KOMBI 2023: Isak O. Voie talte i friluftsgudstjenesten søndag ved avslutningen av årets Kombikurs. (Foto: Anita Dencker Isaksen)


Økende antall speidere på kurs

Totalt var de nærmere 150 deltagere og ledere på årets Kombikurs i september. Dette er flere enn tidligere år, og alle enkeltkursene var fulltegnet, bortsett fra ett.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

– Alt gikk bra i år. Programmet vi planla, gikk som forventet, og vi hadde ingen ulykker, forteller Anita Dencker Isaksen. Hun er speiderkonsulent i Misjonskirken Speiderkorps (MSK).

Speiderkonsulent Anita D. Isaksen

Anita synes det var kjekt å se hvor godt speiderne takler utfordringene med nye oppgaver de skal løse.

– De liker å bli utfordret. Det blir også et godt samhold når de lærer sammen og hjelper hverandre. Speiderne blir virkelig utfordret. De møter ulike værforhold, mat som skal tilberedes, håndtere kulde og våte klær. Dessuten skal lederne ivareta sikkerheten, sier Anita.

Kombikurs er samlebetegnelsen på mange kurs som de gjennomfører samtidig på Hovden. Deltagerne er fra 12 år og oppover til voksen alder. Dette er dessuten en viktig møteplass hvert år for alle i MSK. I år var tjuesjette gangen Kombikurset ble gjennomført, og det inneholdt sju enkeltkurs. Tretten av 19 speidergrupper var representert, samt to NSF-grupper som ikke er med i MSK.

Alltid sol på friluftsgudstjenesten

Isak Voie, leder i UNG, deltok både på kveldsgudstjenesten i kapellet på Hovden. Dette var for deltagere og ledere som var nær Hovden høyfjellsenter. Det er stedet der alle møtes ved oppstart av Kombikurset. Men etter oppstart drar de fleste gruppene på en lengre utmarsj og finner hver sin leirplass i god avstand fra hyttene og fra andre grupper.

Steinar Haugnes med speiderhilsen. (Foto: ADI)

Isak hadde også talen på avslutningsgudstjenesten søndag da alle gruppene igjen var samlet. Da var det først vasking i badeland, utdeling av kursdiplomer og så gudstjenesten før hjemreise.

Det var ellevte året Anita deltok på Kombikurset.

– Alle disse årene har avslutningsgudstjenesten ute hatt godt vær med sol, selv om det har vært regn og uvær bare kort tid i forveien. Så Gud er med oss med en egen avtale om den samlingen, smiler Anita.

MSK har vokst med rundt 60 flere medlemmer de siste to årene. Veksten ser de både på økte medlemstall og stigende oppmøte i gruppene. Flere av speidergrupper har nå 40 eller flere speidere. Det betyr også at det ikke er noen få grupper som dominerer MSK.

Gruppebilde med deltagere og ledere på årets Kombikurs i Misjonskirken Speiderkorps (MSK). (Foto: Jeremy Pethick)

Fokus på kvalitet i lederarbeidet

Anita forteller at de en tid nå har hatt fokus på ledermangelen i korpset. Hun mener det er viktig å skape en god stab med ledere, og at det er en balanse mellom ledere som er nye og samtidig ta vare på ledere med erfaring.

– Vi har et mål om å levere kvalitet. Det er jeg stolt av at vi klarer, sier Anita og berømmer innsatsen til alle lederne i korpset.

For MSK innebærer kvalitet at lederne er trygge, har god speiderkunnskap og evner å lede andre. Som forberedelse til Kombikurset, arrangerer MSK på vårparten et stabslederkurs for dem som skal være ledere på Kombikurset i høstsemesteret.

– I år hadde vi psykisk førstehjelp som en del av opplæringen. Den psykososiale siden er viktig for ledere å vite noe om. For vi har en filosofi om å lære ved å utføre oppgaver. Da må det også være trygge omgivelser. Lederne trenger å vite noe om hva man skal gjøre og hvordan følge opp speidere som reagerer på ulike ting som kan dukke opp.

– For å få med enda flere speidere, trenger vi flere stabsledere neste år, sier Anita som forklarer at på ett kurs med 30 deltagere bør de ha fem stabsledere.

Misjonsengasjement for Onestí

Under Kombikurset hadde de også starten på felles misjonsinnstas for arbeidet i Onestí i Romania. Dette er en del av de vedtatte satsingsområdene i MSK. Alle speidergruppene fikk utdelt en egen sparebøsse for å synliggjøre engasjementet, og alle speiderne får et helt nytt merke på speiderskjorta.

Speiderne på kurset «Roveren» bærer utstyret og egen bagasje til sin leirplass. (Foto: Andreas Bjørsvik)

Langt til fjells har Roverkurset leirplass. Viktig å få bålet til å brenne! (Foto: Helene Bjørsvik)

Kommende arrangementer i MSK – 2024:

  • 15.-17. mars: Korpsting, Haugesund nordre misjonskirke
  • 19.-21. april: Stabslederkurs, Larvik
  • 29. juni-6. juli: Felleskorpsleir,  Lista
  • 28. juli-3. august: Falkeleir, Vegårshei
  • 20.-22. september: Kombikurs, Hovden

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X