Rita Nottveit og Øivind Haraldseid

FORNØYD MED DIGITAL LØSNING: Generalsekretær Øyvind Haraldseid og hovedstyrets nestleder, Rita Nottveit, var godt fornøyd med at generalforsamlingen ble gjennomført. Haraldseid kunne etter avsluttet møte, avsløre en ny, egendesignet t-skjorte for anledningen, for å markere Misjonskirken Norges nye fellesfokus etter Vekst 2020: Tro – Sende – Plante. (Foto: Rachel E. Olsen)


Vedtok nytt fokus etter Vekst 2020

Via Zoom og digital stemmegivning, kunne Misjonskirken Norge denne helgen endelig gjennomføre Generalforsamlingen 2020. Et av de store spørsmålene som skulle tas opp var: Hvor går veien videre etter Vekst 2020?

Lørdag 7. november kunne generalsekretær Øyvind Haraldseid åpne den digitale generalforsamlingen, med rundt 140 delegater og observatører samlet over Zoom.

Ny situasjon

Sendingen ble kringkastet via Oslo misjonskirke Betlehem, som har lagt til rette for direktesendinger i sin møtesal.

– Vi har foran oss en veldig spennende dag. For første gang i Misjonskirken Norges historie avvikles generalforsamlingen digitalt. Jeg vil oppmuntre alle til å ta ordet i løpet av forhandlingene på tross av det digitale formatet, oppmuntret Haraldseid.

Generalforsamlingen begynte med å mintes kjære medarbeidere som har gått bort i denne perioden, og de menighetene som har blitt lagt ned de siste tre årene i vårt kirkesamfunn.

– Vi vil benytte muligheten til å takke alle de som gjennom år og tidvis generasjoner har båret og vært aktive med i arbeidet på disse stedene, uttrykte generalsekretæren.

.

Deltakerne på Zoom på PC-skjerm

Over 140 deltakere fulgte Generalforsamlingen via Zoom.

.

Deretter kunne Hovedstyrets leder Bente E. Nome Næser ta ordet fra Kristiansand, via Zoom, og åpne forhandlingene. Misjonskirken Norge benyttet GoPlenum som stemmeverktøy, og det var knyttet spenning til hvordan dette skulle fungere. Det viste seg å være et godt og effektivt verktøy, som flere gav uttrykk for at burde også bli med videre i fremtidige generalforsamlinger.

Valg til Hovedstyret

Bente E. Nome Næser ble gjenvalgt som leder av hovedstyret, mens Dag Andersen (Mjøndalen), Kristian Råmunddal (Ytre Randesund) og Lars Andreas Livden (Randesund) ble valgt inn, med Liv Svanhild Grøneng (Arna og Espeland) og Ingebjørg Stenhaug (Kristiansund) som varamedlemmer. Hovedstyret består for øvrig av Rita Nottveit (Oslo), Mangfred Vangstad (Bodø) og Per Ivar Aase (Haugesund), samt representanter fra UNG, Ansgarskolen og PMF.

Hovedstyrets nestleder Rita Nottveit presenterte rammebudsjettet og lovendringssakene på vegne av hovedstyret. Hun brukte metaforer fra fotballen for å forklare budsjettets funksjon:

– Eit rammebudsjett er for MKN som hjørneflagg er for fotball. Det er innanfor dei fire flagga at kampen skal spelast, og det er innanfor dei presenterte økonomiske rammene at MKN skal drive sitt fellesarbeid og disponere ressursane. Ting kan endre seg, og som på fotballbanen, kan planen om 4-4-2 kan måtte vike for ein anna taktikk. Rammebudsjett bygger på normale tider, men gir rom for endring underveis.

.

Deltakere samlet utenfor Gjerpen misjonskirke

Flere misjonskirke hadde samlet seg for følge forhandlingene i fellesskap. Her tar de seg en velfortjent pause i Gjerpen.

.

Debatt om vedtektsendring

Rammebudsjettet for 2021 og 2022 ble vedtatt uten debatt, det samme ble lovendringene som var foreslått. Det som derimot fikk deltakerne til å skru på Zoom-mikrofonen, var de foreslåtte endringene i anbefalte menighetsvedtekter knyttet til oppløsning av menigheter.

Her sier § 12 blant annet at «Ved oppløsning av menigheter skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken Norge, som så vidt som mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet.»

Forslaget om å stryke siste del av denne leddsetningen, skapte debatt og flere motforslag. Generalforsamlingen vedtok å utsette dette lovforslaget og ba hovedstyret komme med nye endringsforslag ut fra tilbakemeldingene, ved neste generalforsamling.

Nytt fokus fra 2021

Generalsekretær Øyvind Haraldseid var særlig spent på generalforsamlingens mottakelse av forslaget til nytt, felles fokus fra 2021. Perioden med Vekst 2020-satsingen går mot slutten, og i fjor møtte Misjonskirken Norges ledergruppe elleve regionale samlinger og snakket med nærmere 60 menigheter om veien videre for kirkesamfunnet.

– Det har blitt tydelig for oss at vår vei fremover må bygge på den positive bevegelsen vi har opplevd og sett over tid. Drømmene vi har hørt i alle samlingene som har vært holdt har handlet om at nye mennesker må bli frelst, vi må sende ut flere arbeidere – ute og hjemme, og vi må fortsette å plante menigheter, fortalte Øyvind Haraldseid i forkant av behandlingen av saken.

.

Filming fra Oslo misjonskirken Norge

Ordstyrere Marion Bojanowski og Trond Filberg ledet generalforsamlingen fra Oslo misjonskirke Betlehem.

.

Han kunne videre presentere Tro – Sende – Plante, som forslag til nytt fellesfokus for Misjonskirken Norges retning for årene som kommer.

– Frem til i dag er dette presentert som drømmer for fremtiden. Nå skal vi videre og vi som er samlet her utfordres til å gå fra å drømme til å gjøre. «Tro – Sende –Plante» representerer en sirkulær bevegelse: For at mennesker skal komme til tro må noen sendes ut for å forkynne. Der det forkynnes og mennesker kommer til tro oppstår nye fellesskap og menigheter. Menighetene våre utruster og sender ut nye mennesker som deler sin tro, så nye blir frelst og nye menigheter plantes, forklarte Haraldseid, som videre leste fra Romerbrevet 10, 13-15:

«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!»

God mottakelse

Tilbakemeldingene fra delegatene var udelt positive, og hovedstyrets innstilling ble vedtatt: «Generalforsamlingen vedtar at «Tro – Sende – Plante» skal være fokus for vårt fellesarbeid fra 2021. En strategiplan som konkretiserer dette retningsvalget, vil bli fremlagt for generalforsamlingen i 2022.»

Det er altså fortsatt strategiplanen fra 2019-2021 som gjelder frem til 2022, med blant annet de fem satsingsområdene menighetsplanting, menighetsutvikling, diakoni, disippelliv og lederutvikling.

Det ble også vedtatt at generalforsamlingen 2022 avholdes i Kristiansand 22.-23. april 2022. Selv om delegatene og observatørene var fornøyde med den digitale gjennomføringen, uttrykte mange et håp om at vi da kan treffes fysisk og ikke via skjerm.

Av Rachel E. Olsen

.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X