MENIGHETSPLANTING: Fornebu misjonskirke er ett av tre planteprosjekter i Misjonskirken Norge. (Foto: Noah Råmunddal)


Tenk om du ikke hadde en menighet?

Tenk om det ikke fantes en misjonskirke i området der du bor? Det er situasjonen mange steder. Derfor satser Misjonskirken Norge på å plante nye, kristne fellesskap.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

– Her må det komme noen boliger, tenkte Anne Hansli da Norges hovedflyplass ble nedlagt på Fornebulandet. Det siste flyet tok av fra den store rullebanen i oktober 1998. Nå er Fornebu som ligger i Bærum kommune, et område der bygging av boliger og befolkningsveksten er blant det raskeste som skjer i landet. Innbyggertallet på Fornebu har passert 8 000, og det er om lag 14 000 arbeidsplasser der i dag. Kommunen har planer om at befolkningen skal økes til 30 000 og at det fra 2019 skulle bygges til sammen 11 000 nye boliger. Til sammenligning har Grimstad kommune i dag vel 25 000 innbyggere.

På Fornebu er det i dag kun ett kirkebygg, Snarøya kirke, som tilhører Den norske kirke. Det er ingen andre kirkesamfunn som er etablert seg med en menighet på stedet.

Så mulighetene for noe nytt

Anne Hansli.

Anne så mulighetene for å starte et kristent fellesskap på et sted der tusenvis av mennesker flytter til. Så hun flyttet dit selv. Hun har brukt tid på å være med i kommunale møter der det ble samtalt om hvordan Fornebu skal utvikles. Sammen med noen familier som bor i kommunen, startet de med ei bibelgruppe, samt sosiale og diakonale fellesskap, så som «Etter skoletid» og en strikkeklubb.

– Etter hvert begynte vi med samlinger på søndagene med fokus på barn og barnefamiliene, sier Anne. I dag har de gudstjeneste annenhver søndag på en av barneskolene. Den andre søndagen samles de til en andakt og deretter aktiviteter i gymsalen eller er ute. Så avslutter de med et felles måltid. Dessuten er det tre bibelgrupper som er i gang.

Les mer om planteprosjektene i Misjonskirken Norge >>

Fornebu misjonskirke er ennå ikke en selvstendig menighet, og er derfor en del av satsingen på nye menigheter. De er et nasjonalt planteprosjekt i Misjonskirken Norge. De to andre nasjonale planteprosjektene er Sandnes misjonskirke og Oslo misjonskirke Sentrum. Trolig vil det komme et eller flere nye planteprosjekter i løpet av dette året.

Satser på å starte flere menigheter

Vårt kirkesamfunn har nå færre menigheter enn for ti år siden, tross at det er etablert flere nye. Per 1. januar i år er det 81 menigheter i Misjonskirken Norge. Samtidig er medlemstallet for trossamfunnet Misjonskirken Norge svakt stigende. Medlemsøkningen skyldes blant annet at nye misjonskirker som er startet de siste årene, gir en positiv medlemsvekst.

Målet i strategiplanen «Tro Sende Plante» er å etablere kristne fellesskap på fem nye steder og ti nye menigheter fram mot år 2030. Gjennom satsingen «Fem byer» og målbevisst oppfølging av menighetsplantinger, er det spennende rapporter som nå kommer. Ser vi hvor på Norgeskartet der flere misjonsmenigheter er lagt ned, er det i stor grad Nord-Norge og Innlandet som er berørt. Det er derfor gledelig å se at når Misjonskirken Norge nå satser på å starte nye menigheter, er det i disse regionene og på Østlandet at vi ser potensiale for ny virksomhet.

Trenger mer fart!

I vinterkampanjen som nå er i gang, løfter vi fram konkrete behov for å kunne følge opp og starte nye kristne fellesskap i Norge. De tre planteprosjektene som er nevnt trenger mer økonomisk støtte. Men også flere satsinger som er i ferd med å etableres flere steder i landet, trenger økonomi for å komme i gang. Det vil vi stå sammen om!

Alle gavene som samles inn i vinterkampanjen går derfor til å støtte de spirene som er i ferd med å vokse fram, så det kan bli til livskraftige fellesskap på steder med lite kristen virksomhet.

Film fra det nasjonale planteprosjektet Fornebu misjonskirke, der Anne Hansli forteller om hva som skjer.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X