Rapportering og statistikk

Menighetene har ansvar for å holde sin database oppdatert og sende inn nødvendige tall og rapporter til hovedkontoret.

De sentrale vervene i menigheten må også til enhver tid være oppdatert, slik at hovedkontoret kan kommunisere med riktige personer i menigheten. Se opplæringsfilm «Legge til Verv».

Følgende rapporter/skjemaer skal sendes inn hvert år:

Trossamfunnsstatistikk (frist 15. januar)

Det er registrert forstander som har ansvar for at denne rapporteringen, via Cornerstone. I god tid før årsskiftet må alle endringer som gjelder trossamfunnsmedlemmer, være utført i databasen.

Dette gjelder:

  • Nye medlemmer
  • Utmelding
  • Overføring mellom menighetene
  • Kontrollere at alle fødselsnummer er fullstendige

Registrert forstander vil motta informasjon om prosedyrer.

Skattefrie gaver (frist 12. januar)

All innberetning av gaver gitt i menighetene og til Misjonskirken Norge skjer via Cornerstone.

Se utfyllende informasjon om dette på mknu.no/menighetsadministrasjon/okonomi.

Menighetsstatistikk (frist 1. mars)

Frist 1.mars

Menighetsstatistikken fylles ut ved hjelp av et elektronisk skjema, som sendes fra hovedkontoret til menighetens valgte leder, hovedpastor, administrasjonsleder og/eller kontormedarbeider.

Den som skal fylle ut statistikken anbefales å klikke seg inn på skjemaet og forberede svarene  før utfylling.

Skjemaet inneholder også spørsmål om trossamfunnsmedlemmer, noe som krever at man har tilgang til trossamfunnsdata (registrert forstander eller sekretær med fullmakt).

Momskompensasjon (frist 15. august)

Det er sentralleddet som sender en samlet søknad om momskompensasjon på vegne av menighetene. Utfyllende informasjon og søknadsskjemaer sendes menighetens valgte leder, daglig leder, administrasjonsleder og økonomiansvarlig.

Merk! Fra 2020 er fristen 1. juni.

Les mer informasjon om momskompensasjon på mknu.no/okonomi.

Spørsmål?

Rapportering for UNG-grupper (Frifond), se UNGs nettside om dette her >>

Tilbake til hovedsiden for menighetsadministrasjon >>