NYE ANSATTE: Håkon Ø. Vikse (bildet) er ansatt i Misjonskirken Norge som ny prosjektleder for et nystartet arbeide for studenter og unge vokse i Oslo. (Foto: Trond Filberg)


Endringer i stabene

I sommer har det skjedd flere endringer i stabene til Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Her er en oversikt på hvem som nå er ansatt.

I Misjonskirken Norge er det flere endringer i staben.

Thomas Vårlid. (Foto: TF/MKN)

Thomas J. Vårlid (45) er ansatt i et vikariat fra 1. august i en 40 % stilling som administrasjonskonsulent i nasjonal avdeling. Vikariatet varer fram til august 2024, mens Anne Hansli har permisjon fra denne delen av sin stilling.

Anne jobber i stedet som prosjektleder for menighetsplantingsarbeidet på Fornebu. Hun er fortsatt ansatt i 50 % i Misjonskirken Norge som rådgiver for menighetsplanting.

Thomas skal bistå nasjonal leder, Torben M. Joswig, med saksbehandling. I tillegg skal han være involvert i administrative oppgaver og oppfølging av nasjonale satsingsområder og prosjekter, økonomi og arrangementer. Thomas er ellers ansatt 60 % ved Ansgar høyskole som rekrutteringsleder og kommunikasjonsrådgiver.

Håkon Ø. Vikse (Foto: TF/MKN)

Håkon Øverland Vikse (25) fra Arendal er ansatt i Misjonskirken Norge som ny prosjektleder for et nystartet arbeide for studenter og unge vokse i Oslo. Han begynte i deltidsstillingen fra 1. august og skal fram til årsskiftet lede og utvikle arbeidet.

Målet er på sikt å etablere et menighetsplatingsprosjekt i Oslo. Forprosjektet har kalt seg OMK Sentrum, og kan følges i sosiale medier. Håkon som nå er bosatt i Oslo, har tidligere vært engasjert i Touchpoint Kristiansand. Han er nyutdannet lærer, og denne våren har han jobbet som lærer i Kenya.

Ny volontør til Colombia

Elias Røsnes.

Elias Røsnes (22) er ny volontør i Colombia. Han reiste ut 29. august 2023 og skal først i gang med språkstudier og bli kjent med ulike deler av misjonsarbeidet. Etter hvert vil han få oppgaver i det lokale barne- og ungdomsarbeidet og i noen av de diakonale prosjektene. Elias er fra Hånes i Kristiansand og gikk Ansgar bibelskole med misjonstur til Colombia i 2021/22. Han har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, mye erfaring fra arbeid med barn og unge i menighet og skole og et misjonskall vi synes det er spennende at han får mulighet til å utforske.

Emilie Gule Karlsson (22) og Angie Vasquez (25) har vært volontører i Colombia skoleåret 2022/23. De trives og har kommet godt inn i volontørtjenesten. Det er en glede å meddele at de i høst reiste ut for et skoleår til!

Les mer om våre utsendte >>

Flere endringer i staben i Misjonskirken UNG

Marius Hodne slutter formelt i dag i sin deltidsstilling i UNG, der han har jobbet som student-/unge voksen konsulent. Han vil nå være ansatt på fulltid som pastor i Randesund misjonskirke. UNG-stillingen for studentarbeidet har vært utlyst, og nå er det funnet løsning på hvordan oppfølgingen videre vil være.

Jonas Hompland kommer til å jobbe 30 % fast med nystart av Touchpoint og annet arbeid for studenter og unge voksne. Han følger dessuten opp prosjekter med disippelhus og disippelgrupper. Jonas skal i tillegg jobbe 10 % med kommunikasjon under kommunikasjonskonsulent Jens Kristian Wikstøl.

Johnny Omdal som har en deltidsstilling, skal følge opp eksisterende Touchpoint-arbeidene. Han vil jobbe 10% med dette og 10% med å følge opp halvparten av ungdomsarbeiderne lokalt.

Helene M. Gundersen, som er fulltidsansatt som arrangementskonsulent i UNG, er i permisjon, i første omgang ut 2024. Det vil derfor i perioden fra 15. august være flere vikariater, både nye og endringer av nåværende ansatte.

Torunn Fidje Lian (bildet) er ny og skal jobbe 20 % med barn og familie. Hun vil jobbe mest med Awana og oppstart av barnekirker, samt dele ansvaret for barne- og familiedelen på Liv & Vekst med Linda Andernach Johannesen. Noe tid til prosjektarbeid vil det trolig også bli.

Helene Igland Stensland har en 50 % stilling, der hun skal jobbe 20 % med UNG-arrangementer. Hun vil i tillegg justere litt på stillingsinstruks for å få noe mer tid til å være teamkoordinator. Mats Mooij Sveindal har en 50 % stilling, der han skal jobbe 10 % med arrangementer (Stagedive Nord og Ansgar-festivalen juni 2024) og 10 % med prosjekter.

For øvrig startet Isak O. Voie i fulltidsstillingen som daglig leder fra 14. august 2023. Les om innsettelsen av Isak som skjedde i Stavern >>

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X