Vi legger til rette for at frivillige og ansatte medarbeidere skal bli sett og få utvikle sitt lederskap, gjennom åndelig og faglig fordypning.

Her er en oversikt over nettverkssamlinger, lederkurs, og -arrangementer i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

Arrangementer

Vekstakademiet er en møteplass for motiverte menighetsledere og -lederskap, med undervisning, fellesskap og prosessarbeid. Dette er  en unik mulighet for lederskapene til å sette av tid i fellesskap, til å gjøre et dypdykk inn i sitt menighetsarbeid.

Lederkonferansen arrangeres annethvert år i samarbeid med Misjonskirken UNG og Ansgarskolen. Her er det fokus på inspirasjon, sosialt fellesskap ledere i mellom og å sette felles fokus på det som skjer i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Året hvor det ikke er Lederkonferanse, arrangeres lederdag i forbindelse med Generalforsamlingen.

Drive lederkonferanse for unge ledere over 18 år. Dette er en helg fylt med seminarer, fellessamlinger og sosialt opplegg spesielt tilrettelagt for å inspirere unge ledere.


Se film fra Lederkonferansen og Drive 2018:

Kompetanse og personlig utvikling

Oppstartspakke for ungdomsledere er et nyttig verktøy både for nyansatte og etablerte ungdomsledere. Dette er en type ressursbank med alt du må tenke på for å kunne drive et bærekraftig ungdomsarbeid.

Basecamp er et nytt veiledningsprogram for nyansatte menighetsarbeidere og pastorer i Misjonskirken Norge.

UNG lederskole retter seg mot UNGledere mellom 16 og 20 år. Skolen strekker seg over en helg, og er et sted hvor unge ledere kan komme sammen for å dele erfaringer og bli utrustet til å lede andre.

Fordypningsprogram for pastorer er et modulbasert program som går over halvannet år. På samlingene er det undervisning, tid til stillhet, bønn og prosess individuelt og i gruppe. Det legges også opp til noe egenarbeid mellom modulene.

Kombikurs for speiderledere fra 12 år og oppover. Egne spor tilpasset alder og verv. Dette er Misjonskirken UNGs største lederarrangement både i omfang og i deltakelse.

Kompetansekurs for forstandere arrangeres jevnlig i regi av Misjonskirken Norge som trossamfunn. Her lærer man om ulike rettigheter og plikter man har som forstander i Misjonskirken Norge, og er nyttig for både nye forstandere og de som kjenner behov for å bli oppdatert på gjeldende forskrifter.

Breiflabben og Falkeleir er ledertreningsleirer for patruljeførere og assistenter i ungdomsskolealder (fullført 8. klasse). Falkeleiren og Breiflabben (maritimt preg) avholdes annenhvert år.

Nettverk

Pastor- og Medarbeiderforeningen (PMF) samler ansatte menighetsarbeidere i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG til faglig og åndelig inspirasjon. PMFs vintermøte avholdes hvert år i uke 11 og samling nummer to foregår under Liv & Vekst sommerfestival i Stavern.

Innpust samler unge ansatte eller hovedledere for barne- og ungdomsarbeid i våre misjonskirker. Dette er stedet for å ta gode pust inn, finne tilbake til rytmen og sette startskuddet for et nytt år.

Har du spørsmål om våre lederarrangementer? Send e-post til rachel@mknu.no