Ungdommene opplevde Jesus på Powerstation på sommerens Stagedive-leir i Stavern. (Foto: Trond Filberg)


Blogg av Isak O. Voie

Daglig leder i Misjonskirken UNG

Dele åpenbaringer om Jesus

I Johannes åpenbaring 1, 17b-18 står det: «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket».

I sommer fikk jeg være til stede når Jesus ble åpenbart for ungdommer. De fikk se hvem Jesus er på ordentlig. Det var som om et lys gikk opp for dem. Den første gangen var på misjonstur i Polen med 10. klassingene i Ytre Randesund misjonskirke med «gamlejobben», og den andre gangen var under Powerstation på Stagedive-leirene i Stavern. Den tredje gangen var da Ytre Randesund misjonskirke hadde møtehelg i august med evangelist Fernando DeCarvalho. Det er stort å få stå tett på når Jesus viser seg for ungdommene. Ungdommene tok valg for Jesus, fikk se bønnesvar og fikk sterke Jesus-møter. Dette er viktige åpenbaringer.

I Johannes åpenbaring får Johannes det vi kan kalle en håndfull åpenbart for seg. Det kan være fremmed og skremmende for oss å lese alt det Johannes så. Likevel tenker jeg at Johannes og ungdommene fikk åpenbart det samme; Jesus Kristus. Jesus er levende og har alltid vært det, med unntak av et par døgn, og vil alltid være levende, selv ved tidens slutt. Han er den første og den siste, Alfa og Omega.

Vi bærer på våre personlige åpenbaringer om hvem Jesus er. Vi har hatt våre møter og erfaringer med vår Herre og Mester. Disse åpenbaringene er gitt oss av Den hellige ånd. Åpenbaringene gir oss vitnesbyrd om at troen på Jesus Kristus er levende og virkekraftig. Troen er ikke død, men levende. Vitnesbyrdene våre blir ikke foreldet eller henlagt, men de kan være livgivende i dag.

Vi må dele vitnesbyrdene våre slik at de rundt oss kan se at Jesus er levende.

Johannes fikk beskjed om å skrive ned det han så. Dette slik at vi som kom etter kan få ta del i det han så. Den samme utfordringen har vi fått, denne gangen av Paulus i Romerne 10. Han spør: «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?». Dette gjelder våre naboer, våre kolleger, våre venner og vårt samfunn. Og det gjelder våre barn og unge.

Vi må gjøre som Johannes: vi må dele våre åpenbaringer med de rundt oss. Vi må dele vitnesbyrdene våre slik at de rundt oss kan se at Jesus er levende. Våre «gamle» vitnesbyrd som skjedde for eksempel på leir for lenge siden, er livgivende i dag! Vi må bare dele det. Det er min utfordring til oss som besteforeldre, foreldre, foresatte og ledere for barn og unge; vi må dele av våre åpenbaringer og vitnesbyrd av hvem Jesus er, og like fullt så må vi be om at Jesus skal åpenbares gjennom vårt arbeid. Slik kan vi se barn og unge for Kristus og menigheten!

Misjonskirken UNG er en selvstendig, kristen barne- og ungdomsorganisasjon.

www.mkung.no

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X