FLOM I PAKISTAN: Store vannmengder blir til fare for liv og helse. Foto: Kirkens Nødhjelp Pakistan.


Kamp mot klokka for å redde liv i Pakistan

Siden juni har over 1300 mennesker mistet livet i flom i Pakistan. Over 33 millioner mennesker har fått sine liv berørt av flommen. Kirkens Nødhjelp er til stede med stor innsats for de rammede. De oppfordrer nå menighetene til å stå sammen med dem i forbønn for situasjonen.

Det kraftige monsunregnet har oversvømt enorme landområder. En tredjedel av landet ligger under vann. Hver sjuende pakistaner har fått hjemmet ødelagt eller skadet ifølge myndighetene, og kraftig regnvær fortsetter å falle over deler av landet skriver Kirkens Nødhjelp på sin hjemmeside.

– Det er en krevende nødhjelpsrespons vi er i gang med. Konsekvensene av flommen er enorme, og det er nå stor risiko for utbredelse av vannbårne sykdommer. Det er en kamp mot klokka for å redde liv, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Vi oppfordrer misjonskirker til å være med i bønn for de som er rammet og de som står i hjelpearbeidet.

Til stede med livsviktig hjelp

Misjonskirken Norge er oppdragsgiver for og medlem av Kirkens Nødhjelp. Vi ønsker å løfte fram den livsviktige innsatsen de gjør for flomrammede medmennesker i Pakistan.

KN er til stede i provinsene Sindh og Baluchistan i Pakistan og bidrar blant annet med:

  • Rent vann
  • Enkle toalettfasiliteter
  • Midlertidig husly
  • Tiltak for å begrense spredningen av vannbårne sykdommer
  • Myggnett for å hindre spredning av malaria og andre insektbårne sykdommer

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X