NETTVETT: – Foreldre trenger bedre kjennskap til hvordan nettet fungerer i dag og hvordan barn og ungdom bruker dette, sier Alexis Lundh i en helt fersk undervisningsserie med filmer om nettvett i barne- og ungdoms-fasen.


Hvordan skape nettvett i barnas verden?

Vi vet at nettvett er viktig! Vi vet også at barn og unge utvikler seg gjennom ulike faser. Nå lanseres fem filmsnutter som kombinerer kunnskapen om nettvett og fasene.

Vet du hva et mem, en GIF og Emoji egentlig er og hvordan de virker? Bruker du Tik Tok og Snapchat? Det er dette barn og ungdom bruker veldig aktivt på nettet i sosiale medier og plattformer. Hvordan skal foreldrene forholde seg til dette?

Nye kunnskapsfilmer 

– Familier er ulike. Noen er mor og far, noen er delte og noen oppdrar alene. I nettkurset velger jeg å snakke til mor og far, sier Alexis Lundh i introduksjonsfilmen for kurset om nettvett og barns utviklingsfaser.

Alexis arbeider i organisasjonen Tro & Medier. De har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre voksne om nettvett. For første gang er kompetansen nå knyttet til barnas utviklingsfaser. Nettkurset skjer i samarbeid med de tre barne- og ungdomsorganisasjonene i Frikirken, Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet.

Samarbeidet har resultert i fem undervisningsvideoer der Alexis underviser. I ti minutters filmklipp gir han konkrete tips og råd for godt nettvett.

Hvordan bruker ungdom nettet egentlig? (Illustrasjonsfoto, MKN-lisens)

Bli en bedre veileder

I aldersgruppen 13-18 år snakker Alexis om kjennskap til hvordan ungdom tolker nettet sømløst, til forskjell fra voksne.

– Mitt generelle inntrykk er at Emojis er mer seksualiserte enn memes og GIFer som heller spiller på humor, forklarer Alexis. Han beskriver emojis som noe mye mer omfattende enn noen morsomme smilefjes.

– Det fins emojis som omhandler alt man kan tenke seg av seksuelle aktiviteter. Når dette blir brukt på snutter i Snapchat eller Tik Tok, formidler ungdom etter stor sannsynlighet noe ungdommene ikke har tenkt nøye gjennom.

Ungdom tolker nettet annerledes enn voksne

Alexis mener foreldrene er de best kvalifiserte til å vandre sammen med barna i denne alderen.

– Det handler om å lytte til dem med et åpent hjerte, og speile valg, verdier og tro, forteller Alexis.

Filmene med Alexis gir seeren oppdatert kunnskap til å være en bedre veileder for barna sine, og vil kunne være en god igangsetter for samtaler mellom foreldre. De kan ses både av den enkelte alene, eller de kan benyttes som en innledning i en temakveld for foreldre og/eller ledere og andre voksne, der man har fokus på nettvett.

Av Trond Filberg

Her kan du se alle filmene om nettvett og fasene – klikk her.

BARE EN FASE

Fem faser i barns utvikling

Misjonskirken UNG, FriBU og Ung baptist har tidligere laget fasekortene sammen. Barn- og ungdomstid deles inn i fem aldersperioder; 0-5 år, 6-9 år, 10-13 år, 14-18 år og 19 år og eldre.

Hver fase beskriver typiske behov hos barnet og på hvilken måte voksne best kan møte dem i den aktuelle fasen.

Hver fase kjennetegnes av et kjerneord, samt noen sentrale spørsmål som ethvert menneske stiller seg til ulike tider.

Mer om fasene i barns utvikling og fasekortene – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X