BLE MISJONSKIRKE: Lillesand misjonskirke markerte at de nå er blitt en selvstendig menighet, med stiftelsesgudstjeneste søndag 18.3. Her tenner pastorparet Astri og Lars Torp lysgloben de fikk i gave av menighetene i Aust-Agder.


Fra drøm til virkelighet

Astri og Lars Torp og resten av Lillesand misjonskirke, inviterte lokalbefolkning, støttespillere og ledere fra de andre kirkesamfunnene i Lillesand, til storstilt stiftelsesgudstjeneste søndag 18.mars. 

I 2013 flyttet ekteparet Torp fra Tromsø til Lillesand, med en drøm om å starte menighet i sørlandsbyen. Et planteteam ble etablert og de ble godkjent som et nasjonalt planteprosjekt i Misjonskirken Norge. 11.mars ble Lillesand misjonskirke offisielt stiftet, og 26 personer meldte seg da inn i menigheten. Denne søndagen var eTeateret i Lillesand fylt av personer med tilknytning til den nye kirken, og gratulanter fra Misjonskirken Norge og lokale kirker.

Viktig engasjement
Også ordfører Arne Thomassen hadde tatt turen for å ønske Lillesand misjonskirke velkommen til byen.

– Det er ikke hver dag det etableres en ny menighet i Lillesand. Gratulerer så mye med dagen, dere er hjertelig velkomne, sa Thomassen fra scenen. Han påpekte i sin hilsen til misjonskirken, at de i kommunen setter stor pris på den viktige rollen kirkene har i lokalsamfunnet. Han løftet særlig frem betydningen av at ulike mennesker finner et fellesskap hvor de føler seg hjemme, og kirkenes engasjement for barn og unge.

– Selv i denne idylliske byen er det folk som trenger ulike typer hjelp. Samarbeidet med menighetene i Lillesand er derfor viktig. Kommunen kan jo ikke gjøre alt.

Ordfører Arne Thommasen (nummer tre fra venstre) og representanter fra fire andre kirkesamfunn i Lillesand, ønsket Lillesand misjonskirke hjertelig velkommen til byen.

Den «nyfødte» menigheten fikk også hilsning fra modermenigheten Grimstad misjonskirke.

– Kjære adoptivdatter! Du kom litt overraskende og brått inn i livet vårt. Fra første øyeblikk var du selvstendig, ansvarsbevisst og initiativrik. Vi har mest blitt stående ved siden av som heiagjeng, mens du har vokst og utviklet deg. Vi er imponert! Er det ikke rart at når døtre vokser opp og blir selvstendige, så blir mor-datter-forholdet mer som et søskenforhold? Men selv om vi nå kanskje er mer søstre enn mor og datter, så vil vi alltid være her, stå ved din side, heie på deg og ønsker deg alt det beste, sa Grimstad-pastor Odd Arild Berge, og avsluttet med å gi Lillesand-pastor Lars Torp en «moderlig» klem.

Grimstad misjonskirke og støttemenighetene i Aust-Agder hadde gått sammen om en gave til den ferskeste misjonskirken i fylket: en flott lysglobe (se toppbildet), håndlaget av Egill A. Jensen.

Inkluderende
I tillegg til de 26 medlemmene, har flere personer tilknytning til misjonskirka og dens aktiviteter. Blant annet en del barn og ungdom, og noen av disse bidro med dans og sang. Lars hadde også oppe på scenen noen av menighetens nye medlemmer, som fortalte hva Lillesand misjonskirke betød for dem. En ting som gikk igjen i beskrivelsen av misjonskirken, var det inkluderende fellesskapet. En fortalte at det var første gang hun hadde blitt invitert med i en menighet, da hun ble spurt om å bli med i fellesskapet i Lillesand misjonskirke.

– Jeg hadde gått litt alene med troen i 14-15 år, da dere kom og inviterte meg med. Da fant jeg meg et fellesskap også, fortalte hun.

Dette er et praktisk uttrykk for det som er menighetens visjon:

Vi vil være en sunn og misjonal kirke. Vi vil helhjertet møte mennesker der de er og invitere dem til å bli med oss og følge Jesus.

De besøkende kunne forsyne seg med kaffe i flotte kopper i ulike farger. Dette for å symbolisere mangfoldigheten i det nystiftede fellesskapet.

Jobben gjenstår
Flere lokale kirker var representert på stiftelsesgudstjenesten. Frikirke-pastor Rune Daltveit var ærlig i sin hilsen, og fortalte at han først tenkte «søren au, disse menneskene skulle vi hatt», da Lillesand misjonskirke etablerte seg i byen. Men han valgte raskt å snu på tankegangen, og beskriver kirkene i Lillesand som ett fotballag, som nå har fått en ny stjernespiller.

– Det er nå jobben begynner, utfordret han Lillesand misjonskirke.

Pastor Lars Torp gjentok det samme da undertegnede fikk en prat med han i foajéen etter den vellykkede stiftelsesfesten.

– Vi må fortsette å jobbe. Vi er så heldige å ha fått på plass et så bra menighetsstyre, så dette blir spennende, sier pastoren. Han kan fortelle at menigheten har leid kinosalen for anledningen, men at de til vanlig feirer søndagsgudstjenester på det lokale eldresenteret. Dette er de i ferd med å vokse ut av, men de har ikke andre lokaler klart på det nåværende tidspunkt.

Plantingen i Lillesand har vært et nasjonalt prosjekt i Misjonskirken Norge i tre år, og mottatt prosjektstøtte fra Misjonskirken Norge sentralt og støttemenigheter. Menigheten står nå fremfor utfordringen det er å etablere en egen økonomi. Husk på Lillesand misjonskirke, og de to andre nylig etablerte misjonskirkene i Follo og på Hånes, i bønn.

Av Rachel Elisabeth Olsen

Blomstene i Lillesand misjonskirkes lederbukett: (F.v) Kristian Løining, Mari Bronsta Gitmark, Reidun Gjertsen Rønning, Lars Torp, Astri Torp og Wenche Tjelta. Øyvind Wallann er også med i ledergruppen.

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og arbeidet med konkrete menighetsplantinger, arrangementer og prosessverktøy.

Les mer om Vekst 2020, satsingsområder og prosessverktøy her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X