GLOBAL UKE: Fra 13. til 20. november 2022 belyser kirkene i Norge, hvordan moderne slaveri foregår i Norge og i verden. (Illustrasjonsfoto: Copyright Stock-lisens av Misjonsbladet.no) 


Kallet til andres rettferd

Temaet for Global uke 2022 er «Belys slaveriet». Hvordan påvirkes vi av slaveriet i vårt moderne samfunn?

Året vi har vært gjennom har vist oss at slaveriet trenger å belyses mer enn noen gang. Vi må synliggjøre at store deler av verden fremdeles sliter med ettervirkningen av pandemien i kombinasjon med krigen i Ukraina og klimaendringer.

Vi ser at utviklingen i verden nå går i negativ retning: Økt fattigdom og større matusikkerhet og millioner av mennesker på flukt fra krig og klimaendringer. Mennesker er desperat på jakt etter noe å leve av – og derfor mer utsatt for å bli utnyttet.

Økt rekruttering av ofre

Krigen i Ukraina har hatt en særlig negativ innvirkning på flere ulike sårbare grupper av mennesker. Dette gjelder særlig kvinner og jenter, migrantarbeidere og flyktninger, urfolk og etniske og religiøse minoriteter, personer med funksjonsnedsettelse og personer som lever i områder preget av konflikt, korrupsjon og klimaødeleggelser.

Former for menneskehandel som flyktninger fra Ukraina står i fare for inkluderer seksuell utnyttelse, tvangsarbeid, ulovlig adopsjon og surrogati, tvangstigging og tvangskriminalitet. Det er særlig bekymring knyttet til risikoen for seksuell utnyttelse og overgrep på nettet, ettersom mange ukrainere bruker sosiale medier for å få hjelp og støtte (spesielt Facebook, Telegram og Viber).

Man ser at menneskehandlere er aktive i disse foraene og utfører rekruttering av ofre som de annonserer for utnyttende tjenester på nettet. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) siterer Thomson Reuters-data som indikerer «store økninger i nettsøk – på tvers av flere språk og land – etter eksplisitt innhold og seksuelle tjenester fra ukrainske kvinner og jenter».

Mørketallene er store, men Global Slavery Index hevder at opp mot 9 000 personer kan leve i menneskehandel eller slaverilignende forhold i Norge. Globalt har antallet mennesker som befinner seg i slaverilignende tilstander steget til over 50 millioner mennesker.

Under Global uke bringer vi ferske intervjuer med to personer som har engasjert seg for å belyse temaet moderne slaveri. Koreograf Siren Godø i Flekkerøy misjonskirke forteller om hvordan bønn og samarbeid la grunnlaget for forestillingen «Vingespenn». Mari-Louise Risøy i Lindås misjonsmenighet har satt opp forestillingen med engasjerte ungdommer. 

Inspirasjonstekster for preken og andakt

En av inspirasjonsteksten for en preken knyttet til temaet for Globale uke, har overskriften «Gjemt i det ugjenkjennelige». Det er Torbjørg Oline Nyli, pastor i Ytre Randesund misjonskirke, som skriver teksten og ser for seg Jesus i vår tid. Her er et lite utdrag:

– Jesus gjemmer seg ikke i glitter og stas med høy underholdningsfaktor, men Han sier: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg». Så Jesus vasker bilen din grisebillig på et svart bilvaskefirma, Jesus må sitte med kopp i hånden og be om litt penger til dagens mat, Jesus sitter i gummibåt over Middelhavet og Jesus planlegger flukten fra hallikens kontroll. Jesus venter på en besøksvenn i fengselet eller på besøk på sykehuset.

Marcus T. Vindenes (Foto: Trond Filberg)

Marcus T. Vindenes, som sist skoleår var utsendt fra Misjonskirken Norge til Columbia, skriver andakten for ungdom med tittelen «Leve for noe større». Her er noen linjer fra andakten:

«I 2022 antas det å være over 50 millioner mennesker som er utsatt for slaverilignende utnyttelse. Til sammenligning er det antatt at det var 12 millioner mennesker utsatt for menneskehandel fra 1500-1800-tallet. Slaveriet er ikke så ulikt som før. Kanskje det ikke er like åpenbart, men det er større enn noen gang, og vi er alle påvirket av det. Fordi mye av utnytelsen skjer i det skjulte, er det vanskelig å si eksakt hvor mange mennesker som utnyttes.

Men uansett hvem vi er, kan vi alle være med å bety noe i kampen for rettferdighet og gjøre en forskjell. Hvis Jesus får prege livene våre, om Jesus får prege drømmene våre, kan Han kan virke gjennom oss som de menneskene vi er. Han kan lede oss og hjelpe oss til å bety mer for mennesker enn vi kunne gjort i egen kraft.»

Av Trond Filberg

Hva kan vi gjøre?

For det første, ikke overse denne saken. Likegyldighet og bagatellisering er nettopp det som gir onde krefter spillerom. Les tekstene og sakene selv om du synes det er ubehagelig. Våg å ta standpunkt og gjør en forskjell i din hverdag.

Utnyttelse av utenlandske arbeidere i Norge

  • Benytt deg aldri av svart arbeid! Når en tjeneste virker veldig billig, er det et tegn på at noe er galt. Meld fra ved mistanke, si fra til den nasjonale hjelpelinjen mot menneskehandel, tlf. 22 31 1160.

Menneskehandel

  • Flere millioner jenter som hvert år blir utsatt for menneskehandel.Noen av dem kommer til krisesentre og asylmotak i Norge og våre naboland. Be for mennesker som tvinges til menneskehandel, særlig jenter og kvinner som havner i prostitusjon. Støtt arbeid i organisasjoner som forebygger og bekjemper vold mot kvinner.

Utnyttelse i tekstilindustrien og klær i Norge

  • Vær en aktiv forbruker. Kjøp færre klær eller gjenbruk. Reparer tøyet eller bytt med andre. Handle etiske klær så langt du klarer.
  • Sett deg inn i den nye Åpenhetsloven som ble vedtatt i Norge i juni 2021. Det skal holde norske selskaper ansvarlig for å sikre levelønn og menneskerettigheter i sine leverandørkjeder, og gir alle rett til informasjon om produksjonsforhold ved kjøp av varer.

Lær mer på www.handlehvitt.no  –  www.menneskertilsalgs.no –  www.etiskhandel.nowww.fairandsquare.no

Hva er moderne slaveri?

Moderne slaveri brukes ofte som et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Les faktaheftet >>

Handler din menighet etisk? Hvordan sjekke dette?

Les faktaheftet utgitt av Norges Kristne Råd i samarbeid med Knif Innkjøp >>

Global Uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig under en fast årlig uke og med særlig vekt på moderne slaveri. Årets kjerneuke er 13.-20. november.

www.globaluke.no 

BE – dere er verdens LYS

(Matteus 5, 14a)

Jesus, du ga deg selv for alle,
gi oss nåde så vi åpner blikket
og gjør vår del for en mer rettferdig verden.
Du som løser bånd,
la alle mennesker får sin rett!

(Bønn fra Faktaheftet om moderne slaveri)

Fellesbønner «Lys opp mørket» >>

  • Kom med trøst og kraft og mot til alle som lider under undertrykkelse, alle som utnyttes, alle som tvinges til ting de ikke selv vil.
  • Kom med kunnskap og innsikt i hvordan våre egne handlinger påvirker andres liv. Opplys oss om din vei og gjør oss villige til å gå den.

Av Kristina S. Furberg, diakon i Svenska Kyrkan i Norge i samarbeid med Norges Kristne Råd.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X