BLOGG

Av Svein Aksel G. Nakkestad

Daglig leder i Misjonskirken UNG

misjonskirkenung.no >>


Hva hvis årsrapportene ikke leveres til UNG?

I dag vil jeg takke og hylle noen folk som sjelden blir sett. I våre lokale UNG-grupper finnes det noen mennesker som fyller ut årsrapporter og som sørger for at barn og ungdom blir medlemmer.

Det er kanskje ikke den mest spennende oppgaven dere har, men den er utrolig viktig. Det mest synlige resultatet er at det gir Frifond-støtte til gruppa lokalt, men det betyr så mye mer enn det. Uten dere så hadde det nesten ikke vært noe UNG-stab sentralt. Uten at det tas inn medlemskontingent, holdes årsmøte og leveres årsrapport lokalt, så får ikke UNG sentralt ei krone i statsstøtte. Alt er basert på antall tellende grupper og medlemmer.

Som en tommelfinger-regel så kan dere tenke at hver gruppe som blir tellende tilfører 10 000 kroner i statsstøtte til UNG sentralt og at hvert medlem tilfører om lag 200 kroner. Samlet sett så dekker dette alt av grunnbemanning, kontor, maskiner osv., som vi trenger i UNG sentralt. Det gjør at gaveinntekter vi får fra menigheter og privatpersoner kan brukes på konkrete satsninger vi ønsker å gjøre. Dessuten blir vi lyttet til i ulike forum fordi vi har godt over 200 grupper og i underkant av 5 000 unge medlemmer. Det skjer fordi en jobb er gjort for å rekruttere medlemmer og sende årsrapporter. Derfor vil jeg hylle dere som gjør denne jobben lokalt!

Samtidig vil jeg også oppfordre alle til en årvåkenhet rundt disse sakene. Er våre UNG-grupper meldt inn? Har vi hatt årsmøte? Hvor lenge er det siden siste medlemsrekruttering (minimum 50 kroner innen årsskiftet)?

Som dere skjønner så gir hver gruppe og hvert medlem mer økonomisk handlingsrom i UNG sentralt for å gjøre mere for UNG lokalt. Takk for innsatsen!

Hvordan drive ei UNG-gruppe?

På UNGs nettside finner du hvordan og hva som skal gjøres:

https://www.mkung.no/drive-ung-gruppe/

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X