Foto av mann med åpent panser på bilen.

Er vi fylt?

Pinsen er feiring av menighetens fødsel og Åndens gave til alle som tror på Jesus Kristus som frelser og Guds sønn. Har Ånden fortsatt betydning i våre liv?

Av Trond Filberg

Bilen var pakket med skiutstyr, og vi var klare for en flott dag i alpinbakken. God stemning da bilen plutselig mistet fart. Jeg giret om, men ingen kraft å hente. Så stoppet bilen helt, i en sving. Hva skjedde? Opp med panseret. Alt var da i orden?

En snill kar stoppet og tilbød hjelp. Slepetau ordnes, og snart kom vi til en bensinstasjon. Jeg takket for hjelpen, litt flau. Har du fylt på drivstoff, spurte han før han kjørte videre. Jeg skal sjekke, svarte jeg, men var skråsikker på at det var i orden. Jeg fulgte da med på tripptelleren. Bensinmåleren var nemlig litt ustabil. Vi dyttet bilen bort til bensinpumpa. Fylte på noen liter. Vred om nøkkelen. Bilen startet!

Bli fylt av Ånden

Noe av det siste Jesus sa til disiplene før han ble tatt opp til himmelen, var at de skulle få kraft når Den hellige ånd kommer over dem. Han bekreftet døperen Johannes sine ord, om at han skulle døpe dem i Den hellige ånd. Leser vi videre i Apostlenes gjerninger gjentas det stadig at disiplene var fylt av Ånden da de talte, bad og tjente. Med Åndens kraft gikk de videre med evangeliet til nye steder.

Ånden fylte Peter da han holdt sine historiske taler. Foran rådet i Jerusalem får Peter spørsmålet: Med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Det de hadde gjort, var å forkynne evangeliet så tusener ble troende. Senere står det at Stefanus, Paulus og Barnabas var fylt av Ånden i sin tjeneste, men også alle de navnløse som tok imot troen, ble fylt av Ånden. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden, oppfordret Paulus menighetene i Galatia.

«Har vi fått livet ved Ånden, så la oss også leve ved Ånden.» (Galaterbrevet 5, 25)

Når vi leser om våre egne pionérer i vår felles kirkehistorie, var det nettopp Åndens tiltale, utrustning og uventede berøringer som skapte forandringer og liv. Gustav Lammers fikk refs fordi hans gudstjenester ble for livlige. Fredrik Franson fikk kritisk omtale på grunn av introduksjonen av ettermøter. De første misjonærene vitnet om hvordan Gud talte til dem ved Ånden, både for å gå inn i tjeneste og underveis når utfordringene møtte dem.

Åndens nærvær er drivstoff for eget trosliv, og en kilde for fornyelse og misjon, nådegaver og åpenbaring. Er vi fylt? Hvem kan vi hjelpe som har «stoppet i svingen», kanskje de trenger påfyll?


Bibeltekster:

«Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.» (Apostlene gjerninger 4, 31)

«Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.» (1. Korinterbrev 12, 4-7)

Pinse betyr 

Pinse er norsk for det greske ordet «pentēkostē», som betyr femtiende. Tallet har betydning ut fra den jødiske høytiden «sjabuót», som jødene feirer som den femtiende dagen etter deres sabbaten i påskehøytiden «pesach» («forbigang»). «Sjabuót» er jødenes minne om åpenbaringen av loven som Moses mottok av Gud på Sinaifjellet. (Apostlenes gjerninger 2, 1)

Trond Filberg

Redaktør for Misjonsbladet og misjonsnytt.no

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X