PASTORINNSETTELSE: Torbjørn Glenna talte selv i innsettelsesgudstjenesten sist søndag i Gjerpen misjonskirke. (Foto: Chris Millett)


Innsettelse av pastor i Gjerpen

I disse dager er det vekslingsfelt for pastortjenesten i Gjerpen misjonskirke. I morgen slutter Trygve Wikstøl, og sist søndag var det innsettelsesgudstjeneste for Torbjørn Glenna.

Det er en god overgang mellom avtroppende og påtroppende pastor, når de begge har vært ansatt samtidig i menigheten. Trygve Wikstøl slutter i stillingen i morgen, og menigheten hadde en vemodig avskjedsgudstjeneste for ham søndag 12. september. Ny pastor, Torbjørn Glenna, begynte i stillingen 15. september. Søndag 26. september var det innsettelsesgudstjeneste.

Menighetsrådgiver Kjell Birkeland bad for Tine og Torbjørn Glenna i innsettelsen. (Foto: Chris Millett)

Festdag i Gjerpen

Det ble en skikkelig festgudstjeneste sist søndag. God stemning og mange ville være tilstede på denne høytidsgudstjenesten. Menighetens flotte barnekor stod for fengende sang. Silje Fuglestad Solli med sangere og band og Vennekoret deltok.

Torbjørn talte selv til menigheten denne dagen. Han tok utgangspunkt i teksten der Jesus kaller Matteus til å følge ham. Matteus hadde sin vei til Jesus, andre har sine egne veier til Mesteren. Torbjørn understreket drømmen om en menighet der vi alle er mennesker som følger etter Jesus. Vi kommer fra litt ulike retninger, men vi kommer med alt til Jesus. Det er retningen mot Ham som forener oss.

– Som menighetsrådgiver, som representant for fellesskapet i Misjonskirken Norge, er det flott å lede pastorinnsettelsen, sier Kjell Birkeland. Han stod for innsettelseshandlingen. Han ga en hilsen til både pastor og menighet og foretok selve innsettelsen hvor både pastor og menighet må svare på noen spørsmål. Til slutt var det forbønn. Tine og Torbjørn Glenna som står sammen om pastortjenesten, knelte begge ned foran menighetens ledere og menighetens forsamling under bønnestunden.

Fire innsettelser av pastorer – Stjørdal, Haugesund, Mjøndalen og Lista >>

– Torbjørn er glad i mennesker og ser dem på en god måte, forteller Kjell.

I hilsenen fra Skien misjonskirke, der Torbjørn har vært pastor de siste 14 årene, kom det fram at han er en person som bryr seg og tar seg tid til å lytte. Der hadde de avskjedsgudstjeneste for ham den 29. august. Tine og Torbjørn Glenna og døtrene Elisabeth og Sarah, trenger ikke å flytte da de allerede bor i Skien kommune, og under tre kilometer fra lokalene til Gjerpen misjonskirke.

Tine og Torbjørn Glenna. (Foto: Chris Millett)

Tatt godt imot

I prosessen med å finne ny pastor hadde menigheten en samtalekveld i kirka om hva de tenkte var viktig å finne hos en ny pastor, og de punktene fant de igjen hos Torbjørn. Sammen med det inntrykket de fikk av Torbjørn i flere samtaler, bekreftet ønsket om å kalle ham til tjenesten.

– Vi har hatt en fin overgang. Det er vemodig at Trygve pensjonerer seg, og Torbjørn har kommet inn på en fin måte, med en lyttende holdning samtidig som han viser initiativ og drive, sier Tor Marius Langås. På menighetens årsmøte 26. august ble han valgt enstemmig til menighetens nye styreleder etter Inger Lisbeth Aas Pedersen.

I menighetens velkomsthilsen i gudstjenesten til Tine og Torbjørn kom det fram at de sammen skal være med å bygge videre en kultur der pastor og menighet arbeider sammen.


Forsamlingen i Gjerpen misjonskirke bekreftet i innsettelsen sin velkomst til Torbjørn Glenna som menighetens pastor. (Foto: Chris Millett)

Rosende takk til Trygve

Fredag 1. oktober slutter Trygve Wikstøl som pastor i Gjerpen misjonskirke. Da slutter han seg til pensjonistenes rekker. I menighets hilsen i avskjedsgudstjenesten var de stor takknemlighet for tjenesten han har stått i de siste 3,5 årene fra vinteren 2018. Ikke minst på grunn av en krevende periode med korona-pandemien. Trygve har særlig formidlet trygghet og delt villig av sine kreative gaver. Trygve som også var pastor i menigheten på nittitallet, har vært en pådriver for å åpne kirkedørene for flere mennesker.

Generalsekretæren Øyvind Haraldseid delte gode ord i en videohilsen, mens leder for det internasjonale arbeidet i Misjonskirken Norge, Jon-Arne Hoppestad, overrakte en flott blomsterbukett som en forlengelse av hilsenen. Styreleder Langås takket på vegne av menigheten og overrakte et gavekort, samt et pæretre som Trygve kan plante i hagen.

Et «rosetog» var kanskje mest rørende gjennom gudstjenesten.  Hver og en takket fra ulike deler av menighetens virksomhet. Representanter fra komitéer, grupper og kor kom fram og gav Trygve en rose. De vokste til en stor bukett som en takk, skriver menigheten på sin egen nettside.

Se film fra avskjedsgudstjenesten og nettartikkel på menighetens nettside >>

Gjennom mange tiår har Trygve gledet og invitert barn og voksne inn i livet med Jesus. Vi kjenner ham blant annet som trubadur og komponist, evangelist, diakon og pastor. Med gitaren, levende historier og kreative presentasjoner, har han berørt mange generasjoner med sine sprudlende sanger og fengende fortellinger. Mange håper derfor fortsatt å få høre mer fra Trygves herlige repertoar, som blant annet er tilgjengelig på YouTube.

Trygve forteller selv at han framover kommer til å ha noen oppdrag med konserter, familiemøter eller gudstjenestebesøk i menigheter. Han skal blant annet i høst besøke menighetene i Larvik og Mjøndalen.

Av Trond Filberg

Med armene fulle av roser og et pæretre til hagen, kan Trygve Wikstøl (63) nå pensjonere seg. Siste etappe var nesten fire år som pastor i Gjerpen misjonskirke, og før dette en lang rekke stillinger og tjenester i Guds rike. (Foto: Chris Millett)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X