TALERESSURSER TIL UNGDOMSARBEID

Nederst på denne siden kan du laste ned taleressurser til bruk i ungdomsarbeidet. Ressursene tilhører Misjonskirken UNG, men kan lastes ned og benyttes fritt i UNG-gruppene.

Hvert halvår produseres fire taleserier, med blant annet en kortfilm, bilder til sosiale medier, PowerPoint-maler, smågruppeopplegg og aktuelle bibeltekster og lovsanger.

Høsten 2018 kommer det også fire leseplaner fra Misjonskirken UNG på YouVersion Bibelapp.

Temaer høsten 2018

  • ”ENKLERE LIV” – Mange ungdommer har det travelt. Noen har mye å gjøre, men mange er også dårlige på å prioritere tiden sin godt. Dette skal ikke være en «kristen-selvhjelp-serie», men en oppmuntring til å finne tilbake til hvilen, og til å prioritere tiden sin.
  • ”FORSTÅR DU DET DU LESER?” – Vi håper denne serien kan være med å lære ungdommer hvordan de kan lese, og forhåpentligvis skape en lyst til å gi bibellesningen en sjanse!
  • ”JEG SLITER MED Å TRO FORDI…” – Tro og tvil går hånd i hånd. Vi kan ha en tendens til å tenke at enten så tror du, eller så tviler du, men slik er det ikke. Tvil er en naturlig del av troa, og det er lov å tvile og å stille de vanskelige spørsmålene.
  • ”ØDELAGT VERDEN” – Allerede på de første sidene i Bibelen leser vi om syndefallet, hvor mennesket snur ryggen til Gud, og hans bud. Med dette kom synden til verden. Hva sier Bibelen om hvordan vi skal forholde oss til dette? Vi ønsker å sette fokus på Guds gode planer og tanker for våre liv. Han har betalt for vår synd, og ønsker at vi skal leve i en relasjon til Ham.

Nedlasting

Nyttige tips:

  • Last ned innholdet på en minnebrikke e.l. og del denne med aktuelle ledere i menigheten. Den som er ansvarlig må holde oversikt på hvem som har fått utdelt dette.
  • Dette er store filer, sørg for at de lastes ned et sted med god nettforbindelse og beregn god tid.

Har du spørsmål om eller problemer med nedlasting? Send en e-post til rachel@mknu.no

Har du spørsmål om produksjonen eller innholdet? Send e-post til markus@mkirken.net

Betaling

Taleserieressursene ligger åpent til bruk for alle. UNG har satt en frivillig kontingent på 3000 kr i året, som vi oppfordrer alle som har mulighet til å være med på å betale. På denne måten kan UNG fortsette å utvikle disse ressursene, slik at deres ungdomsarbeid kan dra enda mer nytte av dem i fremtiden.

Kontingenten betales inn til 3000.15.09000 og merkes med «Kontingent taleserieressurs».