GRATULERER: Tidligere generalsekretær i Misjonskirken Norge, Sveinung Lorentsen fyller 80 år i dag. På generalforsamlingen i år tok han ordet i saken om valg av ny generalsekretær og talte engasjert om å velge Siri Iversen. (Foto: Trond Filberg) 


Gratulerer med dagen, Sveinung!

Vi gratulerer hjerteligst Sveinung Lorentsen med 80 års dagen som er i dag, torsdag 16. juni.

Sveinung som er født i Åmli, er gift med Elsebeth, og de bor i Arendal. Han har studert teologi på Ansgarskolen og ved Universitetet i Bergen, der han også har vært ansatt. I ti år var han ungdomsskolelærer i Bergen. Fra 1981 var Sveinung rektor ved Ansgarskolen fram til han startet som generalsekretær. Dette var i perioden da Ansgarskolen ble flyttet fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand kommune. Skolen ble åpnet i nytt bygg i august 1988.

Sveinung er den eneste som har hatt både tittelen som misjonsforstander og generalsekretær i Misjonskirken Norge. Grunnen var at generalforsamlingen endret navnet på denne tittelen i 2006. Sveinung ble valgt og innsatt som misjonsforstander i mai 1996 under Årskonferansen (Generalforsamlingen) i Bodø. Han startet på kontoret 1. august og overtok 1. oktober ansvaret som kirkesamfunnets øverste ansatte leder etter Bjørn Øyvind Fjeld. Sveinung avsluttet som generalsekretær 1. juli 2007 da Jarle Råmunddal overtok som generalsekretær.

Sveinung har også senere år vært aktiv i tjeneste, blant annet som seniorpastor i Arendal misjonskirke. På årets generalforsamling var han delegat for menigheten og talte varme ord for å velge Siri Iversen som ny generalsekretær.

Av Trond Filberg

Bilde av tidligere rektorer ved Ansgarskolen sammen med nåværende rektor Ingunn Folkestad Breistein, fra venstre: Sveinung Lorentsen, Bjørn Øyvind Fjeld, Harald Nygaard og Lars Råmunddal. (Foto: Trond Filberg, 2018)

Elsebeth og Sveinung Lorentsen fikk stor takk for tiden som generalsekretær i Misjonsforbundet, på Årskonferansen 2006 i Skien. (Foto: Misjonsbladets arkiv)

Oversikt over Misjonskirkens øverste leder de siste 50 årene:

  • 1971-1982 Misjonsforstander Ingulf Diesen
  • 1992-1996 Misjonsforstander Bjørn Øyvind Fjeld
  • 1996-2007 Misjonsforstander/generalsekretær Sveinung Lorentsen
  • 2007-2012 Generalsekretær Jarle Råmunddal
  • 2012-2022 Generalsekretær Øyvind Haraldseid

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X