I sin 115 årgang fornyer Misjonsbladet sitt design og oppbygging av stoffet. I tillegg kan bladet nå leses direkte på internett.

Blogg av ansvarlig redaktør Trond Filberg

Misjonsbladet er fornyet og vil i større grad ha fokus på en stor sak som vi gir mer plass med flere delartikler for å belyse saken fra forskjellige sider. Den samme saken vil både ha bakgrunnsstoff, teologiske refleksjoner, ferske intervjuer og reportasjer, samt nyheter om hvordan vi konkret arbeider med temaet.

Alle utgivelsene vil samtidig ha stoff fra både nasjonalt og internasjonalt arbeid, og om alt det flotte som skjer i Misjonskirken UNG. I tillegg er det plass til andre saker som forteller hva som skjer i vårt mangfoldige arbeid.

Bladets design er endret. Vi har laget formatet litt annerledes og mer standardisert. Samtidig har vi laget et noe enklere utseende. Vi ønsker blant annet at teksten skal være enda mer lesbar og at stoff får faste plasser.

Endringene har også sammenheng med at rammebudsjettet for Misjonsbladet er redusert. Med økte portoutgifter og mindre tilgang på annonseinntekter, har vi måttet redusere både bladets omfang og antall utgivelser. Redaksjonens medlemmer har dessuten fått flere oppgaver på andre områder innen kommunikasjon som skal ivaretas. Men det er fortsatt slik at Misjonsbladet skal utgis som en trykksak.

Med få utgivelser av bladet, vil de ferske sakene i større grad publiseres på nettsiden. Det betyr dermed at vi lager like mange aktuelle saker, men at vi i større grad publiserer de ferskeste nyhetene fra tidsbestemte hendelser og arrangementer på nettsidene.

I 2017 publiserte vi 88 redaksjonelle nyhetssaker og blogger på nettsiden, og i 2016 publiserte vi 70 tilsvarende redaksjonelle saker. Noen ganger vil artiklene stå både i Misjonsbladet og på nett. Utgavene av de samme artiklene kan imidlertid være litt ulike med hensyn til lengde og innhold.

Vi ønsker i sterkere grad å kombinere det trykte magasinet med nyheter og tidsaktuelle saker på våre nettsider.

I 2017 publiserte vi 88 redaksjonelle nyhetssaker og blogger på nettsiden, og i 2016 publiserte vi 70 tilsvarende redaksjonelle saker. Noen ganger vil artiklene stå både i Misjonsbladet og på nett. Utgavene av de samme artiklene kan imidlertid være litt ulike med hensyn til lengde og innhold.

Det er krevende å skulle skrive om alt som skjer i vårt mangfoldige arbeid, både i Norge og utlandet. Menighetene har utrolig mye flott som skjer. Vårt mål er å gi et bilde av både det vi har felles, men også det som skjer lokalt. Vi forsøker likevel å prioritere det som gir et større bilde, men gjerne med eksempler og vinklinger fra det som skjer lokalt.
At menighetenes folk selv er med å gi oss tips er alltid verdifullt. Vi håper derfor at både enkeltpersoner og menighetene sender inn tips og stoff. Særlig vil gode foto være med å gi muligheter for et nyhetsoppslag.

Alle nyhetssakene og blogger er samlet på internett i en egen portal som heter misjonsnytt.no. Ved å skrive denne nettadressen finner du alle nyhetene.

Misjonsbladet har også en egen nettside der man finner informasjon om utgivelsesdatoer, digitale utgaver av bladet og kontaktinformasjon.

Misjonsbladets redaksjon

Redaksjonen for alle redaksjonelle artikler på trykk og nett, består av ansvarlig redaktør Trond Filberg, redaksjonssekretær Rachel E. Olsen og redaksjonsmedlem Naomi Curwen. Alle er ansatt i kommunikasjonstjenesten i Misjonskirken Norge.

Misjonbladet er utgitt siden 1904. Fram til 1924 het bladet «Misjonsforbundets Talsmand».

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X