Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av menigheter og foreninger i hele landet.  Vi er en menighetsbevegelse i medlemsvekst, og vårt fokus er misjon og lokalt menighetsarbeid. Vårt internasjonale arbeid skjer på fire kontinenter med engasjement i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med internasjonale søsterkirker. I Norge satser vi særlig på menighetsutvikling og menighetsplanting.

Misjonskirken Norge er medlem av Norges Kristne Råd, og er tilsluttet International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), en sammenslutning av evangelikale kirker over hele verden.