Nytt korpsstyre ble valgt under Kombi-kurs på Hovden. (Foto: MSK)


Nyvalgt speiderstyre

Et redusert Korpstinget i Misjonskirken Speiderkorps (MSK) ble gjennomført i september i tilknytning til Kombi-kurs på Hovden. Det var opprinnelig innkalt til korpsting i mars som skulle vært holdt i Mjøndalen.

Sakslisten var redusert til konstituering og valg. Korpstinget vedtok dessuten at alle øvrige saker ble utsatt til et nytt ordinært korpsting i mars 2021.

Nyvalgt korpsleder for MSK er Helene Bjørsvik fra Arna. Hun har vært visekorpsleder i siste periode. Nå bor hun i Oslo og studerer administrasjon og ledelse. I tillegg valgte man som faste medlemmer, Sunniva Indrøy Risanger (Haugesund), Thea Jåvold (Grimstad), Bente Oterholt (Gjerpen), Are Christensen (Mjøndalen), Daniel Skogaker (Trondheim) og Mads Seim (Arna). Varamedlemmer ble Karoline Næs (Mjøndalen) og Christoffer Andre Eskedal Flåten.

Bente Oterholt og Daniel Skogaker ble valgt til å representere MSK på speidertinget til Norges speiderforbund. Det skal gjennomføres 13.-15. november på Thon Hotel Vettre, både fysisk og digitalt.

Kombinert med Kombi-kurs

Samtidig som korpstingen pågikk ble det også gjennomført Kombikurs.

Se nettsiden for Misjonskirkens Speiderkorps

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X