TALERESSURSER TIL UNGDOMSARBEID

Nederst på denne siden kan du laste ned taleressurser til bruk i ungdomsarbeidet. Ressursene tilhører Misjonskirken UNG, men kan lastes ned og benyttes fritt i UNG-gruppene.

Hvert halvår produseres fire taleserier, med blant annet en kortfilm, bilder til sosiale medier, PowerPoint-maler, smågruppeopplegg og aktuelle bibeltekster og lovsanger.

Høsten 2018 kommer det også fire leseplaner fra Misjonskirken UNG på YouVersion Bibelapp.

Nedlasting

Nyttige tips:

  • Last ned innholdet på en minnebrikke e.l. og del denne med aktuelle ledere i menigheten. Den som er ansvarlig må holde oversikt på hvem som har fått utdelt dette.
  • Dette er store filer, sørg for at de lastes ned et sted med god nettforbindelse og beregn god tid.

Har du spørsmål om eller problemer med nedlasting? Send en e-post til rachel@mknu.no

Har du spørsmål om produksjonen eller innholdet? Send e-post til kvavikmarkus@gmail.com

Betaling

Taleserieressursene ligger åpent til bruk for alle. UNG har satt en frivillig kontingent på 3000 kr i året, som vi oppfordrer alle som har mulighet til å være med på å betale. På denne måten kan UNG fortsette å utvikle disse ressursene, slik at deres ungdomsarbeid kan dra enda mer nytte av dem i fremtiden.

Kontingenten betales inn til 3000.15.09000 og merkes med «Kontingent taleserieressurs».