SØGNE MISJONSKIRKE: Sist søndag ble tilbygget innviet. Det har en helt ny kirkesal som har plass til over 500 mennesker. Leah Christiansen og Kurt Steinar Solli fikk æren av å klippe den røde snora (Foto: Reidun Hagir Bilstad)


Så flere kan kjenne Jesus

Med festgudstjeneste, servering og gospelkveld kunne Søgne misjonskirke sist søndag innvie sitt nye tilbygg med stort oppmøte.

Tekst av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no. Alle foto av Reidun Hagir Bilstad.

– Det gamle kirkesalen ble for liten for oss. Den berømte 80 prosent-regelen var overskredet for lengde siden. Nå er det rom og plass til alle og for nye, sier Oddvin Larsen, hovedpastor i Søgne misjonskirke.

En stor festdag!

Det ble en stor festdag i Søgne som startet med innvielsesgudstjenesten søndag 10. mars. Den røde snora ble klippet av Leah Christensen og Kurt Steinar Solli. Stein Bjørkholt ledet innvielsen med Guds ord og bønn, og Elin Fagerbakke talte varmt om å vende hjem der Far i himmelen venter med åpne armer. Hun har tidligere vært ansatt forkynner i menigheten og har gjennom årene ofte talt i møtene. Ordfører Mathias Bernander hadde hilsen og pengegave. Direktør Frank Hestås fra Konsmo Fabrikker AS fikk etter sin hilsen, en stor takk for godt samarbeid i byggeprosjektet. Etter gudstjenesten var det åpen kirkekaffe med flere hundre ferdigsmurte bagetter, stor bløtkake og ti kransekaker.

På Gospelkvelden deltok det store og flergenerasjons Salem gospelkor med dirigent Geir Aage Paulsen i spissen. Generalsekretær Siri Iversen talte så det gnistret, og mange søkte forbønn som respons. Denne søndagen ga den nye, brede plattformen god plass for musikere, sangere og dansere. I løpet av samlingene var det hilsninger blant annet fra Søgne og Greipstad Sparebank samt menigheter i området; Hellemyr misjonskirke, Kristiansand misjonskirke Salem, Oasenkirka og Gilgal Pinsemenighet.

Velkommen inn i det nye tillbygget!

Helt fullt på åpningsgudstjenesten 10. mars.

God plass i låven

– Den nye kirkesalen vil også være ei storstue for bygda, sier Oddvin. Nybygget går under navnet «låven», og pastoren synes navnet passer fint med tanke på bildet om innhøsting for Guds rike.

Hovedpastor Oddvin Larsen.

Før utbyggingen var det vanligvis rundt 300 på gudstjenestene. På gudstjenesten kunne dørvertene telle inn hele 555 personer. Samme kveld var det tett på 400 personer på Gospelkveld, et tidspunkt de vanligvis ikke har samlinger. Søgne misjonskirke som runder tretti år i år, har i overkant av 500 medlemmer.

I Lohneveien 75 har misjonskirken nå 535 nye kvadratmeter til disposisjon. I tillegg til hovedsalen får de et mellombygg på 300 kvadratmeter med plass til barnearbeid, grupperom og kontorer.

Byggeprosjektet startet før sommeren i fjor, og i august startet dugnadsarbeidet. Med prefabrikkerte elementer ble vegger og tak montert av entreprenørfirmaet i stor fart, og allerede under et år senere er nye kirkelokaler nå innviet. Selv om byggekostnadene beløper seg til om lag 22 millioner kroner, er dette en rimeligere løsning totalt sett, og gir menigheten fortsatt mulighet til å satse på misjon og drift.

Kjenner seg trygge

Det er to ting som har rørt pastoren denne helgen. For det første ble han overrasket at lokalene ble fylt allerede åpningshelgen. Det andre handler om Guds godhet for hvordan Han kan bruke menigheten til å nå mennesker som vanligvis ikke går i kirke.

– Det er med ydmykhet vi opplever at Gud bruker oss. Vi er «amatører» hele gjengen med riper i lakken. På tross av dette ser vi at flere mennesker kommer til menigheten og kjenner seg trygge nok til å bli en del av vårt fellesskap, sier Oddvin.

Direktør Frank Hestås (t.h.) fra entreprenørfirmaet Konsmo Fabrikker AS fikk overrakt en gave og stor takk for samarbeidet av leder i menighetens lederskap, Bjørn K. Severinsen.

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander, kom med en hilsen og overrakte en gavesjekk på 5 000 kroner med formålet om å lage en fest for dugnadsgjengen i menigheten.

Plass til alle for fellesskap

Den gamle delen av bygget gir nå bedre plass til kafé og minglerom.

– Det er minst like viktig at vi kan bygge relasjoner gjennom samtaler og fellesskap utenom gudstjenesten. Å være livsnære og inkluderende er en del av menighetens verdier, sier Oddvin.

Menighetens satser mye på et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og integreringsarbeidet «Åpent Hus» gir tilbud for kvinner og barn, fotballgruppe og norsktrening, leksehjelp og trafikkopplæring.

Menigheten ønsker å nå ut til mennesker i området, og ser at Alpha-kurs, filmkvelder og smågrupper skaper gode kontaktpunkter. I vinter deltok om lag hundre personer på Alpha-kurset, og når kurskveldene er ferdige inviteres de videre med til filmkvelder og grupper.

Siden koronapandemien stengte ned Norge i mars for fire år siden, begynte de daglig å publisere små filmklipp med vitnesbyrd fra hverdagsmennesker om hva troen betyr for dem og om opplevelser de har hatt med Jesus. Ganger du opp antall dager disse årene har de nå delt over 1 400 filmklipp med vitnesbyrd så enda flere kan bli kjent med Jesus!

God plass på den brede scenen for dansegruppa som deltok på Gospelkvelden.

Salem Gospelkor med dirigent Geir Aage Paulsen skapte stor begeistring søndag kveld.

Hør talene

Elin Fagerbakke talte på åpningsgudstjenesten 10. mars: «Gode nyheter».

Hør hele talen >>

Siri Iversen talte på Gospelkvelden i Søgne misjonskirke, 10. mars.

Hør hele talen >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X