Misjonskirken Norge vokser for tiden i antall medlemmer, og nye misjonskirker startes opp. Vårt kirkesamfunn har i over hundretretti år fornyet mennesker i sitt trosliv.

Stadig flere unge voksne søker fellesskap som vi inviterer til, og iveren for internasjonalt engasjement er stort. Leirer, konferanser og sommerfestivalen er viktige møteplasser for inspirasjon og utvikling. I dag er vi et kirkesamfunn bestående av rundt 90 menigheter og omkring 10 000 medlemmer. Misjonskirken Norge er organisert som en frivillig organisasjon og registrert som et eget trossamfunn. Vi samarbeider tett med Misjonskirken UNG, som er vår barne- og ungdomsorganisasjon. Misjonskirken Norge er en av medlemmene i Norges Kristne Råd.

Vi er en menighetsbevegelse med fokus på misjon. Vi arbeider på fire kontinenter der vi er engasjert i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid. Våre søsterkirker er sterke partnere i det vi satser på i andre land. Vi er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.

Vår historie starter i 1884 da Det Norske Misjonsforbund blir stiftet av representanter for frie menigheter og misjonsforeninger. Dette skjedde etter vekkelser på 1850-tallet med presten Gustav A. Lammers. Da ble de første frikirkemenighetene i Norge stiftet, henholdsvis i Skien og Tromsø. Så ivret vekkelsespredikanten Fredrik Franson for en sterkere sammenslutning av frimenighetene og foreningen.

Visjonen
Vår visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse». Denne formuleringen har fulgt oss siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Misjonsiveren som har preget oss helt fra starten av, har sitt fundament i Guds evige kjærlighet til alle mennesker. Fordi Gud elsket oss først, vil vi elske Gud og mennesker. Å dele de gode nyhetene om Jesus har gitt oss blir en naturlig frukt av denne kjærligheten.

Verdiene
Våre verdier forteller hva vi ønsker skal prege oss som kirkesamfunn, som enkeltmenigheter og som medmennesker. Vår tre viktigste verdier er rotfestet, raus og relevant.

  • Rotfestet er vi med Bibelen som grunnlag og med troen på den treenige Gud som kilde til liv. Vi har et tydelig og tjenende lederskap, og er stolte av vår historiske arv og vårt internasjonale engasjement.
  • Raus preger oss med villighet til forandring og en sjenerøs livsstil. Vi ønsker å ha livsnære fellesskap og medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning.
  • Relevante er vi ved å leve en naturlig livsstil som kristen i alle livets situasjoner, ved samfunnsengasjement og nærhet til mennesker omkring oss.

Hovedkontoret til Misjonskirken Norge er samlokalisert med UNG, og adressen er sentralt i Oslo sentrum.
Per 01.05.2017 er det i Misjonskirken Norge 21 ansatte, fordelt på 14,9 årsverk.