Påskeandakt

av Trond Filberg

redaktør,

Misjonsbladet

Å tro i møte med dødstrussel

En pastor jeg besøkte i Afrika opplevde å bli forgiftet to ganger fordi han fra talerstolen fortalte sin mening. Ved hjelp av dyktige leger og Guds nåde klarte han å berge livet begge gangene.

Over 360 millioner kristne lever i dag under svært høy eller ekstrem høy grad av forfølgelse, ifølge Åpne Dørers World Watch List for 2023. Her komme det fram at 5.621 kristne er registrert drept på grunn av sin tro i 2022.

Hver sjuende kristen i verden blir forfulgt i dag for sin tro.

Mer enn 4 500 kristne ble fengslet for sin tro på Jesus og over to tusen kirker ble angrepet av kriminelle eller religiøse fanatiske grupper. Flere lands myndigheter har økt sin overvåking av kristne personer, kirker og organisasjoner, eller sørget for at virksomheten deres reduseres eller må stenge. Hver sjuende kristen i verden blir forfulgt, rapporterer Åpne Dører. To av fem i Asia og en av fem kristne i Afrika forfølges. Trenden kan tyde på at forfølgelsen i Afrika øker mest.

Dette er ikke bare tall. Det er mennesker som holder fast i troen på Jesus Kristus, uansett. Fordi troen går dypere enn velstand og rekker lengre enn forstandens korridorer. Troen overbeviser vårt indre liv, et fellesskap med Jesus.

Da Jesus gjemte seg for truslene

I tiden rett før Jesus red inn i Jerusalem for å feire påskemåltidet, fikk både Han og en kjær venn drapstrusler. Jesus ble en trussel for den religiøse makten da han vekket Lasarus opp fra de døde, og mange jøder kom til tro på Jesus som Messias. Derfor dro Jesus med disiplene til en bortgjemt by i ødemarken. Da Jesus kom til Betania der Lasarus bodde, ble Lasarus selv en trussel for de religiøse lederne, og de la planer om å drepe ham også. (Johannes evangelium kapittel 11 og 12)

Jesus ble drept i myndighetenes hender for sin bekjennelse at Han var Guds sanne sønn. Han visste selv at dette måtte skje, fordi dette var etter Guds vilje. Et sonoffer for all verdens synd. For vår synd og skam. For ved erkjennelsen av våre synder, og straffen som ble lagt på Jesus, får vi ved troen Guds nåde over våre liv og fred med Gud.

Lasarus ble aldri drept, og tradisjonen forteller at han kort tid etter Jesus død og oppstandelse, flyktet. Det var derfor en sterk opplevelse da jeg for noen år siden stod ved Lasarus sitt gravsted på Kypros. Der var han kirkeleder i flere tiår fram til sin endelige, jordiske død.

Oppstandelsen gir framtidstro

Så er det håp og framtidstro når Bibelen forteller at dette jordelivet ikke er det siste. Våre liv skal fortsette sammen med Faderen og Sønnen og alt Guds folk. For oppstandelsen fra døden er ikke bare en fin tanke, men grunnleggende i vår kristne tro. Oppstandelse er ikke bare mirakuløse enkelthendelser for noen, men selve oppfyllelsen av Guds plan for alle troende.

Paulus skriver om oppstandelsens betydning. Han sier at dersom ikke Jesus Kristus ble gjort levende igjen av sin Far ved Ånden, etter korsfestelse og død, vil hele den kristne tro være tomme ord og uten betydning (1. Korinterbrev 15, 12-14).

«For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til Han kommer.» (1. Korinterbrev 11, 26)

I nattverden møter vi Jesus Kristus og hverandre. En tradisjon og et måltid innstiftet av Jesus selv; Dette er min kropp og mitt blod. Et uvanlig måltid der alt uvesentlig skrelles vekk. Framfor Guds ansikt kan vi trå fram med frimodighet, i ydmykhet og med Guds nådes ord. Så forkynner vi Jesu frelsende død, inntil Han kommer igjen. Hvilken framtid!

«For døden Han døde, den døde Han for synden, én gang for alle, men livet Han lever, det lever Han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.» (Romerbrevet 6, 10-12)

Takk, Herre Jesus, for din frelse og nåde! 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X