt fra Gerda Karijords reiste rundt som første ansatt i UNG, så har det vært et DNA hos oss av å sprenge kulturelle og stedsgrenser for at evangeliet må ut. Det er mye engasjement rundt eksempelvis den nye satsningen «Fem byer» blant unge leder. Det tror jeg handler om at det treffer en nerve i de unges indre. Min bønn og håp er at de faktisk ender opp med å flytte til plasser der evangeliet har lite fotfeste og krysse kulturelle grenser for evangeliets skyld, sier Svein Aksel.

Han gleder seg til å møte mange ledere, barn og ungdom på kommende arrangementer. Det første skjer allerede kommende helg med først The Send på lørdag og deretter direkte til ungdomsleiren Across på Ansgarskolen. Ungdomsleiren Stagedive og opplegg for flere hundre barn skjer på Liv & Vekst i Stavern i juli, der også UNG avholder Landsmøtet for organisasjonen.

Av Trond Filberg

Ungdomsfaklen presenterte NFUs nye reisesekretærer. Henry Johansen (t.v.) fra Larvik og Ole Hegna fra Mælum ved Skien. (Foto: Historisk arkiv)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X