Nasjonalt råd, Misjonskirken Norge

Oppgaven til Nasjonalt Råd (NR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ innenfor Misjonskirken Norges nasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å bearbeide og følge opp nasjonal visjon og strategi, motta regnskapsrapporter, uttale seg ved nasjonale ansettelser og initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners engasjement for det nasjonale arbeidet.

Leder for Nasjonal avdeling (NA) bruker rådet som et fagråd og en diskusjonspartner. Ulike prosjekter og tiltak drøftes i lys av gjeldende visjon og strategi for det nasjonale arbeidet. Rådet tar også beslutninger i mindre saker fremmet av administrasjonen.

I dag består Nasjonalt Råd av følgende medlemmer (per 1.1.2019):

Torben Joswig (nasjonal leder), Anne Hansli (administrasjonskonsulent), Jarle Råmunddal (Randesund misjonskirke), Johnny Omdal (Justnes misjonskirke), Ingrid Lindberg (Narvik misjonskirke), Ellen Merete Drønen (Frimisjonen Tromsø) og Mangfred Vangstad (Bodø misjonskirke).

Les mer om Nasjonal avdeling – slik arbeider vi.