VI BER: I januar er det bønnesamlinger både i byer og felles for landet. (Foto: Illustrasjonsfoto copyright misjonsnytt.no) 


Fellesbønner for byer og kirkene

De første månedene i året er det stor oppmerksomhet på bønn. Kirker møter hverandre for å be sammen, og  Misjonskirken Norge har utlyst bønne- og fastehelg.

I går startet «Smak av retreat» der nærmere femti deltagere og ledere har satt av tre dager for å søke Gud. Samlingen som skjer på Vegårtun leirsted, ledes av Siri Iversen, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og Ingar Bø. Bønn og lovsang er i fokus, både personlig og i fellesskap.

Bønn for Bodø

I kveld startet «Bønn for Bodø», og bønnesamlingene pågår gjennom hele natten, og hele lørdagen fram til kvelden. I programmet gjennom disse to dagene, 6. og 7. januar, er det konkrete bønneemner som er i fokus. Underveis ber de for byens samfunn og folk. Blant bønneemnene er at flere mennesker skal ledes til frelse, bønn for barn, ungdom og familiene i byen, for studentmisjon på universitetet og byens politiske ledelse.

Grete Jarlesdatter Vangstad. (Foto: Trond Filberg)

– «Bønn for Bodø» er svært samlende for menighetene. Opplegget varierer noe fra år til år, og det er stort at vi har et så sterkt fellesskap mellom kirkene her i ben, forteller Grete Jarlesdatter Vangstad. Hun har nå ledet felles bønnearbeid for byen i ti år og er pastor i Bodø misjonskirke.

Det er ikke bare nå i januar de ber sammen, men det er felleskirkelig bønn en onsdagskveld i måneden. Det skjer i forlengelsen av en samling der alle menighetsledere i byen, Kristent Lederforum, møtes til sosialt og åndelig fellesskap. Foruten misjonskirken, er det Frikirken, Bykirka, Frelsesarmeen, Bethel-kirka, Familiekirka, pinsemenigheten Filadelfia, Sion Neverdal og Laget som er sammen i Bodø.

-Det er ganske stort å ha et slikt felleskirkelig lederforum, der vi bygger relasjon. Alle setter av dette i sine kalendre. Da er vi samlet til enhet og fellesskap, sier Grete.

Bønn for Oslo

Dagene 10.-12. januar inviterer menigheter fra ulike trossamfunn til Bønn for Oslo. På dagtid er det bønnesamlinger for ledere og ansatte i Oslo Sentrum Baptistkirke i Hausmannsgaten, og på kveldene er det åpent for alle i Filadelfiakirken i St. Olavs gate.

Blant de som medvirker er Siri Iversen, Paul Omayio, Kjell-Martin Myhr, søster Hildegaard, Ingar Bø, Lars Christian Gjerlaug. Oppdragsgivende komité er Filadefiakirken, Storsalen menighet og Oslo misjonskirke Betlehem. I tillegg er det fjorten menigheter i Oslo som er medarrangører.

Bønn for Oslo >>

– Mange steder innledes det nye året med økumeniske bønnesamlinger, som «Bønneuken for kristen enhet». Jesus ba i Johannes 17; «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg». Dette skriver generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd, i sitt første innlegg i år.

Vi ber for alle som lider

Dette uttaler han i forbindelse med bønneuken for kristen enhet som foregår fra 18. til 25. januar. Årets tema er bibelteksten fra profeten Jesaja 1,17 som sier: «Lær å gjøre godt! Søk det som er rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak!».

Erhard Hermansen, Norges Kristne Råd (Foto: Trond Filberg)

– Gjennom året som har gått, og spesielt under min reise til Ukraina, har jeg møtt kirkeledere fra ulike deler av verden som utfordrer oss som kirke i Norge til å ikke glemme deres situasjon, en situasjon som er annerledes enn vår, med uro, krig og konflikt. Som kirke har vi et kall til å følge Jesus og lære av ham som så og hjalp krenkede, fattige, syke og tilsidesatte i samfunnet. Når vi samles til bønn for det nye året, for kirkens enhet, er det også i bønn for dem som lider, sier Hermansen.

Norges Kristne Råd har publisert et bibelstudium og bønner for de åtte dagene som bønneuka pågår.

Utlyst faste for hele kirkesamfunnet

Den første helgen i februar er satt av til bønn og faste for hele Misjonskirken Norge, både lokalt og felles. Generalsekretær Siri Iversen står i spissen for mobiliseringen. Hun utfordrer til å be bønnen: «Kjære Gud, gjør med våre liv og med vårt kirkesamfunn, det du vil!».

Geir Johannessen.

Pastor Geir Johannessen har i denne anledningen utgitt tre nye filmer der han underviser om fastens bibelske grunnlag og betydning, samt gir praktiske råd for å faste. Han har dessuten en samtale med Håkon Fagervik om erfaringer med bønn og faste. I tillegg til filmene er det utarbeidet både et undervisningsdokument og et samtaleopplegg for grupper.

Flere misjonskirker har tatt utfordringen om fastehelgen og vil på forskjellige måter invitere til bønn og samles for å be. Blant menighetene er Misjonskirken Stavanger, Misjonskirken Bryne, Farsund misjonskirke, Hellemyr misjonskirke, Ytre Randesund misjonskirke, Hånes misjonskirke, Gjerpen misjonskirke og Porsgrunn misjonskirke.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X