SENDE: Vi ble veldig godt mottatt i Narvik, og vi ble selv velsignet, forteller Anders Sandal Olsen (t.h.). Med seg hadde han familien og flere store og små fra Flekkerøy misjonskirke som ønsket å bidra på denne reisen nordover. (Foto: Privat)


Sender team til Narvik

I Narvik misjonskirke har de den siste tiden opplevd styrken i å stå sammen med personer og menigheter andre steder i landet.

I februar fikk dette et høydepunkt med besøk fra ei stor familiegruppe fra Flekkerøy.

– Tidlig i fjor høst satt Anne Berrefjord og jeg på kontoret en dag og snakket om hvor mye team-besøkene betyr for menigheten og for våre barn og ungdommer. Vi lurte på hvem vi skulle spørre nå, forteller pastor Ingrid Lindberg i Narvik misjonskirke. Hun begynte å se for seg om noen kunne bidra fra de store menighetene i sør med mange ressurser.

Pastor Ingrid Lindberg i Narvik misjonskirke.

Men før hun fikk tatt mot til seg for å ringe sørover, opplever Ingrid noe helt spesielt. På konferansen «Gi Jesus Videre» i Kristiansand, hadde alle deltagerne fra misjonskirkene en egen samling. Det var om lag 180 deltagere i rommet, da Ingrid under lovsangen ser utover alle de unge som var til stede.

– Jeg får en setning til meg: Gud skal sende de fra nord og sør, fra øst og vest. Akkurat da kommer det en dame bort til meg og presenterer seg. Hun heter Doris Tonheim fra Flekkerøy og spør om jeg er fra Narvik. Så forteller hun at det er noen familier i Flekkerøy misjonskirke som har fått sånn på hjertet at de har lyst å reise på team til Narvik.

– Det ble utrolig sterkt for meg hvordan Gud ser våre behov, hvordan han kan lede oss og sende ut arbeidere, forteller Ingrid.

Betyr mye for de nye i misjonskirka

I februar kom familiegruppa fra Flekkerøy med Anders Sandal Olsen i spissen. Det ble en langhelg med mange opplevelser. Fredag kveld var det Betweens-klubb for 4.-7. klassinger der ungdommer og dansegruppe fra Flekkerøy deltok. Dagen etter var det superlørdag i fire timer med barn fra 3. klasse og eldre. Programmet var fylt med workshops for dans, hobbyaktiviteter, gymsal og musikk. Søndag var det Alle sammen-gudstjeneste, og mandag lovsangskveld. Gruppa fra Flekkerøy deltok på alt.

– Besøket betydde så mye våre betweens og ungdommer. De fikk se at det finnes flere unge som tror på Jesus. Om lag ti barna som deltok denne helga hadde aldri vært i kirka før, og de ville ikke gå hjem da foreldrene kom for å hente, smiler Ingrid rørt.

Fredag var alle familiene fra Flekkerøy hjemme hos familier i Narvik på middag og fikk høre deres historie og deres vei til tro og kirke. For de nyeste familiene som nå kommer til misjonskirka, er det sterkt å se at det finnes en hel storfamilie i Misjonskirken Norge, og at misjonskirka i Narvik er en del av en større sammenheng.

Tjenestevillige

– Det berørte meg sterkt å se hvordan barna og de voksne fra Flekkerøy stod sammen i tjeneste! Fra de yngste barna som var med i lovsang og barnestemmene som bad høyt for byen på bønnekvelden, til ungdommer som talte og deltok i gudstjenesten. Det gjorde inntrykk på mange, forteller Ingrid.

Familiene fra Sørlandet gjorde inntrykk i seg selv. Både kallet de har til å reise på team, men også innstillingen til å tjene mens de var i nord. Det ble til og med montert dusjkabinett i misjonskirka av den ene pappaen som var rørlegger.

Sende framfor samle!

Ingrid forteller gjerne dette så flere familier og menigheter kan engasjere seg til å finne sine menigheter og steder man betjene. Det er mange plasser som kan finne hverandre og bli gjensidig velsignet og bety en forskjell.

– Jeg tenker at vi i hele Misjonskirken Norge må sette enda større fokus på å sende enn å samle, sier hun. Av egen erfaring var det en terskel å tilrettelegge og planlegge besøk, men hun har sett hvor mye dette gir arbeidet friskhet og glede.

Det er mange plasser som kan finne hverandre og bli gjensidig velsignet og bety en forskjell. 

Under nedstengingen med korona, vokste barne- og betweensarbeidet i Narvik, og de trengte hjelp. De hadde ikke økonomi til å ansette noen og spurte UNG hvordan de kunne gå fram. Linda A. Johannesen, Levende tro-konsulent i UNG, fikk da i gang et samarbeid mellom Skien misjonskirke og Narvik.

UNG bevilget den gang støtte til menigheten for teambesøk, som resulterte i at Tiedemann Borge har besøkt dem to-tre ganger i året. Han har også hatt med seg andre fra Skien misjonskirke og Oslo misjonskirke Betlehem. Pastor Ingrid er takknemlig til UNG for den avgjørende hjelpen de har fått.

Utvidet familieteamet

– Min familie hadde snakket om å reise i team ett eller annet sted i verden. Tida gikk, og vi begynte å bli i tvil om det lot seg gjøre. Korona, krig og barnas skolegang gjorde drømmen vanskeligere, forteller Anders Sandal Olsen fra Flekkerøy.

Familiene fra Sørlandet fikk også tid til å nyte den flotte vinternaturen i Narvik og teste alpinbakken. (Foto: Privat)

Men så fikk menigheten på Flekkerøy besøk av Stein Bjørkholt. Han sa at flere menigheter i Norge kunne tenke seg besøk av familieteam. Anders fikk lyst å sjekke opp om det var mulig å besøke Narvik. Han visste ikke så mye om menigheten, men ba Doris Tonheim om å sjekke mulighetene.

– Da vi hørte at Narvik var klare for besøk, begynte vi å spørre familier her på øya. Alle som ble spurt var med, sier Anders.

– Vi ble tatt utrolig godt imot av pastorparet og andre familier i menigheten. Vi innlosjert til familier i kirka, og dem ble vi ekstra glad i. Vi fikk mange gode samtaler.

De fem familiene fra Sørlandet ble en veldig sammenspleiset gjeng på reisen nordover.

– Dette har gjort noe med oss, både store og små. Vi kan virkelig anbefale andre familier å reise i team. Om ikke til det store utland, så er det like fint i Norge, sier Anders.

Av Trond Filberg

Vi vil tro, sende, plante!

Les mer om vinterkampanjen for å styrke innsatsen så flere mennesker kan komme til tro på Jesus, så vi kan sende flere medarbeidere dit det er behov – og plante nye kristne fellesskap og menigheter der de er lite eller ingen menigheter.

Nettsiden for vinterkampanjen 2023 >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X