MENIGHETSADMINISTRASJON:

Rapportering, offentlige tilskudd og føring av statistikk

Menighetene i kirkesamfunnet har ansvar for å holde sin database med medlemmer oppdatert og sende inn nødvendige tall og rapporter til hovedkontoret i Misjonskirken Norge.

De sentrale vervene i menigheten skal til enhver tid være oppdatert, slik at hovedkontoret kan kommunisere med riktige personer i menigheten.

Se opplæringsfilm «Legge til Verv».

ÅRSHJUL FOR FRISTER

Skattefrie gaver (frist 12. januar)

All innberetning av gaver gitt i menighetene og til Misjonskirken Norge skjer via Cornerstone.

Trossamfunnsstatistikk (frist 15. januar)

Det er registrert forstander som har ansvar for at denne rapporteringen, via Cornerstone. I god tid før årsskiftet må alle endringer som gjelder trossamfunnsmedlemmer, være utført i databasen.

Dette gjelder:

  • Nye medlemmer
  • Utmelding
  • Overføring mellom menighetene
  • Kontrollere at alle fødselsnummer er fullstendige

Registrert forstander vil motta informasjon om prosedyrer.

Menighetsstatistikk (frist 1. mars)

Frist 1.mars

Menighetsstatistikken fylles ut ved hjelp av et elektronisk skjema, som sendes fra hovedkontoret til menighetens valgte leder, hovedpastor, administrasjonsleder og/eller kontormedarbeider.

Den som skal fylle ut statistikken anbefales å klikke seg inn på skjemaet og forberede svarene  før utfylling.

Skjemaet inneholder også spørsmål om trossamfunnsmedlemmer, noe som krever at man har tilgang til trossamfunnsdata (registrert forstander eller sekretær med fullmakt).

Momskompensasjon (intern frist 1. juni)

Det er sentralleddet som sender en samlet søknad om momskompensasjon på vegne av menighetene. Utfyllende informasjon og søknadsskjemaer sendes menighetens valgte leder, daglig leder, administrasjonsleder og økonomiansvarlig.

Den interne fristen gjelder for menighetene, mens det er annen frist som gjelder for Misjonskirken Norge sentralt sender felles søknad til myndighetene.

Trossamfunn, menigheter og frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift (moms/mva) på alle tjenester og varer som kjøpes. Dette er ikke avdragsberettiget i regnskapet. Hvert år bestemmer Stortinget hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres hos frivillige organisasjoner og kirker. De vedtar en pott i statsbudsjettet, og det fordeles til søkerne som en kompensasjon. Det søkes om mer enn det Stortinget bevilger, så alle får mindre enn søkebeløpet.

Spørsmål?

Rapportering for UNG-grupper (Frifond), se UNGs nettside om dette her >>

Tilbake til hovedsiden for menighetsadministrasjon >>