NY UNG-LEDER:  – Jeg er ydmyk og stolt over å bli vist denne tilliten, sier Isak Voie som blir ny daglig leder i Misjonskirken UNG fra høsten 2023. (Foto: Audun Haugland) 


Isak Voie blir ny daglig leder i UNG

Isak O. Voie (26) er ansatt som ny daglig leder i Misjonskirken UNG. Han kjenner arbeidet godt fra innsiden og har store ambisjoner for arbeidet videre.

Landsstyret i Misjonskirken UNG vedtok ansettelsen av Isak O. Voie den 17. januar, og 27. januar ble det undertegnet ansettelseskontrakt, opplyser styreleder Benjamin Lindefjeld til misjonsnytt.no. Den 15. august 2023 overtar Isak stafettpinnen etter nåværende daglig leder Svein Aksel G. Nakkestad. Da har Svein Aksel vært daglig leder i ti år i stillingen, som er på åremål.

Isak er nå ungdomspastor i Ytre Randesund misjonskirke. Han har bak seg tre perioder i landsstyret i Misjonskirken UNG, siste periode som styreleder fram til 2022. Han har engasjert seg i ulike utvalg og satsninger lokalt og nasjonalt, og han har vært leirsjef. Denne våren avslutter han sin master i praktisk teologi ved Ansgar høyskole. Isak er gift med Amanda Voie, og de bor i Kristiansand.

Takker for tilliten

– Jeg vil takke landsstyret i Misjonskirken UNG for denne muligheten. Jeg har vokst opp i Misjonskirken og vært innom det meste av lokalt og nasjonalt arbeid. Så jeg er ydmyk og stolt over å bli vist denne tilliten, uttaler Isak etter ansettelsen er gjort kjent.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med staben i UNG. Jeg ønsker å bidra inn i det som er verdens viktigste arbeid; at barn og unge skal bli engasjert for Kristus og menigheten! UNG har i lengre tid jobbet hensiktsmessig og målrettet, og jeg gleder meg til å koble meg på. Jeg har stor tro på det arbeidet som UNG gjør, sier han.

Isak Voie var avtroppende styreleder i UNG under landsmøtet i juli 2022. Her presenterte han UNGs handlingsplan. Isak er i dag ungdomspastor i Ytre Randesund misjonskirke. (Foto: Trond Filberg)

Vil være en synlig leder

Ansettelsesutvalget og Landsstyret opplever Isak som relasjonell, løsningsorientert, strategisk, trygg og samlende. Han fremstår som en leder som er god med mennesker, og samtidig er han bevisst når det gjelder viktigheten av effektivitet og gjennomføring.

Isak er en leder som vil prioritere å være synlig til stede og arbeide utadrettet i organisasjonen. Han har mye erfaring i å formidle og forkynne, og han fremstår som trygg teologisk. Han er vokst opp i Misjonskirken og har vært innom det meste innenfor arbeidet til UNG. Dette gjør at han står stødig i Misjonskirken. Han har hode og hjerte i organisasjonen, og har gjennom prosessen vist en sterk motivasjon for å gå inn i stillingen med et langsiktig perspektiv.

– Dette er grunnene til at vi har valgt å ansette ham. Vi er stolte av å ha ansatt en av våre egne, og vi gleder oss til å se hvor UNG vil være etter noen år med Isak som daglig leder, står det i en pressemeddelelse fra UNG.

Grundig prosess for ansettelsen

Landsstyret for Misjonskirken UNG nedsatte et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Benjamin Lindefjeld, Wenche Irene K. Myren (representant fra UNG-staben), Birgitte Øverland (representant fra landsstyret) og Magne Søsveen Eriksen (representant fra hovedstyret i Misjonskirken Norge). Utvalget valgte å engasjere rekrutteringsfirmaet HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy i prosessen. Ansettelsesutvalget fikk i oppgave å gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater og komme tilbake til styret med en innstilling.

Stillingen ble utlyst 31. oktober 2022 via Hamnoy.no, stillingstorget på mknu.no, Linkedin (jobbannonse) og målrettingsannonsering via Facebook, Google Ads og Linkedin. Det var også intervju i Misjonsbladet nr. 3-22 med styreleder om utlysningen.

Benjamin Lindefjeld er styreleder i Misjonskirken UNG. (Foto: Trond Filberg)

Som en del av prosessen arbeidet Hamnøy AS kontinuerlig med kartlegging, aktivt søk og kontakt med potensielle kandidater. Da fristen gikk ut 7. desember hadde det meldt seg ti søkere, tre menn og sju kvinner. I samråd med utvalget gjennomførte rådgiver Jan Tore Hamnøy 1. gangs intervjuer med seks av søkerne.

Fem av kandidatene ble vurdert som aktuelle etter 1. gangs intervjuene og ble invitert til 2. gangs intervjuer med utvalget. Deretter valgte to av kandidatene å trekke seg, så det ble derfor gjennomført 2. gangs intervjuer med tre kandidater torsdag 5. januar i Oslo. Hele utvalget deltok i 2. gangs intervjuene sammen med rådgiver fra HAMNØY.

I forkant av 2. gangs intervjuene ble det gjennomført omfattende evne- og personlighetstesting. Kandidatene fikk en oppgave som de ble utfordret til å presentere som en del av intervjuet. Det ble en oppløftende intervjurunde og etter en grundig diskusjon og evaluering var utvalget samstemt om å gå videre med referansesjekk med Isak Osmund Voie og en annen kandidat. Rådgivere fra Hamnøy gjennomførte deretter referansesjekk på begge to. Styreleder orienterte etter 2. gangs intervjuene, generalsekretær i Misjonskirken Norge om de to aktuelle kandidatene.

Utvalget gjennomførte deretter et møte for å oppsummere referansene og fortsette vurderingene. Konklusjonen ble at et enstemmig utvalg gikk inn for å innstille Isak Osmund Voie til stillingen som daglig leder.

Av Trond Filberg og pressemelding fra UNG

Misjonskirken UNG er en selvstendig, kristen barne- og ungdomsorganisasjon. UNG har 5 334 medlemmer og 198 lokale UNG-grupper, i følge årsrapporten for 2021.

Les mer om UNG >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X