SNORKLIPPING:  Med bånd i de norske fargene erklærte trioen fra Flekkerøy misjonskirke bygget for åpnet, med ønske om at kirken blir til velsignelse for bydelen i Barranquilla, Colombia. F.h.: Kirsten Watne, Kristian Kristiansen og Doris Tonheim.  FOTO: ODD BJØRGE RISANGER


Fullt hus og stormende jubel

Denne setningen oppsummerer kirkeinnvielsen av misjonskirken 20 de Julio i Barranquilla søndag fjerde februar. Bydelen 20 de Julio er en relativt fattig bydel i utkanten av Barranquilla, Colombia.

Det var Svein og Kirsten Watne som gjennom evangeliseringsarbeid med utspring fra Las Moras-menigheten i Barranquilla, begynte arbeidet her for rundt 24 år siden. Det har vært misjonskirke, eller El Pacto-menighet, i bydelen i mange år, men menigheten har holdt til i dårlige lokaler. Gjennom stort engasjement fra Flekkerøy misjonskirke har menigheten fått hjelp til kjøp av tomt og kirkebygg. Den nye kirken har også en god beliggenhet i forhold til skolen som El Pacto driver i bydelen, og vil bidra til å dekke rom-behovet som skolen har. Kirken vil dermed bli et bygg med mye aktivitet.

Innvielsen ble virkelig den festen anledningen skulle tilsi. Kirkelokalet var fullsatt med menighetens egne medlemmer, gjester fra andre El Pacto-menigheter i regionen og ikke minst tre ildsjeler fra Flekkerøya misjonskirke: Doris Tonheim, Kristian Kristiansen og Kirsten Watne. Pastor Anderson Ortega uttrykte i sin hilsen stor takknemlighet for det som Svein og Kirsten har gjort for Barranquilla og bydelen i løpet av sin mangeårige misjonærtjeneste, og ikke minst for det engasjementet som Kirsten fortsatt har. For menigheten i 20 de Julio var det en drøm som gikk i oppfyllelse denne dagen. Anderson takket også giverne fra Flekkerøya som Gud har brukt på en spesiell måte for å realisere denne drømmen.

På vegne av misjonen fikk vi uttrykke stor takk til Kirsten for det som hun har gjort og forsatt gjør for Barranquilla. Svein og Kirsten har etterlatt seg uutslettelige spor i bydelen og i hjertene til alle sine venner i Barranquilla. På vegne av norsk misjon i Colombia takk til Flekkerøy misjonskirke for det dere har gjort for deres søsken i Colombia.

Tekst: Mona og Odd Bjørge Risanger
Våre utsendte misjonærer i Colombia

Pastor Anderson Ortega under byggingen av kirka. FOTO: Odd Bjørge Risanger

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X