Presentasjon av talere, undervisere og sangkrefter
på Liv & Vekst sommerfestival 2023.

Oppdatert 30.01.2023

Talere - undervisning

Rickard Lundgren

Rickard en av hovedtalerne på Liv & Vekst sommerfestival. Han er ansatt i vår søsterkirke i Sverige, Equmeniakyrkan. Der har han ansvar for å samordne menighetsplanting. Rickard er også riksevangelist, har besøkt over 50 nasjoner, har bodd flere år i Norge med sin familie og besøkt titalls norske menigheter.

Siri Iversen

Siri er generalsekretær i Misjonskirken Norge siden august 2022. Tidligere har hun vært pastor i Flekkerøy misjonskirke, bibelskolelærer ved Ansgarskolen og menighetsplanter i Oslo.

Ingrid Eskilt

Ingrid taler på bibeltimene torsdag, fredag og lørdag.

(Foto)

Navn

(Beskrivelse)

(Foto)

Navn

(beskrivelse)

Musikk og lovsang

Sunniva Hamnes Eid med team

Leder lovsang på Storsamlingene på kveldene i Stavernhallen.