Nettsider for misjonskirker

Ny nettside for menigheten?

Vi anbefaler alle misjonskirker å ha velfungerende og oppdaterte nettsider. Vår misjonskirker er forskjellige. Derfor er det ulike behov for hvor omfattende nettsidene skal være.

Kommunion, som leverer programmet Cornerstone, har utviklet tre maler for nettsider. Malene er tilpasset behovene ved at de har forskjellige omfang og valgmuligheter. Driftskostnadene for en nettside med programmet Cornerstone er inkludert i kostnadene som menighetene allerede betaler for bruk av programvaren til blant annet medlemsregistrering og giverløsning. Menigheten betaler dermed kun utviklingskostnaden, som er fastsatt pris på forhånd.

Det er flere fordeler med å bruke nettsideløsningen Cornerstone. Da vil nettsiden være integrert med nyhetsbrev fra menighetens database. i tillegg kan giverløsningen i Cornerstone enkelt publiseres på nettsiden for å gi gaver og bli faste givere.

Veiledning for nettsidene til misjonskirkene

I ressursarkivet ligger det i mappe 3, en veiledning for hvordan menighetene kan utvikle og fornye sine nettsider. Det er også en presentasjon av nettsideløsningene som Kommunion leverer.

Eksempler på nettsider til misjonskirker

Her kan du se nærmere på noen eksempler fra våre misjonskirker som har benyttet løsningen med Cornerstone.

Frimisjonen Tromsø >>

Misjonskirka Kristiansund >>

Larvik misjonskirke >>

Oslo misjonskirke Betlehem >>

Misjonskirken Follow >>