MEDLEMSUTVIKLING: Antall medlemmer i UNG har totalt sett hatt en nedgående kurve siden 2015 da det var 6 884 medlemmer, mens det nå er 5 983 medlemmer. Bildet er fra UNGs landsmøtet i 2018 som ble holdt i Stavern. Neste landsmøte er planlagt til 6.-7. november i år. (Foto: Trond Filberg)

Har mistet over 500 medlemmer

Misjonskirken UNG har mistet over 500 medlemmer på ett år, og medlemstallet er for første gang på flere år færre enn 6 000 medlemmer. UNG har noen færre lokallag ved utgangen av 2019, men ledersatsingen har vært positiv.

Ved årets slutt i 2019 har Misjonskirken UNG registrert 5 983 medlemmer totalt i barne- og ungdomsorganisasjonen. Dette inkluderer speidermedlemmer og sentrale medlemmer (92). Tilsvarende tall ved utgangen av 2018 var 6 515 medlemmer, mens det i 2017 var 6 237 medlemmer. Speiderkorpset hadde 686 medlemmer ved utgangen av 2019, og dette er også en tilbakegang fra 2018 til 2019 med 44 færre medlemmer.

Medlemsutvikling i Misjonskirken UNG. (Klikk på foto for større bilde)

Man må tilbake til 2010 og 2011 for å finne et medlemstall som er på nivået med medlemstallet i 2019. Trenden er en tilbakegang siden 2015, selv om man i 2018 hadde flere medlemmer enn i 2016 og 2017.

Det var 219 UNG-grupper (lokallag) ved årets slutt 31.12.2019. Dette er 8 færre enn året før. Lokale speidergrupper i Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er en del av UNGs totaltall.

Full gjennomgang siden 2010

– I UNG har vi allerede startet en full gjennomgang av alle tallene for UNG-grupper og medlemstall siden året 2010. Dette er tall som vi tar på største alvor, selv om vi akkurat nå ikke vet hva bakgrunnen er for tilbakegangen, kommenterer daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad.

Svein Aksel Nakkestad i UNG. Foto: REO.

Han forteller at når analysene er klare, vil dette være et tema som de tar opp med lokale ledere.

– Vi vet at de årene der vi har gjort en ekstrainnsats for å få grupper som enda ikke er meldt inn, til å registrere seg (2016 og 2018), så har det gitt et stort løft. Året etter har det så gått en del ned igjen, fordi en ser at en del nystartede grupper av ulike grunner ikke klarer seg år to eller klarer å levere det som kreves ved årsrapportering, forklarer han.

Svein Aksel peker på at det kan være opptil 80 grupper lokalt som ikke er meldt inn i UNG. Han ønsker nå å sette mer fokus på å hjelpe lokale ledere til å starte og drive barne- og ungdomsarbeidet.

Satser på lederutvikling

UNG satser stort på lederutvikling, og mye positivt er på gang, blant annet nyetableringen av taleserieverkstedet som har pågått i 2018 og 2019. disse samler 10-14 lokale ansatte og forkynnere som samarbeider om ressurser for ungdomsarbeidet.

På de øvrige ledersamlingene, er det noe svakere deltagertall for 2018 og 2019, enn for året 2017. Da noterte UNG seg for totalt 178 deltageren på Drive, UNG Lederskole, Innpust og stabslederhelg i MSK. Tilsvarende tall for 2018 var 140 deltagere, mens det i 2019 var 159 deltagere.

– Vi har over tid fått noen signaler på at det er litt vel mye som tilbys, sier Svein Aksel. Året 2019 hadde i tillegg til UNG Lederskole og leirene, også fellesarrangementet «Gi Jesus Videre», som mange prioriterte. Over 300 deltagerne var med fra oss. Dermed med 2019 et meget godt år for lederutvikling.

– Vi skal jobbe framover med et godt årshjul der vi skal prøve å finne en passelig mengde ledertrening og arrangement for UNG-gruppene, lover han.

Noen færre på arrangementene

Årsstatistikken for deltagelse på arrangementene til UNG viser en svak nedgang fra 2018 til 2019. Mens det i 2018 var 1 269 deltagere og ledere, var tilsvarende tall på 1 219 for året 2019.

Ser man nærmere på tallene, er det størst tilbakegang i ungdomsarbeidet. På ungdomsleirene Stagedive og Across var det til sammen 707 deltagere og ledere i 2018, mens det var 675 i 2019. Stagedive inkluderer her fem ulike leirer; to påskeleirer og tre sommerleirer. Nedgangen er størst på leiren for de litt eldre ungdommene på Across, som mistet 76 deltagere fra 2018 til 2019.

Liv & Vekst sommerfestival samlet totalt 396 barn under 12 år i 2018 og 397 i 2019. Barna er fordelt på fire alderstilpassede samlinger.

Speiderne hadde i 2018 166 barn og ungdom på kombikurs og egen sommerleir. I 2019 var antall deltagere 147, blant annet fordi MKS sine egen sommerleir, Breiflabben, ble avlyst.

Av Trond Filberg

Gi en gave for å styrke familienes trosliv?

I denne spesielle tiden er Misjonskirken UNG med å styrke familiene så de ikke bare ser kirkelivet på nettet, men i mye større grad kan være kirke hjemme. Derfor har vi i denne spesielle tiden gjort tilgjengelig flere hjelpemidler. Mye av dette ligger nå åpent på UNGs YouTube-kanal.

Viggo Klausen har laget flere nye filmer med tilhørende ressurser, som familiene kan bruke for å ha kreative hjemmekirker med godt innhold. Vi har også hjulpet Chris Duwe med en del materiell til hans live-sendinger. Vi jobber nå med å lage flere slike ressurser, blant annet en nye serie med «Viggo for tweens».

Vi er takknemlige til alle givere som allerede har bidratt, og håper enda flere kan gi en gave for å dekke de ekstra kostnadene vi har for ressurser til hjemmene. Tusen takk for gavene. Det vil være med på å gi et ekstra løft for å hjelpe barn og foreldre til å dele troen med hverandre i hjemmet!

Vipps-gave: 93828 

Gave med kort eller Vipps på nettaksjonen minaksjon.no – der du kan velge beløp, være anonym eller legge igjen en hilsen.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X