NORGES KRISTNE RÅD: Kyrkoherde Per Anders Sandgren fra Svenska kyrkan i Norge ble valgt til ny styreleder i Norges Kristne Råd under generalforsamlingen denne uka. Her er han i samtale med generalsekretær Siri Iversen under arrangementet i Drammen. (Foto: Gjermund Øystese, NKR) 


Er en viktig stemme i samfunnet

Denne uka har Norges Kristne Råd markert sine 30 år under sin generalforsamling i Drammen. Generalsekretær Siri Iversen i Misjonskirken Norge holdt talen under åpningsgudstjenesten.

Av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor (KPK)

Tema for generalforsamlingen i Norges Kristne Råd (NKR) var «Å følge Jesus der livet skjer». Representantene fra medlemskirkene, observatører og tilsluttede organisasjoner var sammen 22. og 23. mars til forhandlinger og jubileumsfest.

– Jeg opplever at Norges Kristne Råd har bygd stein på stein, og vi har befestet vår posisjon overfor myndighetene. De trenger oss i kontakten med kirkesamfunnene, og dette styrker også samhandlingen mellom medlemskirkene våre, sier Erhard Hermansen til KPK. Han har vært generalsekretær i Norges Kristne Råd siden høsten 2018.

Oppnådd mye disse årene

Hermansen mener Norges Kristne Råd har oppnådd mye på 30 år, særlig ut fra bakteppet for dannelsen.

– Går vi tilbake til 1960- og 70-tallet, så ble det gjort forsøk på å danne et økumenisk råd med Frikirken og Metodistkirken som ivrige pådrivere. Den gangen var det lite av denne typen arbeid og lite dialog, så det strandet, rekapitulerer Hermansen. Etter en modningstid ble så Norges Kristne Råd etablert i 1992.

– Det andre er da Frikirkerådet gikk inn i 2006. Det var stemmer som var kritiske til om dette ville lykkes, men i dag tror jeg samtlige medlemskirker mener at NKR er både dynamisk, samlende og samhandlende på en måte som vi trenger.

Unikt i verdenssammenheng

Sju kirkesamfunn var med fra starten i 1992. Tretti år senere har NKR 25 medlemskirker.

– Dette er unikt i verdenssammenheng. Det er få eller kanskje ingen land som har et så bredt sammensatt økumenisk råd som oss, sier Hermansen som én gang i året treffer kolleger fra 19 andre land i Europa. For tre uker siden møttes de i Belgia.

– Utenlands er det som gjøres i Norge, noe de ser til, sier Hermansen som opplever at det nasjonalt har utviklet seg gode fellesskap og vennskap på tvers av kirkesamfunnene.

– Jeg fylles av takknemlighet over det som skjer i dette fellesskapet, sier Hermansen som blir blank i øynene over den gode stemningen han registrerer når de mange og nokså ulike medlemskirkenes representanter møtes ansikt til ansikt.

Generalsekretær Erhard Hermansen i NKR i samtale under generalforsamlingen. (Foto: Gjermund Øystese, NKR)

– Kirken har den sterkeste motkraften til urett: kjærligheten, Guds kjærlighet til oss og nestekjærligheten til hverandre, sa Berit Hagen Agøy i sin åpningstale. (Foto: Gjermund Øystese, NKR)

Et viktig redskap for felles interesser

Berit Hagen Agøy er avtroppende styreleder i NKR. Samtidig forlater hun stillingen som internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd og blir fagdirektør i Kirkerådet.

– Du har lenge hatt sentrale verv i norsk kirkeliv. Hvor viktig er Norges Kristne Råd?

– Det er veldig viktig som en møteplass for alle de store kirkene hvor alle kirketradisjonene er representert. Det er ganske unikt at både katolikker og pinsevenner møtes for å bli kjent med hverandre. Norges Kristne Råd er et viktig redskap der vi har felles interesser, som når det gjelder kirkelovgivningen. Da taler rådet på vegne av hele kirkelandskapet og ikke bare Den norske kirke som myndighetene ofte forholder seg mest til, sier Agøy.

Hun ser at NKR har stor betydning for de mindre kirkesamfunnene, men mener rådet er minst like viktig for Den norske kirke som hun selv representerer.

Er en stor andel av befolkningen

– Rådet hjelper oss å se at vi er en del av noe større og minner oss også om et kirkefellesskap som går ut over Norges grenser. Mange som er med i Norges Kristne Råd, er små kirkesamfunn i norsk sammenheng, men internasjonalt er de større enn den lutherske kirken er ute i verden. Derfor er rådet nyttig for Den norske kirkes selvforståelse, mener hun. Agøy minner om at de kristne trossamfunnene utenom Den norske kirke samlet er store.

– Disse kirkene har nesten 400.000 medlemmer. Dette er en stor andel av befolkningen og omtrent like mange som alle de ikke-kristne trossamfunnene til sammen, påpeker Agøy. Kyrkoherde Per Anders Sandgren fra Svenska kyrkan i Norge ble valgt til Agøys etterfølger som styreleder i Norges Kristne Råd. (Stein Gudvangen, KPK)

Onsdag kveld var det jubileumsfest med festtale av Per Arne Dahl, hilsen av statsråd Kjersti Toppe, monolog av Svein Tindberg og musikalsk innslag ved Maria Solheim, Lewi Bergerud og Frøydis Grorud. Her fra forsamlingen med festdeltagere, med tidligere generalsekretær i NKR, Ørnulf Steen, i midten. (Foto: Gjermund Øystese, NKR)

Siri Iversen prekte under åpningsgudstjenesten i baptistkirken. (Foto: Gjermund Øystese, NKR)

Følge Jesus der livet skjer

Av Trond Filberg, misjonsnytt.no

Det første som stod på programmet for Norges Kristne Råd, var åpningsgudstjenesten onsdag 22. mars klokken ni i Baptistkirken i Drammen. Gudstjenesten ble ledet av Inga Hardardottir fra Den islandske Menigheten i Norge, og generalsekretær Siri Iversen holdt prekenen.

Med temaet «Å følge Jesus der livet skjer» talte Siri ut fra bibeltekstene i Filipperbrevet 2, 1-5 og 1. Korinterbrev 15, 58. Hun delte at den viktigste etterfølgelsen er det ofte ingen som ser og foregår ofte i det skjulte. Men at det som skjer i det skjulte ikke er forgjeves og man aner ofte ikke rekkevidden av dette. Hun talte videre om at å følge Jesus ser ulikt ut både i forhold til tid, sted og utrustning. Hun illustrerte dette med historien om den gamle syke kvinnen som gav alle pengene sine,  men som ble startskuddet for Mangs-vekkelsen. Deretter hentet hun fram bakgunnen for at David Welander skrev sangen «Navnet Jesus», før forsamlingen sang nettopp denne sangen etter talen.

Delegasjonen fra Misjonskirken Norge som deltok på jubiléet og generalforsamlingen til Norges Kristne Råd. Fra venstre: Tor Marius Langås, Ingunn F. Breistein, Siri Iversen, Yngve H. Brosstad og Naomi Curwen. (Foto: NKR) 

Mareike og Ingar Bø (i midten) mottok økumenikkprisen på vegne av Lia gård. Her sammen med Erhard Hermansen og Berit Hagen Agøy. (Foto: Gjermund Øystese, NKR)

Økomenikkprisen til Lia gård

Av Stein Gudvangen, KPK

– I over førti år har Lia Gård vært et sentralt retreat- og samlingssted for mennesker fra alle kirkelige sammenhenger. Her er det bygget mange viktige broer både mellom mennesker og organisasjoner gjennom årene, sa avtroppende styreleder i Norges Kristne Råd (NKR), Berit Hagen Agøy, ved pristildelingen av årets økumenikkpris.

NKRs styre begrunner tildelingen med at Lia Gård helt siden 1970-tallet har vært et økumenisk retreatsted som er blitt besøkt av svært mange prester, pastorer, ledere og ledergrupper, men også enkeltpersoner og familier med ulik kirkelig bakgrunn. Stedet ble startet av Ingeborg og Sigmund Bø og betegnes av dem som «en bebodd rasteplass». I mer enn 40 år har ekteparet bodd, drevet og bygget opp virksomheten ved Koppang i Østerdalen. De siste 10 årene har Mareike og Ingar Bø bodd der og vært med å drive og lede virksomheten som har over 9.000 gjestedøgn i året.

NKR mener det er få steder eller organisasjoner som over tid har vært «så utgivende, livgivende og samlende for alt Guds folk, som Lia Gård». Derfor mener de at husfolket og stedet fortjener Økumenikkprisen for 2023. Prisen ble delt ut under Norges Kristne Råds generalforsamling og består av et stort kunstglassfat og et diplom.

Lia gård retreatsenter >>

Norges Kristne Råd (NKR)

  • NKR er et nasjonalt økumenisk råd for norske kirkesamfunn, opprettet i 1992. De feirer i år sitt 30-årsjubileum, ett år forsinket grunnet koronapandemien. Rådet slo seg i 2006 sammen med Norges Frikirkeråd.
  • NKR har 25 medlemskirker og seks tilsluttede organisasjoner med observatørstatus. Misjonskirken Norge er en av medlemskirkene.
  • NKR er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X