FORHANDLINGENE: Om lag 140 personer hadde stemmerett under forhandlingene på generalforsamlingen i april 2018. Foto: misjonsnytt.no.


Ledere og nye styrer på plass

Det var bred deltagelse og godt engasjement i forhandlingene under generalforsamlingen som ble gjennomført i slutten av april. Særlig i sakene om framtiden var det viktige innlegg og innspill til styrer og stab i Misjonskirken Norge og Ansgarskolen.

God deltagelse
Det var tett på 140 delegater og 46 menigheter representert ved generalforsamlingen til Misjonskirken Norge og eiermøtet for Ansgarskolen. Dette skjedde 27. og 28. april på Gardermoen. I tillegg var det gjester, ansatte og observatører, slik at dette til sammen utgjorde over 170 deltakere.
Generalsekretær Øyvind Haraldseid ønsket alle varmt velkommen og særlig de fire nystiftede menigheter var representert på generalforsamlingen for første gang. I toårsperioden fra forrige generalforsamling er Hånes misjonskirke, Misjonskirken Follow, Lillesand misjonskirke og Misjonskyrkja Voss etablert som selvstendige menigheter.

Les også: Kvinner i bresjen for nye menigheter

Bent-Håkon Lauritzen fra Misjonskirken Drammen, ledet forhandlingene som ordstyrer, godt hjulpet av viseordstyrer Marion Bojanowski fra Grimstad misjonskirke. Nytt i år var at sakene for både Misjonskirken Norge og for Ansgarskolen ble integrert i forhandlingene slik at for eksempel regnskapene ble presentert og godkjent under samme bolk, men som separate saker.

Økonomien 
Årsresultatet for Misjonskirken Norge viste et overskudd på henholdsvis 3,79 i 2016 og 10,37 millioner kroner i 2017. Driftsresultatet i 2016 var et underskudd på 2,7 millioner kroner, og underskudd på 2,5 millioner kroner i 2017. Dette viser en usunn driftsøkonomi, men at finans- og ekstraordinære inntekter bidrar til overskudd. Ekstraordinære inntekter består av testamentariske gaver og salg eller drift av misjonshus. I 2017 stod gaveinntekter for 40% av morselskapets driftsinntekter. 75% av gaveinntektene kom fra våre menigheter, mens 25% kom fra annet, som inkluderer gaver fra privatpersoner, arrangement og andre organisasjoner. I 2017 var 84% av gaveinntektene øremerket til nasjonale og internasjonale formål.

Svikten i gaveinntektene og mål om sunnere drift påvirket forslaget til rammebudsjettet for 2019 og 2020. Det innebærer blant annet å redusere lønnskostnadene ved hovedkontoret med inntil tre årsverk. To av årsverkene vil ikke handle om oppsigelser, men dette er stillinger som er planlagt avsluttet og en stilling der personen går av med pensjon. Det ansettes så ikke nye personer etter disse. Dette gjør at det først er i 2020 at ytterligere reduksjon i staben vil kunne skje om økonomien fortsatt tilsier dette.

Strategier for neste periode
Hovedstyret la fram en fortsettelse av nåværende strategiplan med fem hovedsatsingsområder: Menighetsplanting, Menighetsutvikling, lederutvikling, diakoni og disippelliv. Diakoni, lederutvikling og menighetsplanting var noen av temaene som engasjerte sterkest, da deltagerne fikk ordet i saken. Skien misjonskirke framla forslag om å endre ordlyden for diakonisatsingen. Etter samtaler i pausen, kunne Hovedstyret presentere et omforent forslag til endring i planen, som ble vedtatt.

Under saken om Ansgarskolens framtid kom det fram mange innspill på hva menighetene ønsket seg fra skolen i tiden framover. Det ble blant annet foreslått om Ansgarskolen kunne gi utdanningstilbud i nord og vest, samt fag innen menighetspedagogikk og diakoni. Det var også et ønske om et felles, nettbasert undervisningsopplegg for nye medlemmer i menighetene.

Les også: Vekst 2020-arbeidet fortsetter

Fem kvinner og tre menn ble ordinert i Misjonskirken Norge. Bak fra venstre: Øyvind Haraldseid, André Tjersland, Margot Dahl, Odd Arild Berge, Tarjei Cyvin og Ingunn F. Breistein. Foran fra venstre: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Anne Hansli, Hanna T. Bylund Severinsen og Hannah Træen. (Foto: Trond Filberg)

Åtte ble ordinert
Fredag kveld ble åtte pastorer og medarbeidere ordinert. Det var Odd Arild Berge, pastor i Grimstad misjonskirke, Tarjei Cyvin, pastor i Trondheim misjonskirke, Margot Dahl, Barne- og familiepastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Anne Hansli, menighetsplanter i Bærum, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, påtroppende menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge, Hanna T. Bylund Severinsen, barnearbeider i Søgne misjonskirke og styreleder i Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF), André Tjersland, pastor i Askim Frie Misjonsmenighet, og Hannah Træen, barne- og ungdomspastor i Justnes misjonskirke.

Generalsekretær Øyvind Haraldseid ledet ordinasjonen, og sammen med Rektor Ingunn F. Breistein delte han ut bibler og diplom til ordinantene. De har vært gjennom omfattende samtaler om teologi, tilhørighet og personlig liv. Kandidatlisten behandles av både Predikant- og menighetsrådet og vedtas i Hovedstyret i Misjonskirken Norge, før ordinasjon kan skje.

Ny periode for Haraldseid
Øyvind Haraldseid tar fatt på en ny periode som generalsekretær i Misjonskirken Norge. Generalforsamlingen i april gjenvalgte Haraldseid slik Hovedstyret hadde foreslått. Det ble kunngjort at 119 stemmer var for og to blanke. I august begynner han på en fireårsperiode, etter seks år i stillingen som første åremålsperiode varer.

Styrevalgene
Gjenvalgt ble også Hovedstyrets leder, Bente E. Nome Næser, fra Randesund misjonskirke. Hun ble syk før generalforsamlingen, og var dermed ikke til stede. Nestleder i Hovedstyret, Rita Nottveit, gikk derfor inn i oppgavene under forhandlingene.
Nytt for Hovedstyret i Misjonskirken Norge er hvor lenge man velges for. I en av lovsakene under generalforsamlingen, ble dette endret med umiddelbar virkning. De som nå velges skal ha fire års medlemsperiode. For å få til kontinuitet i Hovedstyret, ble tre av medlemsplassene valgt for to år denne gang. For fire år i Hovedstyret valgte forsamlingen Rita Nottveit, Oslo, Mangfred Vangstad, Bodø og Per Ivar Aase, Haugesund. For to år ble Erling Hellum, Arendal, Kristian Råmunddal, Kristiansand og Liv Svanhild Osland Grøneng, Arna. Valg av 1. varamedlem ble Hege F. Hansane, Skien, og 2. varamedlem ble Gordon Møskeland, Lyngdal.
Til Skolestyret for Ansgarskolen ble Svein-Tore Råmunddal, Kristiansand, valgt til ny styreleder. Han er medlem i Randesund misjonskirke. Øvrige styremedlemmer ble Olav Vikse, Nedenes, Per Ravna, Bodø, Ellen Helleberg Bjerk, Skien og Christiane Marie Ødegård, Kristiansand. Skolestyrets 1. varamedlem ble Siv Kathrine Stark, Tromsø, mens Hans Hodne, Høvåg, ble 2. varamedlem.

Takk for innsatsen
På generalforsamlingen fikk utgående medlemmer i Hovedstyret takk for innsatsen. De som ikke fortsetter var Merete Forsdahl, Karen Marie Oma, Hans Jørgen Dahl og Ingar A. Eilertsen. I Skolestyret sluttet Anne Margrethe Ree Sunde, Helje Kringlebotn Sødal og Tina Sødal.
Våre nylig avgåtte menighetsrådgivere, Geir Johannessen og Karstein Morfjord, ble takket av Torben Joswig for lang og tro tjeneste. Geir er nå pastor i Salem misjonsmenighet Kristiansand, mens Karstein er prest i Hadsel Sokn i Vesterålen.

Andre valg
Generalforsamlingen velger to medlemmer til Predikant- og menighetsrådet. Til dette valgte man pastor Torbjørg Oline Nyli, Fevik misjonskirke, og pastor Knut Moholt, Grimstad misjonskirke. Valgkomiteen for neste periode ble Ove Gundersen (Froland) valgt til leder. Medlemmer ble Sjur Brændeland (Grimstad), Jorunn Hummelsund (Bergen), Karen Marie Oma (Ranheim) samt Janne-Monica A. Kaarigstad (Bardufoss).

Neste gang på Sørlandet
Pastorene Jarle Råmunddal og Stein Bjørkholt inviterte på vegne av flere menigheter, Misjonskirken Norge til å arrangere generalforsamlingen neste gang i Kristiansand i år 2020. Dette fikk enstemmig tilslutning.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X