GENERALSEKRETÆR: – Jeg er begeistret for å møte alle som jeg skal jobbe med framover, sier Siri Iversen som i dag starter i stillingen som generalsekretær i Misjonskirken Norge. (Foto: Trond Filberg)


Fra i dag er Siri Iversen generalsekretær

– Jeg blir rørt av alle overgitte medarbeidere i staben og i de sentrale vervene, sier Siri Iversen som har første dag på jobb som generalsekretær i Misjonskirken Norge.

Med lune smil og Fredrik Fransons blikk fra maleriet i bakgrunnen, kunne Øyvind Haraldseid overrekke nøkkelbrikken og kontoret for generalsekretæren til sin etterkommer, Siri Iversen. Fra i dag er det hun som er øverste leder i kirkesamfunnet.

– Gud velsigne deg og ditt lederskap på den veien du skal gå, med staben i Misjonskirken Norge og hele vårt kirkesamfunn, sier Øyvind Haraldseid som fra i dag vil ha en rådgiverstilling ut september. Det gir ham tid til å gjøre de siste avsluttende oppgavene og være til stede for Siri i overgangsfasen. Fra 1. oktober starter han opp i stillingen som generalsekretær i Bibelselskapet. Øyvind er for øvrig aktiv og medlem i Misjonskirken Drammen, og deltar i både praktiske og forkynnende tjenester.

Mye nytt å sette seg inn i

De siste ukene har Siri vært sammen med staben i Misjonskirken Norge, fått opplæring og tilrettelegging av alt det praktiske for å kunne ta over med fullt ansvar. Det har vært «vegg-til-vegg-kontordager» de siste ukene, med møter og opplæring. Øyvind og Siri har sittet sammen for å overføre erfaringer og innsikt i saker. Hun har møtt de forskjellige avdelingene ved hovedadministrasjonen. Administrasjonsleder Yngve Brosstad stikker innom hennes nye kontor for å sjekke ut formelle tilganger og opplysninger til myndigheter og programmer.

– Jeg ser ikke alt ennå og har en bratt læringskurve på flere områder, men synes det er veldig gøy å begynne i Misjonskirken Norge, smiler Siri Iversen. Hun tillater seg å være begeistret nå. Samtidig vet hun og er ydmyk for at det vil komme krevende dager. Men gleden over oppstarten skinner disse dagene. Siri er klar mentalt for lederoppgavene som generalsekretær.

Den lange perioden fra november i fjor da hun ble innstilt av Hovedstyret som kandidat til stillingen, og fram til i dag da hun kan titulere seg som generalsekretær, har vært lang. Siri synes likevel det har vært bra.

– Denne perioden har gitt meg gode muligheter til omstillingen. Jeg har hatt en god prosess med å avslutte pastortjenesten i Flekkerøy misjonskirke, jeg ble ferdig med masterstudiene ved Ansgar høyskole og jeg har forberedt meg til en ny hverdag, forteller hun. Inntrykket så langt er særlig preget av møtene med menneskene hun nå skal jobbe sammen med og lede.

Rørt av overgitte medarbeidere

– Jeg opplever at det er lite stafasje her, og det virker på meg så langt at det er høy grad av gruppepsykologisk trygghet. Derfor tror jeg at dette er et arbeidsmiljø der det er greit at jeg både kan ha gode og dårlige dager. Størst inntrykk på meg er å møte alle ansatte som er så overgitte, både til Jesus og til vårt kirkesamfunn, sier hun litt rørt.

På sin første arbeidsdag som generalsekretær er hun først og fremst veldig takknemlig til Øyvind for hans verdifulle hjelpsomhet, og til alle ansatte som er med på å gi henne en så god start. Neste uke samler Siri hele staben av ansatte på Vegårtun leirsted.

Av Trond Filberg

Siri har denne uka møtt medarbeidere i Misjonskirken Norge og vært en del av lunsjfellesskap ved hovedkontoret i Oslo. Her møtes også ansatte fra både Misjonskirken UNG og sentralt ansatte i Baptistsamfunnet. (Foto: Trond Filberg)

Innsettelsen i Kristiansand

Den 28. mai i år ble Siri Iversen valgt av generalforsamlingen i Misjonskirken Norge til å bli ny generalsekretær. Det foregikk på Ansgarskolen som eies av Misjonskirken Norge.

Samme kveld var det innsettelseshandling for Siri til stillingen. Det foregikk i gudstjenesten som ble holdt i Kristiansand misjonskirke Salem.

Innsettelsen av Siri Iversen som ny generalsekretær, foregikk med bekreftelse på troskap til tjenesten, opplesning av skriftord fra Bibelen, hilsninger og forbønn. (Foto: Trond Filberg)

Les artikkelen fra generalforsamlingen her >>

Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.423 medlemmer, og det er 84 misjonskirker i kirkesamfunnet (per 1.1.2022). 

Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden. Misjonskirken UNG er vår barne- og ungdomsorganisasjon.

I Norge er det stort fokus på menighetsutvikling og menighetsplanting. Vi har et internasjonalt engasjement og samarbeider med nasjonale søsterkirker og er partnere med lokale organisasjoner i Kongo, Colombia, Romania, Polen, Kina og Afghanistan. Misjonskirken Norge har i dag egne utsendte i Colombia.

Strategiplanen for perioden 2022-2030, «Tro Sende Plante», har særlig satsing på å lede mennesker til tro på Jesus, sende ut flere medarbeidere og plante flere menigheter.

Siden stiftelsen i 1884 har både kvinner og menn hatt lik rett til alle verv og stillinger i kirkesamfunnet. Første menighetspastor var Gerda Karijord som fra 1915 var ansatt i Narvik misjonskirke. Siri Iversen er første kvinne som har stillingen generalsekretær.

Les mer om hvordan Misjonskirken Norge ble stiftet i 1884 >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X