VI VIL PLANTE: – Vi trenger flere støttepartnere for nye menigheter som vi jobber med å etablere, sier Anne Hansli i Misjonskirken Norge. (Foto: Rachel E. Olsen)


Vi vil plante nye menigheter

Og da trenger de nye satsingene økonomiske støttespillere.

– Det ser ut til at vi i løpet av året får to nye nasjonale planteprosjekter i Misjonskirken Norge. I tillegg er det flere steder vi jobber med prosesser for framtiden, forteller Anne Hansli som er rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken Norge.

Behovet for engasjement fra etablerte misjonskirker er viktig for å få økonomi og partnerskap med det nye som skal etableres. En misjonskirke trenger verken å ligge geografisk nær eller være modermenighet. Men det trengs misjonskirker som på fast basis kan være med å gi et månedsbeløp. Støttemenigheter vil bety mye for at nye menigheter kan etableres.

Inspirerer egen menighet

– Å være støttemenighet for en ny menighet gir noe tilbake. Tradisjonalet sett har de nye menighetene opptatt av å nå ut til mennesker som ikke går i menigheter eller som ikke er kristne. Å være tett på miljøer som jobber aktivt med å nå ut, inspirerer til selv å være mer utadrettet. Vi håper derfor flere misjonskirker vil være med på vår felles målsetting om å starte nye menigheter, utfordrer Anne.

Fra 1. april vil Anne ha en deltidsstilling i det nasjonale planteprosjektet på Fornebu. Dette for å ha tid til å følge opp etableringen av en ny misjonskirke.

Å støtte satsingen «Tro Sende Plante» er derfor mye mer konkret enn et startegidoikument. Nå handler det om å sette kraft bak ordene i form av bønn, penger og engasjement. Også støtte fra enkeltpersoner vil bety mye for å få fart på det som Misjonskirken Norge nå er i ferd med å starte.

Støtter fellesskapets formål

I lengre tid har Bjølsen misjonskirke praktisert å gi ti prosent av menighetens gaver til tre formål; et nasjonalt prosjekt for menighetsplanting i Misjonskirken Norge, for det andre til arbeidet i Misjonskirken UNG, samt ett av misjonsprosjektene i Romania.

Talene i gudstjenestene i februar tok utgangspunkt i strategiplanens bibeltekster. Illustrasjon som Bjølsen misjonskirke brukte for søndagens tema.

– Målene i strategien «Tro Sende Plante» samstemmer mye med menighetens egne målsettinger. Konkret slår målet om å nå ut lenger enn oss selv, blant annet ut i givertjenesten, sier Eirik Soldal som er pastor i Bjølsen misjonskirke.

I februar satte Bjølsen misjonskirke fokus på «Tro Sende Plante». Fordelt på tre søndager tok de opp hver av målområdene. Eirik brukte bibeltekstene som er angitt i strategiplanen, som utgangspunkt for talene. Den tredje søndagen hadde de dessuten besøk av Anne Hansli som ble intervjuet om menighetsplanting.

Opptak av talene disse søndagene har Bjølsen misjonskirke publisert på menighetens podcast-side. I tillegg ble søndagens tema tatt opp igjen i påfølgende samlinger i smågruppene. Hovedspørsmålet er da: hvordan tar vi med oss dette videre i hverdagen?

Av Trond Filberg

Hør talen til Eirik Soldal om å plante menigheter, februar 2023 – podcast >>

Vi vil tro, sende, plante!

Les mer om vinterkampanjen for å styrke innsatsen så flere mennesker kan komme til tro på Jesus, så vi kan sende flere medarbeidere dit det er behov – og plante nye kristne fellesskap og menigheter der de er lite eller ingen menigheter.

Nettsiden for vinterkampanjen 2023 >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X