INSPIREKIRKEN: I slutten av 2023 ble Inspirekirken i Horten ønsket velkommen som menighet i Misjonskirken Norge. Fra venstre: Håvard Haugan, Ellen Elizabeth Davis Haugan, Ove Pedersen, Kristine Cudrio Pedersen og Else Gunn Lorentzen.  (Foto: Trond Filberg) 


Velkommen i fellesskapet

Etter en god prosess er Inspirekirken i Horten nå en del av Misjonskirken Norge.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

Bak hvite, store snøhauger lå lokalene da jeg parkerte bilen utenfor en dag i februar. På veien opp trappa tar jeg en kikk på plaketten som vitner om at misjonsmenigheten har holdt til her i Ferjegata siden 1960. Innenfor ble jeg ønsket varmt velkommen av flere, før de visste hvem jeg var. Noen barnefamilier ankom med smil om munnen, og folk fant sine plasser før lovsangsteamet ledet an i sangen.

Gudstjenesten var inkluderende og åpen. Barna hadde eget tilbud under talen, og ved nattverden ble vi alle igjen minnet om hvem som står i sentrum for fellesskapet. I kirkekaffen etterpå kom flere bort til meg for hyggelig kontakt. Menneskevarme.

Fra hjem til menighet

Dette fellesskapet startet med to familier som kjente på et behov for et åndelig fellesskap, og hadde samlinger i hjemmene. Snart ble det flere som ble med, og 2. januar 2016 var de sju personer som med vedtekter på bordet, stiftet Inspirekirken som en frikirkelig menighet. De har bakgrunn fra Pinsebevegelsen, men ønsket å være en menighet som favnet bredere. Dagens medlemmer kommer fra flere kirkesamfunn, og nå teller de om lag femti personer.

Trengte felles lokaler

– Etter hvert fikk vi behov for et felles lokale, og leide en periode en kafé. Så tok Horten Misjonsmenighet kontakt med oss, og det førte til at vi nå har lokalet her i Horten sentrum, forteller Håvard Haugen. Han er menighetsrådsleder i Inspirekirken.

På en dugnadskveld i lokalene i Ferjegata 11, 18. mars i 2019, lå det en salgskontrakt på bordet. Horten misjonsmenighet solgte lokalene til Inspirekirken for en symbolsk sum. Samtidig var det avtalt at misjonsmenigheten fortsatt skal kunne bruke lokalene. Derfor har de sine møter der annenhver søndag.

Felles takknemlighet

– Horten misjonsmenighet ble startet i 1946. Fra og med 1960 har vi hatt eget bygg i Ferjegata 11, så dette er vel kanskje litt vemodig for noen. På den andre siden så gleder vi oss over at en ny, fremadstormende kirke har overtatt bygget, uttalte Hermod J. Coucheron, styrelederen i misjonsmenigheten da han oppsummerte salgsprosessen.

– Vi ønsker Inspirekirken alt godt og Guds rike velsignelse med arbeidet i sin nye kirke. Stor takk til alle som har bidratt til at det ble en lykkelig ende og start for Fergegata 11, sa styrelederen.

På sin nettside beskriver Inspirekirken dette samarbeidet med takknemlighet og glede. De opplevde prosessen både med lokalene, og nå tilhørigheten i trossamfunnet, som positiv og støttende. Samarbeidet fortsetter også ved at Horten misjonsmenighet fortsetter å ha sine møter de samme lokalene.

Et varmt fellesskap i Inspirekirken i Horten. (Foto: Trond Filberg)

Vil at alle blomstrer

– Det er viktig for oss at alle kristne menigheter og kirker her i området blomstrer, sier Håvard. Menigheten legger vekt på å være en økumenisk kirke, og visjonsdelen «Guds barns enhet», er naturlig å ha med i deres egne vedtekter.

Inspirekirken har eget opplegg for barna under deler av søndagsgudstjenestene. De har og et tilbud for tweens og ungdommer annenhver fredag som de kaller 10+. Da kommer ungdommer både med og uten tilknytning til menigheten. I tillegg har de livsgrupper i hjemmene, fellesskapet «Gutta på tur» og et aktivt musikkmiljø med to lovsangsteam i sving.

– Vi sees på generalforsamlingen og Liv & Vekst i Stavern, sier Håvard og gleder seg.

Godkjent i trossamfunnet

I prosessen for å bli en del av Misjonskirken Norge, har menighetsrådgiver Kjell Birkeland fulgt opp kontakten med Inspirekirken og besøkt menigheten. I november 2023 førte prosessen fram til at Hovedstyret i Misjonskirken Norge godkjente vedtektene til Inspirekirken, og dermed innlemmet menigheten i kirkesamfunnet. Trossamfunnets styre godkjente så menigheten i sitt styremøte desember i fjor, og Inspirekirken er dermed også medlem i trossamfunnet.

Felles kirkelokaler ligger sentralt i Horten. (Foto: Trond Filberg)

Plaketten ved inngangsdøra til lokalene. (Foto: Trond Filberg)

Nedgang i antall menigheter

Kirkesamfunn har nå færre menigheter enn for ti år siden, på tross av at det er etablert flere nye misjonskirker disse årene. Per 1. januar i år er det 81 menigheter i Misjonskirken Norge. Tre menigheter/foreninger er oppløst og en menighet har fusjonert i perioden 2022-2023. Bøle misjonskirke ble i 2022 fusjonert med Gjerpen misjonskirke. Austertana misjonsmenighet ble oppløst i 2022, og kirkesamfunnet har dermed ikke lenger en menighet i Finnmark fylke. Åsane misjonsmenighet i Vestland, og Eltedalen/Jordet misjonsforening ble begge oppløst i 2023.

Målet i strategiplanen «Tro Sende Plante» er å etablere kristne fellesskap på fem nye steder og ti nye menigheter fram mot år 2030. Gjennom satsingen «Fem byer» og målbevisst oppfølging av tre etablerte menighetsplantinger som nå skjer, er det spennende rapporter om mulige nye felleskap flere steder i landet.

Jevnt økende antall medlemmer

Samtidig er medlemstallet for trossamfunnet Misjonskirken Norge svakt stigende. Medlemsøkningen skyldes blant annet at nye misjonskirker som er startet de siste årene, gir en positiv medlemsvekst. Trossamfunnet Misjonskirken Norge hadde 1. januar i år 11 691 medlemmer, som er 129 flere medlemmer enn året før. Ved 1. januar 2014 hadde trossamfunnet 10 284 medlemmer.

Din gave gir satsingen på menighetsplanting fart for å starte flere nye fellesskap! Bruk lenken og gi sikkert med bankkort eller Vipps – og få skattefradrag!

LENKE TIL GIVERSIDE >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X