HØYSKOLEN: – Jobben eller familiesituasjonen kan hindre folk i studere i Kristiansand, sier høyskolelektor Gordon Valen. Han jobber ved Ansgar høyskole med tilbudet som gjør at man kan studere hjemmefra. (Foto: Lasse Eid, Ansgarskolen)


Suksess med teologistudier på nett

Av Stein Gudvangen, redaktør i Kristelig Pressekontor, kpk.no

I høst har det vært godt med søkere til alle studiene ved Ansgar høyskole, noe som ser ut til å samsvare med god søkning også til andre studiesteder som tilbyr teologi, som MF vitenskapelig høyskole, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole og Universitetet i Oslo. Ved Ansgar høyskole har mange valgt den digitale løsningen som gjør at de kan studere hjemmefra.

Nytt nettstudium

Ansgarskolen består av en høyskole og en bibelskole, og høyskolen har akkurat startet et nytt nettstudium i teologi, skreddersydd for fjernstudier. Det har vært en suksess, og dette er det tilbudet som har trukket flest teologistudenter. I høst er det 33 av dem. Nettstudiet har en ny studieplan og en nettilpasset undervisnings- og vurderingsform.

– Vi har også tidligere hatt et tilbud om nettbaserte deltidsstudier i teologi, og dette er det 5-10 studenter som årlig har benyttet seg av gjennom noen år. Nå har vi satset litt annerledes, med helt ny studieplan og et bachelorløp over fem år, sier Gordon Valen til Kristelig Pressekontor. Han er studiekoordinator og høyskolelektor i teologi og interkulturelle studier ved Ansgar høyskole.

Normal framdrift for en bachelorgrad er tre studieår, mens det normalt skal ta ytterligere to år å fullføre en mastergrad. Nettstudentene har gjerne jobb ved siden av og bruker derfor mer tid for å kunne fullføre sine grader. Det gjør at progresjonen ofte blir lavere enn på et vanlig studium.

– De har jobber eller bor på andre kanter av landet slik at de ikke kan studere i Kristiansand. Likevel ønsker de å ta teologi hos oss ved siden av noe annet. Det kan være jobben eller familiesituasjonen eller noe annet som gjør det, sier Valen.

Bilde av Gordon Valen med PC og videoskjerm

– I fjor gjorde vi opptak av forelesningene i klasserommet. Nå har vi et eget studio med bra utstyr til dette, sier høyskolelektor Gordon Valen. Foto: Lasse Eid, Ansgarskolen.

Interaktive studier

Undervisningen foregår dels gjennom korte videoforelesninger som tas opp i studio. Disse ser studentene i opptak. De kan også følge digitale seminar som er en annen hovedkomponent i den nye versjonen av nettstudiet.

– I seminartimene er det mulig for studentene å «rekke opp hånda» underveis og stille spørsmål, forklarer Valen som gjennom dette får noe nærkontakt med fjernstudentene. I tillegg må selvsagt de som studerer via nettet, pløye igjennom en bred pensumlitteratur slik som alle de andre teologistudentene.

– I fjor gjorde vi opptak i klasserommet av forelesningene som vi så la ut til nettstudentene. Nå har vi et eget studio med bra utstyr til dette, legger Valen til.

Menighetsaktive

– Hvem er den typiske nettstudenten på Ansgar høyskole?

– Det vet jeg ikke. Jeg er ikke blitt så godt kjent med dem ennå at jeg kan svare på det, og vi møtes jo ikke fysisk, sier Valen etter bare noen ukers undervisning. Men han tror det er stor variasjon i studentmassen og har inntrykk av at mange av dem han «møter», alt er engasjert i menighetssammenheng. Mange som studerer teologi, ønsker seg naturlig nok inn i en pastor- eller prestetjeneste. Valen oppfatter at noen studenter fungerer i en pastorrolle nå.

Siden Ansgar høyskole er eid av Misjonskirken Norge, har flere studenter bakgrunn der. Men det er også folk med pinsebakgrunn og annen kirkelig tilknytning blant dem. Gordon Valen mener de fleste har frikirkelig bakgrunn, men sier det også er noen som sogner til Den norske kirke. For øvrig er det god kjønnsfordeling og aldersspredning blant studentene, og de kommer fra alle landsdeler. Valen understreker at han foreløpig vet nokså lite om hver enkelt student.

– Men de har det til felles at de har ventet på et slikt tilbud og lenge har hatt interesse av å studere teologi. For noen er det en fritidsaktivitet, for andre handler det om at de vil ut i yrkeslivet. Jeg vil tro at alle eller de fleste er aktive i kristent arbeid, selv om ikke alle jobber i en slik sammenheng, sier høyskolelektoren.

Pandemieffekt

– Vi ble mer digitale under pandemien. Var dette med på å muliggjøre et slikt studietilbud?

– For oss er dette en strategisk satsning og et tilbud om å studere teologi på en ny måte. Vi prøvde det ut også før koronaen, men den var nok utløsende for at dette nye nettstudiet ble mulig. I løpet av de to årene kom det noen nye måter å tenke på fordi vi fikk behov for å bli flinkere på nettundervisning. Da fikk vi også kompetanse på det, og derfor har vi nå et bedre opplegg for nettundervisningen enn før, mener Valen.

Han tror ikke nettstudiet i første rekke vil appellere til 19-åringer som kommer rett fra videregående. De vil mer typisk bo på Ansgars internat eller andre steder i nærområdet fordi de er i en livsfase der det er lettere å flytte langt for å studere.

Også det ordinære teologistudiet på Ansgar har forøvrig god søkning. På bachelorstudiet går det for tiden over 30 studenter fordelt over de tre studieårene. I tillegg er det 35 som studerer til mastergrad i ledelse og menighetsutvikling denne høsten.

Har spurt etter mer fleksibilitet

– Er nettstudiet særlig ment å dekke Misjonskirkens behov for pastorrekruttering?

– Studiet er åpent for folk fra alle kirkesamfunn, men om det er pastorer og andre fra misjonskirker blant studentene våre, er jo det kjempeflott. Jeg kan bekrefte at kirkesamfunnet har etterspurt fleksible studieløsninger for dem som ikke vil eller kan flytte til Kristiansand. Det har vi hatt konkrete henvendelser på, og dette studiet er et svar på et behov, sier Gordon Valen til Kristelig Pressekontor. KPK

Jenny Vetvik. (Foto: Ansgarskolen)

Første dag som ny student

– Vår generasjon er ikke så god på smalltalk var det noen som sa i et av de første seminarene, og det tenker jeg stemmer, sier Jenny Vetvik som studerer teologi ved Ansgar høyskole. Hun syntes det var litt småkleint i starten, men utrolig fint med både faddergruppene og Fortell-gruppen.

Les mer om hva de andre studentene forteller om skolestart >> https://ansgarhoyskole.no/forste-dag-som-ny-student

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X