Våg å plante menighet

Blogg av

Jorunn Lohne

PASTOR
HELLEMYR MISJONSKIRKE

Hellemyr misjonskirke ble stiftet som menighet 11. september 2019. Det var en stor dag!

Vi hadde vært et nasjonalt planteprosjekt i Misjonskirken Norge siden 2016. Kristiansand misjonskirke Salem var vår modermenighet. Gud begynte å jobbe i flere av oss på Hellemyr. Hva med en menighet lokalt på Hellemyr? I slutten av 2012 var et starteam på plass, og da var vi i gang.

Å bli en selvstendig menighet

Å gå fra å være et planteprosjekt til å bli en selvstendig menighet har vært en glidende overgang. Jeg pleier å sammenligne det med en ungdom som flytter ut hjemmefra. De har fortsatt behov for støtte. Vi opplevde å få god veiledning av menighetsrådgiver, modermenighet, Misjonskirken Norge sentralt og andre misjonskirker rundt oss. Det har vært enkelt å spørre om hjelp.

«Vi vil se mennesker frelst ved tro på Jesus og leve et liv i etterfølgelse av Ham».

Menigheten har vokst. Vi har jobbet med å gå fra et arbeidende startteam til å koble nye på arbeidet. Gradvis har nye mennesker kommet inn i lederskap og andre tjenester. Menighetens visjon har vært viktig for å ha en tydelig retning: «Vi vil se mennesker frelst ved tro på Jesus og leve et liv i etterfølgelse av Ham.» Nå samler vi omtrent 80 til gudstjeneste.

Vi jobbet mye i starten med å skape en kultur der mennesker skal oppleve seg sett. Dette kan være mer utforende med en større forsamling. Derfor er det hele tiden viktig å jobbe med menighetens kultur. Kultur viser våre verdier i praksis.

Vi har sett at vi må jobbe med å vokse oss yngre. Vi ble eldre, og barna våre var blitt ungdommer. Vi begynte å be, og fikk helt konkrete bønnesvar. Nye unge ektepar kom til kirka vår. Vi startet søndagsskole for de minste. Det viste seg å være et godt grep, og har nå startet et ungt voksent arbeid.

Den lokale menigheten

Jeg tror den lokale menighet er Kristi kropp. Jeg tror den lokale menighet er med å gi våre barn en tro som varer. Jeg tror den lokale menighet kan vinne mennesker for Jesus. Vi ønsker å koble oss på det Jesus gjør på Hellemyr. Når jeg kommer hjem etter å ha vært sammen med 30-40 B-tweensbarn en fredag, tenker jeg: Hvem skulle fortalt de om Jesus om ikke vi gjør det?

Som planting har vi våre samlinger på den lokale skolen annenhver helg. I 2024 har vi fått et bygg. Ikke stort, men det mest sentrale bygget på Hellemyr. I skrivende stund er det full dugnad på gang. Det blir i kaféstil et bygg som gjør at vi kan være kirke også i ukedagene. Jeg gleder meg til å se hva huset skal fylles med.

«Vi vil plante menighet» sier Misjonskirken Norge. Jeg hiver på et aldri så lite «Våg å plante menighet». Det er helt i tråd med misjonsbefalingens «Gå derfor ut». Det beste av alt er at det ikke skal gjøres i egen kraft, og det er en byggherre bak det hele.

Et ord som har fulgt vår planting fra start, er fra Salme 127,1:

«Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.»

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X