INTERNASJONALT FELLESSKAP: Ei større gruppe fra Misjonskirken Norge deltok på konferansen Joining Hands for Europe. Torben Joswig (foran i bildet) holdt tale om menighetsplanting. (Foto: Thomas Vårlid)


Sterkt å møte europeiske trossøsken

I september var en større gruppe fra Norge med på en konferanse i Spania der de møtte våre søsterkirker i Europa. Menighetsplanting stod høyt på agendaen.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

Konferansen het «Joining Hands for Mission in Europe 2023» og foregikk fra 18. til 21. september i Madrid. Dette var en europeisk konferanse under paraplyen IFFEC som Misjonskirken Norge er en del av.

Være med å gi fødselskraft

– Vi trenger en bevegelse i Europa på menighetsplanting. Selv om våre søsterkirker har forskjellige utgangspunkt, kan vi hjelpe hverandre, sier Torben M. Joswig, nasjonal leder i Misjonskirken Norge. Han satte temaet på dagsorden i sin åpningstale på konferansen.

– Det er Gud som gir vekst, men en nøkkel er å forstå at hvis vi ikke sår så blir det heller ingen vekst. Det handler også om å gi tid nok til å verne om den sårbare fasen når noe nytt plantes, påpekte Torben som delte ut fra bibelteksten i Markus evangelium kapittel 4, der Jesus forteller om lignelsen med såkornet.

Etter innledningen var det viktig å få alle landene til å dele sin situasjon og snakke om hvordan starte en helt ny menighet. Torben forteller at i Spania og Tyskland er det mye positivt som skjer med menighetsplanting, og i land som Sverige, Finland og Frankrike satser de på å starte nye menigheter. I andre av landene er det mer krevende. Han tror Norge kan være med å bidra med fødselskraft til andre land som ønsker å starte nye menigheter.

Står sammen i Guds rike

Konferansen var ikke åpen for alle, men nøkkelpersoner fra Norge var med i reisegruppa. Det var sentralt ansatte, personer med verv i Nasjonalt råd og ledere i nasjonale planteprosjekter i Misjonskirken Norge. Konferansens samtaler om menighetsplanting gjorde at alle norske deltagere så at dette ikke bare handler om en lokal satsing, men en del av nasjonale og europeiske satsinger.

Fra de andre landene deltok misjonsledere, menighetsledere og -plantere. Torben som selv satt i arrangementskomiteen, synes konferansen ble en god blanding av foredrag, samtaler i grupper og åndelig fellesskap med bønn.

Hva er IFFEC? Se film laget av Misjonskirken Norge 2023 >>

– Det gjorde noe med meg og jeg ble rørt da vi hørte utsendingene fra Libanon og Ukraina som fortalte sine sterke historier om det som skjer i deres hjemland. Samlinger som dette er derfor viktige for å bekrefte at vi er trossøsken og kollegaer som står sammen i tjenesten for Guds rike. For flere føler seg ensomme og er minoritetskirker i sine land, sier Torben.

Foruten Torbens tale, hadde Martin Jakobsen fra Ansgar høyskole, foredraget «A Beautiful Gospel and an Attractive Church». Pastor i Tromsø, Ellen Merethe Drønen, avsluttet hele konferansen med å tale og forrette nattverden.

Andre personer som deltok med innlegg og taler, var blant annet Thomas Schech som er leder for misjonskomiteen i IFFEC, Katherine Choi-Lee utsendt fra Covenant Church USA til Frankrike, Matthias Ehmann fra Federation of Free Evangelical Churches i Tyskland, og Elorm Nick Ahialey-Mawusi fra Tyskland som delte tanker om perspektiver på menighetsplanting sett fra diaspora-menigheter.

Den norske delegasjonen som deltok i Madrid, fra venstre: Torben M. Joswig, Ellen Merete Drønen, Marius Hodne, Erik Tomin Eriksen, Isak O. Voie, Johannes Øverland, Håkon Vikse, Anne Margrethe Mandt-Anfinsen, Lill Katrin Island, Jonas Hompland, Mari Kippenes, Jens Kåre Lindal, Anne Hansli, Jon-Arne Hoppestad, Stein Bjørkholt og Thomas J. Vårlid.

God tid til å samtale om tro og kirke

– Det var skikkelig fint å møte så mange kristne ledere fra ulike land, og samtidig så var det å reise med gruppa fra Norge et av høydepunktene, forteller Lill Katrin Island. Hun er pastor med ansvar for ungdom i Hellemyr misjonskirke og medlem i nasjonalt råd i Misjonskirken Norge.

Lill Katrin fikk mye tid til å prate i grupper med mennesker hun ikke kjente fra før, og samtale om gode spørsmål både om tro og kirke. På konferansen var hun i en samtalegruppe med folk fra Danmark, Spania, Tyskland og Frankrike.

Foto av Lill Katrin Island

Lill Katrin Island deltok på konferansen i Spania.

– Likhetene mellom de ulike landene overrasket meg. Og så gjorde det selvfølgelig inntrykk å høre fra de ukrainske pastorene som velger å bli værende i landet selv om krigen står på, og hvordan kirken der vokser i en tid som denne. Kontrastene og utfordringene er store, men de velger likevel å være der.

Jeg har veldig troen på at vi som bor i Norge trenger å bli kjent med våre søsken i de forskjellige landene slik at vi kan være med å be for dem. Men også høre hva slags hjelp de trenger. Så er vi i Norge velsignet med at vi har mulighet til å hjelpe, og den muligheten vil jeg benytte meg mer av fremover, sier Lill Katrin.

Deler troen oftere

Så det var veldig fint å lære mer om hvordan man tenker om menighetsplanting på ulike steder, og høre andres erfaringer rundt dette. I Nasjonalt råd snakker vi om hvordan strategiplanen «Tro Sende Plante» kan bli mer konkret, og da er menighetsplanting ett av områdene jeg ikke kunne så mye om fra før, sier hun og er selv pastor i en misjonskirke som ble startet i 2019.

Lill Katrin synes det var viktig å høre foredraget til Martin Jakobsen som viste til funn fra en undersøkelse som er gjort av studentorganisasjonen Laget.

– Unge på min alder er ikke så gode på å dele troen sin med andre, men de som leser Bibelen sammen med andre deler troen sin lettere enn de som ikke gjør det. Det inspirerte meg veldig, og ga meg enda mer troen på de små fellesskapene i menighetene våre, sier hun engasjert. I den nyest episoden av TSP-podden, publisert i dag, er Lill Katrin intervjuet mens de var i Spania.

Menighetsplanting er en viktig del av strategien «Tro Sende Plante». trosendeplante.no >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X