MSK for Romania:  1. Grimstad MSK har nylig fått gullskjerf, som et tydelig tegn på deres formidable innsats i Misjonskirken speiderkorps sin innsamlingsaksjon for Romania. (Foto: Anita Dencker Isaksen)


Speidere for Romania!

-Det er mye å skrive om, engasjementet er stort! forteller speiderkonsulent Anita Dencker Isaksen, i det en 6-måneders innsamlingsaksjon i regi av Misjonskirken speiderkorps rundes av. Det har ikke manglet kreativitet og stå-på-vilje blant speidergruppene.

Misjonskirken speiderkorps (MSK) har over tid hatt et engasjement for misjonsarbeidet i Romania. Ved oppstarten av høstsemesteret 2023 snakket Misjonskirken Norge og korpsstyret i MSK sammen om hvordan vi kan ta misjonsengasjementet videre.

Ideen om en større innsamlingsaksjon ble født og på Kombikurs 24. september 2023 ble «MSK for Romania» lansert. Formålet var å bidra i innsamlingen til et kirkebygg i Onesti, med mål om 200 000 kroner totalt fra MSK.

Når vi skriver 19. mars 2024 har det kommet inn 216 448 kroner. Dette vil øke de nærmeste dagene når de siste overføringene blir gjort. En fantastisk innsats fra speidergruppene gjør at målet er nådd og vel så det!

Innsamlingsaksjonen «MSK for Romania» ble lansert på Kombikurs 24. september 2023. Speiderledere fikk utdelt ressurser de kunne bruke til å skape engasjement lokalt. Foto: Anita D. Isaksen.

Speiderkonkurranse

Innsamlingsperioden ble satt fra 24. september 2023 til 15. mars 2024 og aksjonen foregikk som en konkurranse mellom speidergruppene.

-Dette er kanskje den største konkurransen MSK noen gang har hatt, forteller Anita engasjert.

I løpet av innsamlingsperioden kunne speidergruppene arrangere så mange lokale aksjoner de ville og gjerne ha interne konkurranser mellom egne patruljer. Den gruppa som samlet inn mest vant gullskjerf til hele gruppa og is-fest på Felleskorpsleir på Lista i juni.

Det var jevnt lenge, men til slutt tok 1. Grimstad MSK seieren med 84 000 kroner samlet inn. Tett etterfulgt av Vegårshei MSK og Gjerpen MSK, som kom på andre- og tredjeplass.

Speiderkonsulent Anita D. Isaksen og korpsleder Helene Bjørsvik i Grimstad for å dele ut gullskjerf til 1. Grimstad MSK. Foto: Anita D. Isaksen.

Vegårshei MSK fikk gullknapper til speiderskjortene sine for misjonsengasjementet i innsamlingsaksjonen. Foto: Anita D. Isaksen.

Stor kreativitet

Innsamlingen har skapt et stort engasjement og de ulike speidergruppene har vært svært kreative. Askøy MSK arrangerte åpen gård og Gjerpen MSK, Vegårshei MSK og Haugesund MSK hadde flaskeinnsamlinger. Kristiansand MSK arrangerte suppedugnad der de solgte og leverte kyllingsuppe på døra.

I Grimstad MSK fikk speiderne en utfordring der de fikk 50 kroner til innsamlingen for hver natt de sov ute, betalt av gruppelederen. Kviteseid MSK inviterte bygda til kunstutstilling i kirka, der inntektene gikk til Romania.

Flere speidergrupper har hatt lotteri og bidratt i gudstjeneste der de har fortalt om misjonsarbeidet og tatt opp kollekt. Vegårshei MSK sendte og søknad til misjonsnettverket i menigheten, som ble så begeistret for misjonsengasjementet til barn og unge at de måtte støtte aksjonen.

Misjonskirken speiderkorps (MSK) vil i perioden fram mot 2030 jobbe for å øke misjonsengasjementet i korpset. Foto: Trond Filberg.

Hvorfor misjonsfokus i speideren?

Speideren skal være en arena hvor speidere kan søke og handle på sin tro, hjelpe andre til å oppleve at de betyr noe og bidra aktivt for å skape et bedre nærmiljø og en bedre verden, slik det står i Speiderloven:

§ 1   En speider søker sin tro og respekterer andres
§ 2   En speider kjenner ansvar for seg selv og andre
§ 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker

-MSK ønsker at våre speidere skal få oppleve glede og mening med å samle inn penger og hjelpe, slik at andre får like muligheter som de selv har. Det er ikke alle barn og ungdommer i dag som lærer å gi hjemmefra, så der kan vi bidra til å gjøre en stor forskjell, forteller Anita.

-Dersom vi ikke lærer speiderne våre om hva misjon er, kan vi da gå glipp av misjons-spirer i speiderne våre? spør speiderkonsulenten. -Vi i MSK ønsker å tilrettelegge for at fremtidige misjonærer skal lære om misjon i speideren og vi ønsker at alle speidere skal erfare gleden av å gi og hjelpe andre, fortsetter Anita.

Misjonsengasjement på agendaen                        

15.-17. mars 2024 ble Korpstinget avholdt. Der ble blant annet nye satsingsområder for 2024-2030 vedtatt. Vekst står i fokus fremover og innen området tros-vekst sier Korpstinget følgende:

Den kommende perioden vil vi jobbe for å øke misjonsengasjementet i korpset, både når det gjelder kunnskap om vårt misjonsarbeid, og innsamling av midler til dette arbeidet. Vi har derfor følgende mål:

  • Styrke misjonsarbeid i alle grupper
  • Arrangere misjonstur nasjonalt annethvert år.
  • Innlemme misjonsarbeid på nasjonale arrangementer

Vi takker MSK for et fantastisk engasjement og alle bidrag til misjonsarbeidet i Onesti, Romania!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X