Personvern (GDPR) for Misjonskirken Norge

Informasjon til enkeltpersoner som ønsker å vite hvordan Misjonskirken Norge følger gjeldende regler for personvern, samtykker og innsyn for hvordan personopplysninger lagres.

Bakgrunn: General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

Denne nettsiden ble senest oppdatert 26.09.2022.

Personvernombud

Misjonskirken Norge har personvernombud for å påse at vi følger personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger.

Spørsmål knyttet til personvern kan stilles på e-post til personvernombud@mknu.no.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.

Personvernserklæring

Personvernerklæringen er oppdatert 17.12.2018.

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG benytter programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer. I tillegg benytter vi nettstedet Checkin.no for påmeldinger til våre nasjonale og regionale arrangementer. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

  1. medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge.
  2. medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.
  3. personer som selv meldt seg på til å motta nyhetsbrev, Misjonsbladet eller andre informasjonsutsendinger.
  4. personer som har bestilt materiell og produkter som vi har for salg eller gir ut gratis.
  5. personer som har registrert seg som givere til våre giverprosjekter eller generelle gaver.
  6. personer som er deltagere ved våre arrangementer.

Hva registreres?

Gruppe 1 og 2: Det er strenge krav til hva som kan lagres av personopplysninger for trossamfunnet. Programmet Cornerstone ivaretar slike krav fastsatt av norske myndigheter. Det samme gjelder medlemskap i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG, herunder Misjonskirken Speiderkorps. Det er en egen rutine for inn- og utmeldelse av medlemskap i trossamfunnet, og det er menighetene lokalt som administrerer medlemskap i trossamfunnet. Se mer om medlemskap i trossamfunnet her.

Gruppe 3: Personopplysninger i forbindelse av informasjonsprodukter, inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når dette kontrolleres av oss overfor offentlig adresseregistre.

Gruppe 4: Personopplysninger i forbindelse med kjøp av varer, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til oss, registreres i programmet Cornerstone.

Gruppe 6: Personopplysninger til deltagere ved våre arrangementer registreres i Checkin.no. Personene selv har registrert seg med en profil i Checkin. Opplysningene om profilen ivaretas av Checkin. Som arrangør har vi fastlagte regler på hva som kan spørres etter. Det skal ikke spørres om opplysninger som ikke er relevant for arrangementet eller sensitive opplysninger.

Innsyn i lagrede opplysninger

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Enkeltpersoner som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting skal sendes skriftlig til:

  • Misjonskirken Norge v/ Yngve H. Brosstad, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.
  • Misjonskirken UNG v/ Wenche I. Myren, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Oppgi alltid i henvendelsen eget navn og adresse, og gjerne telefonnummer. Skriv hvilken av gruppene nevnt ovenfor som din henvendelse gjelder.

Rettelser av postadresse og e-postadresse, ved for eksempel flytting, kan sendes per e-post – gjelder gruppene 3-6. Dette må da ikke inneholde personsensitive opplysninger.

Personvern for nettsiden mknu.no

Nettsiden mknu.no benytter informasjonskapsler (cookies).

Les mer om personvern for denne nettsiden >>