Misjonskirken Norge ønsker å være et åpent og transparent kirkesamfunn. Våre årsmeldinger er tilgjengelig for alle, og vi arbeider for å ha en sunn økonomiforvaltning.

Årsmeldinger og økonomirapporter

Generalforsamlingen (GF) godkjenner årsmeldingene og regnskapene. I mappen «4 Organisasjon og strategi» ligger alle saksdokumenter og protokoller fra GF i 2020 og 2018, samt økonomidokumenter. Neste GF er i mai 2022 >>

Se mappen på nettsiden for Ressurser >>

Regnskapet for Misjonskirken Norge føres av Knif Regnskap AS. Revisor er PricewaterhouseCoopers AS (PwC) i Kristiansand.

Misjonskirken Norge eier alle aksjene i Ansgarskolen AS, som har fire datterselskaper. Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge utgjør eiermøtet for Ansgarskolen AS. Konsernregnskapet består av morselskapet Misjonskirken Norge, Ansgarskolen AS og to internasjonale selskaper i Colombia og Hongkong

MKN er godkjent organisasjon av Skatteetaten for skattefradrag for gaver. Se oversikten >>

Økonomiforvaltning i Misjonskirken Norge (MKN)

For året 2019 viste det reviderte regnskapet til MKN følgende hovedtall:

  • kr 34 830 915 driftsinntekter *
  • kr 28 730 088 driftskostnader
  • kr   6 100 827 driftsresultat
  • kr   8 314 858 årsresultat etter finans

Driftsinntektene i 2019 * fordeler seg med 30 % gaver fra menighetene og personer, 8 % arrangementsinntekter, 4 % andre inntekter, 21% ekstraordinære inntekter (testamentarisk gave) og 37 % offentlige tilskudd. Av de offentlige tilskuddene utgjør 51 % trossamfunnsmidler, 41 % Norad-støtte gjennom Digni og 8 % er momskompensasjon fra staten.

Gavene gitt i 2019 fra menighetene og enkeltpersoner utgjorde 10,6 millioner kroner. Menighetene stod for 71 %, mens gaver fra enkeltpersoner utgjorde 29 %. Av disse gavene ble 67 % gitt til internasjonale formål.

I 2019 ble det til sammen utbetalt 9,7 millioner kroner til MKNs internasjonale prosjekter og virksomhet. Utbetalingene fordelte seg med 39 % til Colombia, 30 % til Kongo, 16 % til Afghanistan, 12 % til Romania og 3 % til andre land.

Se for øvrig regnskaper og kommentarer fra side 36 i Årsmeldingen for 2019 (Årboka) >>

Driftsinntekter i 2019: 30 % gaver fra menigheter og enkeltpersoner, 33 % fra arrangementer, salg, arv o.a., 37 % fra offentlige tilskudd.

Innsamling

Giverknapp

Fast givertjeneste

Gi en gave
VIPPS  * Kontonummer