I slutten av august hadde arkivleder Kikki Jernsletten (bakerst) arbeidsdag i arkivet på Ansgarskolen, sammen med frivillige medarbeidere, fra venstre Inger Sheppard, Lilian Nordby og Gunnar A. Norby (Foto: Trond Filberg)


For å forstå hva som skjedde

– Det er utrolig viktig å ta vare på historien vår, både som privatpersoner og som det fellesskapet menigheten er. Vi danner en kjede med dem som var før oss, og fører arven videre fra dem som gav av seg selv for Gud og menigheten, sier Eirin Bjørnstad som tilhører Frimisjonen i Tromsø.

For noen år siden stod hun i spissen for å lage ei bok om menighetens lange historie. Mellom seks og tolv måneder regner hun med det tar å lage ei god historiebok om menigheten, fra oppstart til ferdig trykk.

– Dette avhenger både av menighetens alder, tilgangen til historiske bilder og dokumenter, samt at de som skal jobbe med dette er klare for oppgaven, sier Eirin og minner om at det ofte er vanskeligere å finne dokumentasjon fra nyere tid.

Eirin Bjørnstad

Eirin besøkte Historisk arkivsenter på Ansgarskolen for å lage boka til menigheten.

– Det var nyttig av to grunner. Jeg fant gamle dokumenter og bilder. Dessuten fikk jeg samtaler med arkivlederen som også kjente vår historie og hjalp meg å se nye perspektiver.

Boka i Tromsø ble solgt på jubileumsfesten til menigheten og gav inntekter. Dessuten har boka stor verdi for omgivelsene og Historisk arkivsenter.

– Frimisjonen deltar nå på Menighetsskolen der det skal jobbes med historien. Da var den største jobben om historien allerede gjort, forteller hun og mener at menighetens historie betyr noe for oss i dag.

Kan gi mot og stolthet

– Ofte er det lettere å se historien i retroperspektiv, for å skjønne hva som egentlig skjedde. Vi er alle barn av vår tid, og noen ganger må vi få spørsmål fra barnebarna for å se hva som har gjort oss godt, og noen ganger hva som skulle til for å takle det som var vondt.

Historien gir oss dessuten mot og stolthet når vi får vite mer om hva menigheten har betydd for andre mennesker, og at vi hører til i et fellesskap som er større enn seg selv, sier Eirin som er journalistutdanning og har mange års erfaring i NRK som produksjons- og prosjektleder. Hun driver dessuten sitt eget firma nettopp for å hjelpe menigheter og virksomheter med å samle og publisere sin historie.

Av Trond Filberg

Historisk arkivsenter (HAS) i Misjonskirken Norge samler og gjør tilgjengelig våre viktigste historiske materialer.

Hovedarkivet ligger i lokalene til Ansgarskolen, Kristiansand. Misjonskirken Norge har også et privatarkiv på Riksarkivet i Oslo. Misjonsbladet arkiveres hos Nasjonalbiblioteket. I tillegg blir alle årganger og alle nyhetsartikler på nettsiden innbundet og arkivert i arkivet på Ansgarskolen.

Kikki Jernsletten (bildet) er arkivleder i Misjonskirken Norge.

Les mer om HAS – klikk her.

www.misjonshistorie.no 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X