VINGESPENN: – Jeg kjenner meg nærmere dem som er rammet nå, enn før da jeg kun hadde en del kunnskap, skriver Svein Aksel Nakkestad i sin blogg. (Foto: Gjermund Øystese, fra framvisning under Norges Kristne Råds generalforsamling 2023)


Vingespenn involverer ungdom


Blogg av Svein Aksel G. Nakkestad

Daglig leder i Misjonskirken UNG

misjonskirkenung.no >>

Nå i mars var jeg på oppsettingen av forestillingen Vingespenn i Flekkerøy misjonskirke. Siren og Anders Godø fikk utfordringen fra Norges Kristne Råd og FriBU om å skape en forestilling om moderne slaveri, som kan nå ut til ungdom i kirkene. Det har de klart på en flott måte. Jeg har fått med meg ganske mye tidligere om tematikken, men har ikke opplevd at vi reelt har hatt noe opplegg å ta ut til ungdom. Det har vi nå. For en innsats som er lagt ned i å skape denne forestillingen!

Les intervju med Siren Godø om hvordan Vingespenn ble til >>

Kommer tett på

Det som gjorde mest inntrykk på meg var nærheten forestillingen skapte til de menneskene som faktisk er rammet. Jeg kjenner meg nærmere dem som er rammet nå, enn før da jeg kun hadde en del kunnskap om tematikken.

Les mer om Vingespenn. Klikk på bildet >>

Noe som gjorde nesten like mye inntrykk var å se hvordan det som ble formidlet berørte ungdommene som danset. Det var tydelig at det preget dem å få bruke det de er gode på til å sette fokus på situasjonen til sårbare mennesker som blir utnyttet.

Misjonskyrkja Lindås satte opp Vingespenn for å engasjere ungdom mot slaveri på Vestlandet >>

Troverdig etterfølgelse engasjerer ungdom

Forskning fra USA har vist at en viktig sak for ungdom er å finne måter å kanalisere sitt engasjement mot urettferdighet, gjennom kirken. Ungdom merker dessuten om vi voksne rundt dem bryr oss om det samme eller ikke. Å sette menneskehandel på agendaen i menigheter er med å meisle ut en troverdig etterfølgelse, som ungdom kan se og bli engasjert av.

Porno ble også tematisert. Her har vi voksne en stor jobb å gjøre. Tro & Medier har laget en fin serie med undervisningsfilmer om nettvett, ut i fra fasene i et barns liv. De filmene anbefales! Etter forestillingen var vi samlet i cellegruppene for å samtale om det vi hadde sett og hørt. Da var vi flere som satte ord på at dette vil gjøre noe med holdningene våre. Vi vil være mer reflektert rundt hva og hvordan vi kjøper varer og tjenester.

En annen ting vi også snakket om er en stolthet over mye av det internasjonale misjonsarbeidet vi er en del av. Det har en forebyggende funksjon når det kommer til å unngå at mennesker havner i sårbare situasjoner der de kan bli offer for utnyttelse.

Håp i en urettferdig verden

Det gir meg mye håp for at vi kan bety en forskjell i en verden som trenger forandring. Vi har det kristne menneskesynet i bunn, der hvert menneske har en ukrenkelig verdi. Samtidig har vi en historikk på kreativitet og vilje til handling når det kommer til diakoni både i inn- og utland. En forestilling som Vingespenn kan være en katalysator for handling.

Sett opp Vingespenn i din misjonskirke

Les mer om Vingespenn og hvordan dere kan bruke ressursen her>>

40 millioner mennesker lever under tvang og utnyttelse i dag. Under Global uke i november hvert står kirker over hele Norge sammen om å belyse moderne slaveri og kirkas rolle i møte med denne skyggesiden av virkeligheten.

Forestillingen Vingespenn tar spesielt opp utnyttelse innen klesproduksjon versus shopping, og tvang til seksuelle handlinger versus pornokonsum. Verdier som håp, verdighet, samhold og tro vektlegges, og uttrykker at vi alle er del av løsningen for å få slutt på utnyttelse av våre medmennesker.

La ungdom få jobbe med tematikken over tid ved å sette opp Vingespenn i din menighet! Flere gode ressurser for å belyse tematikken og engasjere voksne, ungdom, familier og menighet i viktige samtaler finnes på www.globaluke.no 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X